Personer, der kontrollerer Solar Tracking-system i et solcelleanlæg

Solar Tracking Øg udbyttet fra dit solcelleanlæg, idet du specifikt sporer modulerne.

Udbyttet fra solpaneler kan optimeres med sporingssystemer med en eller to akser. Ved præcis tracking orienteres solceller sådan mod solen, at solstrålen altid rammer solarmodulerne lodret.

På den måde garanteres en optimal elproduktion. Her er den kontinuerlige overvågning af anlæggets status af afgørende betydning. Med soft- og hardware fra Phoenix Contact kan du etablere et effektivt og pålideligt overvågningssystem til din Solar Tracking-park.

Luftfoto af en sporingspark

Solarmodulerne er altid optimalt rettet mod solen

Anvendelse

Højere udbytte kan opnås med sporede PV-systemer. Deres virkemåde er meget mere kompleks end faste installationer. Derfor er det nødvendigt med større investeringer. Det er ikke kun nødvendigt at følge solen, men også at sikre sikkerheden under høje vindbelastninger og ekstreme vejrforhold. Phoenix Contact sikrer pålidelig drift af PV-sporingssystemer med sine automatiseringsløsninger og sikrer udbyttet på lang sigt.

Løsning

Styringer til nøjagtig orientering af fotovoltaiske trackere

Styringer til nøjagtig orientering af fotovoltaiske trackere

Motorregulering

PLCnext Control AXC F 2152 til Axioline I/O-systemet er hurtig, robust og optimalt egnet til styring af sporingssystemer. Step-motordrivere og frekvensomformere kan tilsluttes direkte uden ekstra moduler. Til positionsregistrering fås analoge eller inkrementelle indgangskanaler.

Motorstarter installeret i en styretavle

Langtidsholdbare motorstartere er yderst velegnede til sporing

Sporing

Til sporing af solcellemoduler har hybrid-motorstarteren fire funktioner: højreløb, venstreløb, motorværn og nødstop.

Denne motorstarter har betydeligt længere levetid end mekaniske kontaktorer, sparer plads og er hurtig at fortråde.

Udsnit af softwaren til sporing af solcellemoduler

Komplekse funktionsblokke, også til beregning af solens placering

Funktionsmodulbiblioteker

Phoenix Contact tilbyder et omfattende bibliotek med færdige funktionsblokke. Dette indeholder bl. a. komplekse moduler efter DIN/NREL-algoritmer til beregning af solens placering og sporing med fotovoltaiske trackingsystemer. På den måde sikres det, at solcellemoduler på enhver tid af døgnet og på alle årstider altid er indstillet optimalt i forhold til solen og dermed leverer maksimalt udbytte.

Dine fordele

  • Optimal motordrevet orientering af solcellemoduler via solfangerberegning
  • Hurtig idriftsættelse via webbrowser og funktionsmodulbiblioteker
  • Fleksibel fjernadgang til din trackingpark via Ethernet eller via mobiltelefonnettet
Eksempel på opbygning af et Solar Tracking-system

Sporingssystemer optimerer takket være kontinuerlig overvågning det udbytte, der opnås fra fotovoltaiske paneler

Station til vejrdataregistrering

Dataindsamling om vindhastighed og vindretning er nødvendig

Vejrdataregistrering

For PV-sporingssystemer er det vigtigt at registrere vindhastigheden og vindretningen. Hvis vindbelastningen er for høj, kan de sporede solcellepaneler flyttes ud af vinden i tide. Det forebygger skader. Vejrstationen registrerer de aktuelle vinddata. Det overfører dataene til et overordnet styringssystem, der griber ind i solcelleparken. De maksimale vindbelastninger afhænger af typen af sporing, rækkeafstanden, den aktuelle positionsvinkel og arealet af PV-trackeren.

Kontakt (da)