PV-strengovervågning til monitoring af dit solcelleanlæg

PV-strengovervågning

Ved overvågning af solcelleanlæg udgør overvågningen af strengene en central del af det at øge effektiviteten. SOLARCHECK informerer altid pålideligt om dit solcelleanlægs effekt. Således registrerer du fejl og får udført korrigerende handlinger målrettet. Med systemet kan du reagere umiddelbart på effekttab på enkeltstrenge, som f. eks. kan fremkaldes af beskadigede paneler eller defekte kontakter og kablinger.

Mere information

Dine fordele med vores PV-strengovervågning SOLARCHECK

 • Pladsbesparende og dertil med lav omkostnings- og fortrådningsbelastning takket være kompakt konstruktion og forsyning uden ekstra netdel i komponenttilslutningskassen
 • Enkel og sikker strømmåling – uden afbrydelse af ledningerne takket være Hall-sensorer
 • Enkel integrering i overvågningssystemer via Modbus/RTU-kommunikation
 • Overvågning af fjernmeldekontakt gennem ekstra digital indgang
 • Fleksibel udvidelse takket være valgfri spændingsmåling op til 1500 V DC
SOLARCHECK – det modulære streng-strømovervågningssystem

SOLARCHECK – det modulære streng-strømovervågningssystem

Solcelle-strengovervågning SOLARCHECK - måling og kommunikation

Det modulopbyggede SOLARCHECK-system til overvågning af PV-strenge består af forskellige moduler til strøm-- og spændingsmåling og et dertil hørende kommunikationsmodul.

PV-strengovervågning: Kommunikationsmodul

 • Til tilslutning og til måleværdiopsamling af op til 8 målemoduler
 • Klargøring af data til videregivelse til overordnede styringer
 • Forsyning af de tilsluttede målemoduler

PV-strengovervågning: Strømmålemodul

 • 8-kanals strømmåling op til 20 A DC
 • Registrering af returstrømme op til -1 A
 • 4-kanals suppleringsmoduler til 20 A DC
 • Digitalindgang til overvågning af f. eks. fjernmeldekontakter på overspændingsbeskyttelsesmoduler
 • Forsyning over kommunikationsmodulet

PV-strengovervågning: Spændingsmålemodul

 • Spændingsmåling op til 1500 V DC i vilkårligt jordede PV-systemer
 • Tilslutning og forsyning over den dertil beregnede analoge indgang for 8-kanals SOLARCHECK-strømmålingsmodulet
 • Output af spændingsmåleværdi som analogsignal
 • Kan evt. løses af SOLARCHECK-sammenhæng og benyttes separat

Enkel integration i overvågningssystemer

SOLARCHECK-netværk til PV-strengovervågning

Kommunikationsmodulet samler strømmålemodulernes måleværdier og giver disse data videre via RS-485 (Modbus) til en overordnet styring.

 • Med hver et strømmålemodul registreres op til 8 eller 4 strengstrømme.
 • Maksimalt otte strømmålemoduler af vilkårlig type kan sluttes til et kommunikationsmodul.
 • Her bruges 2-leder-kommunikationsledningen samtidigt som målemodulernes strømforsyning. Der kræves derfor ingen ekstra strømforsyning i feltet.
 • Spændingsmodulet tilsluttes til den dertil beregnede analoge indgang for 8-kanals strømmålemoduler og forsynes også over disse.
 • Alle måleværdier kan udlæses fra kommunikationsmodulet over åbne registre.