Przemysł przetwórczy 4.0

Modernizacja i cyfryzacja linii produkcyjnych

Modernizacja instalacji technologicznych

Będziemy towarzyszyć Ci w drodze do zbudowania nowoczesnej, cyfrowej fabryki.

Tutaj dowiesz się, jak wygląda trzystopniowy plan wdrożenia nowoczesnego, cyfrowego systemu. Obejmuje to nowoczesną komunikację i optymalne procesy utrzymania ruchu w celu uniknięcia nieplanowanych przestojów. Przeglądy kontrolne i dokumentację prowadzi się w takich obiektach w sposób elektroniczny.

Etap 1: Wymiana układu sterowania

Migracja ze starego do nowego systemu  

Migracja ze starego do nowego systemu

W pierwszym etapie należy przeanalizować istniejący stan swoich linii produkcyjnych. Ile lat ma używany układ sterowania oraz aparatura pomiarowa i regulacyjna? W związku z tym pojawi się pytanie o właściwy moment migracji.

Dowiedz się, w jaki sposób eksperci w dziedzinie automatyki mogą pomóc Ci w przejściu ze starego systemu na nowy. Dzięki starannej inwentaryzacji i konsultacjom zapewniamy najkrótsze czasy przestoju.

Etap 2: Eliminacja papieru do Maintenance 4.0

Przemysłowa sieć WLAN  

Rozbudowa inteligentnej infrastruktury dzięki przemysłowej sieci WLAN

Kolejnym etapem po zmodernizowaniu układu sterowania i technologii AKPiA jest modernizacja wyposażenia obiektowego.

Połączenie inteligentnego oznakowania urządzeń z przemysłową siecią WLAN stanowi podstawę efektywnych procesów utrzymania ruchu, które można wdrażać stopniowo.

Etap 3: Połączenie danych pomiarowych ze sztuczną inteligencją

Prewencyjne utrzymanie ruchu linii produkcyjnych  

Szybkie wykrywanie ewentualnych nieprawidłowości dzięki prewencyjnemu utrzymaniu ruchu

Jeśli na podstawie danych pomiarowych jest się w stanie wcześnie wykryć ewentualne nieprawidłowości, można odpowiednio zaplanować ich usunięcie i związane z tym przestoje produkcji. W razie potrzeby można również przesunąć prace na dalszy termin.

Integracja usług internetowych umożliwia łatwe i bezpieczne generowanie wartości dodanej. Tutaj dowiesz się, jak to działa.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410