Intelligent pumpeautomatisering med fjernstyretilknytning

Oversikt

Avløpspumpestasjon  

Avløpspumpestasjon

 • De som har ansvar for planlegging, installering og drift av avløpstekniske pumpestasjoner blir konfrontert med det faktum at eldre byggverk må moderniseres og tilknyttes styresystemer i forbindelse med overvåking.
 • Phoenix Contact tilbyr en installasjonsklar automatikkskapløsning inkludert programvare som overtar samtlige nødvendige styre- og reguleringsoppgaver for desentrale pumpestasjoner.
 • Foreta effektiv automatisering av pumpestasjoner, for eksempel for tømming av beholdere, ved å helt enkelt stille inn og parametrisere pumpestyringen på stedet.

Anvendelse

Avløpspumpestasjoner er en viktig bestanddel av et fungerende system for avløpshåndtering. Byggverkene er nødvendige overalt der vann som følge av høydeforskjeller ikke kan renne bort uten videre. Ved planleggingen er lang levetid og driftssikkerhet like viktig som effektiv bruk av energien når utendørskonstruksjoner skal driftes. De som har ansvar for planlegging, installering og drift av avløpstekniske anlegg står dermed foran utfordringen om å drifte de enkelte pumpene i avløpspumpestasjonene mest mulig effektivt. I tillegg må stillstandstidene til desentrale konstruksjoner holdes lavest mulig i form av kontinuerlig overvåking.

Disse oppgavene forutsetter at avløpspumpestasjoner automatiseres. Ytre påvirkninger som kraftig regnvær, voksende infrastrukturer og forskjellige spesialfunksjoner i konstruksjonene må hensyntas. Alle disse forskjellige kravene fører til en kompleks styring av de avløpstekniske anordningene. Et økt kostnadspress samtidig som fleksibiliteten skal opprettholdes krever her nye styrekonsepter og tiltak for løsninger for å automatisere desentrale konstruksjoner for håndtering av avløpsvann.

Løsning

Nett til avløpsvann  

Styring og regulering av desentrale pumpestasjoner

Phoenix Contact tilbyr en installasjonsklar automatikkskapløsning som overtar samtlige nødvendige styre- og reguleringsoppgaver for desentrale pumpestasjoner. Implementer enkle pumpekonstruksjoner med den modulære relekontrolleren PLC logic, eller moderniser komplekse applikasjoner på kort tid ved å bruke den åpne styreplattformen PLCnext Technology.

Enkle pumpeverk med opptil to pumper og en nivåmåling implementeres rimelig med PLC logic og en lokal visualisering. Overvåkingen kan foretas med et modem (opsjon).

For å styre opptil fire pumper med frekvensomformere og analoge målere utvides en PLCnext Control med programvareløsningen PumpControl. Samtlige parametere i et stort pumpeverk stilles inn via en nettbasert visualisering. Viktige driftsparametere kommer til det overlagrede styresystemet via OPC UA og Modbus/TCP.

Pumpeautomatiseringen er enkel å installere, og takket være visualiseringen går samtlige parametere raskt å stille inn. Ved å koble til enkle digitale signaler reduseres arbeidet som går med til å installere utendørskonstruksjonene. Stillstandstider og feil reduseres ved hjelp av et standardisert produkt. I tillegg til å forsyne automatikkskapet trenger operatørene kun å koble til sensorene for nivå, gjennomstrømning og strømmåling samt de forskjellige inngangssignalene til knapper, brytere eller andre meldinger.

Fleksible løsninger til desentrale pumpeverk  

Fleksible løsninger til desentrale pumpeverk

Løsning til enkle pumpeverk med den modulære relekontrolleren PLC logic

 • Kostnadsgunstig løsning
 • Inn- og utkobling av aggregatene
 • For opptil to pumper
 • Lokal visualisering via berøringsskjerm
 • Integrert fjernstyregrensesnitt

Løsning til komplekse applikasjoner ved bruk av den åpne styreplattformen PLCnext Technology

 • Effektiv styring av frekvensomformeren
 • For opptil fire pumper
 • Nettbasert visualisering via eHMI
 • OPC UA-kommunikasjon
 • Klargjort PROFICLOUD-forbindelse
 • Integrert fjernstyregrensesnitt

Dine fordeler

 • Ready-to-use automatikkskap og programvareløsning
 • Intelligent pumpeautomatisering overtar styre- og reguleringsoppgaver for desentrale pumpestasjoner
 • Økt effektivitet takket være behovsrettet drift av enkle, doble og firedoble pumpestasjoner
 • Integrert fjernstyregrensesnitt for dataoverføring til et overordnet styresystem samt for SMS-forsendelse
 • Rask parametrisering og enkel diagnostikk via integrert berøringsskjerm

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
Referrer: