Gratis seminar: Standardisert sikker kommunikasjon for distribuerte automasjonssystemer

19.09.2023 | 08:15 - 15:00
Seminar 19. september - Standardisert sikker kommunikasjon og distribuert automasjon

Vi inviterer til fagdag på design av distribuerte automasjonssystemer basert på åpne standarder som ivaretar kommunikasjonssikkerhet og tilgjengelighet. Et relevant eksempel er pumpestasjoner. Fagdagen er gratis og inkluderer lunsj.

Tirsdag 19. september i våre lokaler, Strømsveien 344 i Oslo.

Vinklingen av denne fagdagen er rettet mot:

 • Systemintegratorer
 • Konsulenter (RI)
 • Anleggseiere med ansvar for systemdesign

Bruk av OPC UA sikrer interoperabilitet, driftssikkerhet og kommunikasjonssikkerhet, og bidrar til oppfylling av kravene for cyber security ihht IEC 62443. En moderne industriell IoT-PLS med en åpen arkitektur gir mange kommunikasjonsmuligheter. Fagdagen gir en strukturert gjennomgang av relevante elementer for de som skal spesifisere og designe denne typen systemer. Herunder forhold for kobling mellom automasjons- og SCADA-system presentert av Autic System.

Vi vil demonstrere en skalerbar løsning fra kontroll og overvåking og til visualisering.

08:15- 08:30 Oppmøte og registrering

08:30 – 08:45 Velkommen og innledning

08:45 – 11:00 Infrastruktur for kommunikasjon (denne sesjonen blir holdt på engelsk)

 • True stories of attacks at distributed automation systems

 • How the new directive NIS2 impacts you.

 • IEC62443 standard and the key security concepts
  - Multi-layer of defense
  - System-level security
  - Component-level security

 • 15 minutter pause

 • Security concerns around distributed automation systems
  - Threats to IoT
  - Threats to remote access
  - Threats to wireless

 • Secure your distributed automation systems.

  • IoT security
  • Remote access security
  • Wireless security

11:00 - 11:30 30 Viktigheten av standardisert programvareoppdatering
- Device and update managment basert på OPC UA
- Oppdateringsovervåkning basert på Asset Administration Shell

11:30 - 12:15 Lunsj og mingling

12:15 - 13:00 Standardisering som muliggjør modulær automasjon
- Evolusjon av kommunikasjonsstandarder fra IO til OPC UA TSN
- Åpne automasjonsplattformer

13:00 - 14:30 Kravsetting for SCADA-løsninger
- Presentasjon ved Bjørnar Borgen, Autic System basert på SCADA-plattformen Ignition – live demo
- Søkelys på interoperabilitet og åpne standarder vs åpne protokoller.
- Funksjonskrav og designvalg.

14:30 - 15:00 Oppsummering, spørsmål og avslutning.

Sted: Oslo, Norge
Dato: 19.09.2023
Klokkeslett: 08:15 - 15:00
Kontakt
André
André Sømme Brumoen | Marketing & Social Media Responsible