Rekkeklemmer for installasjonsfordelere For installering av elektriske fordelinger kan vi tilby en komplett portefølje med rekkeklemmer. La deg imponere av våre produkter i høy kvalitet og innovative tilkoblingsteknologier.

En elektroinstallatør tilkobler Push-X-klemmer i automasjonsskapet

Valget er ditt. Avhengig av hvilken måte du ønsker å jobbe på, tilbyr vi deg for kablingen av elektriske fordelinger både PTI-installeringsklemmer med push-in-tilkoblingsteknikk og UTI-installeringsklemmer med skrutilkoblingsteknikk.

Videre har porteføljen rekkeklemmer med den nye push-X-teknologien. Disse rekkeklemmene tilrettelegger for ledertilkobling uten bruk av verktøy, med bare én hånd, og tilnærmet uten krefter. Fordi endehylsen kan bortfalle får man et høyt sparepotensial.

Installeringsklemmene og standardrekkeklemmene har mange funksjoner. Hele rekkeklemmesystemet har i tillegg samme, standardiserte tilbehør, og gir derfor høy fleksibilitet ved kabling.

For praktisk og oversiktlig kabling av KNX-bygningsautomatiseringer er KNX-installeringsklemmer absolutt velegnet. En plassbesparende null- og jordlederfordeling oppnår du med fordelerblokkene FIX, og det på få sekunder.

 • Rask, verktøyløs tilkobling med push-in-rekkeklemmer
 • Tidsbesparende tilkobling med push-X-rekkeklemmer, tilnærmet uten bruk av krefter
 • Plassbesparende kabling med skrumoduler
 • Samme tilbehør for alle rekkeklemmetyper
Person i arbeidsklær med push-X-klemme i hånden

Rekkeklemmer med Push-X-teknologi

Rekkeklemmene med Push-X Technology tilrettelegger for enkel tilkobling av en- og flertrådede ledere med eller uten endehylse. Selv de aller minste og flertrådede ledere klemmes på plass både raskt og enkelt, grunnet kontaktkammeret med forspenning. Før lederen helt enkelt frem til kammeret slutter. Kontaktfjæren utløses og snepper lynraskt igjen når låsemekanismen i kammerets ende presses ned. Rekkeklemmene finnes i nominelt tverrsnitt 2,5, 6, 10 og 16 mm². I tillegg til forskjellige gjennomgangsklemmer, flerlederklemmer og etasjerekkeklemmer er også funksjonsklemmer, som skilleklemmer, en del av porteføljen.

Tilkoblingsklare fordelerblokker med push-in-tilkobling

Fordelerblokker PTFIX

I moderne installasjoner monteres stadig flere feilstrømvernebrytere (RCD) samt feilstrøm-/sikringsautomater (FI/LS). Utfordringen består i å overføre nullederne bak RCD til bygningskablingen på en plassbesparende måte. Ved hjelp av de kompakte PTFIX-fordelerblokkene kan nullederutgangene, og også PE-utgangene og andre potensialer, monteres plassbesparende, takket være tverrmonteringen.

Og PTFIX har enda mer: De allsidige festemulighetene åpner for montering også i vanskelige monteringssituasjoner. 11 fargevarianter skaper entydig kabling og gjør at potensialene gjenkjennes helt entydig. Push-in-innstikksteknikken åpner for verktøyløs kabling av en- og flertråde ledere som har endehylse. PTFIX sparer tid, plass og penger.

Ledertilkobling med push-in-tilkobling for PTI-installeringsklemmene

Push-in- eller skrutilkobling?

Hvis du vektlegger tidsbesparende kabling av entrådede ledere, er PTI-installeringsklemmenes verktøyløse push-in-tilkobling nettopp det riktige for deg. Også flertrådede ledere med endehylse stikkes helt enkelt inn for tilkobling.

For å åpne klemmen eller etablere kontakt med flertrådede ledere uten endehylse kan den oransje betjeningshendelen betjenes med tilnærmet alle skrutrekkere eller med en prøvespiss.

Rekkeklemme UTI 2,5-PE/L/NT

Hvis du må foreta ettermonteringer i elektriske fordelinger ganske hyppig, vil installeringsklemmene med skrutilkoblingsteknikk bli din favoritt. Med en byggbredde på kun 5,2 mm tilkobler du to 1,5 mm²-ledere samtidig i kun ett tilkoblingspunkt. En forutsetning for dette er at de to lederne er av samme type og har samme tverrsnitt, og at anleggs- eller bygningsansvarlig aksepterer en slik dobbel tilordning.

Uansett hvilken tilkoblingsteknikk du velger, i alle tilfeller får du pålitelige og langtidsstabile forbindelser.

Fargetilordning av tilkoblingspunktene med lederfargene

KNX-installeringsklemmer

Spesielt ved stjerneformet kabling av KNX-bussystemet blir det fort trangt i installasjonsfordeleren. De fargekodede, kun 3,5 mm brede etasjerekkeklemmene i serien PTTBS 1,5/S muliggjør entydig optisk tilordning av tilkoblingspunktene etter lederfarger.

I de doble funksjonssjaktene i hver etasje tilkobles potensialene vilkårlig med hverandre, også overhoppende, ved hjelp av standardiserte lasker. Slik segmenterer du praktisk og enkelt på kun 7 mm byggbredde hoved- og reserveledere i KNX-bussystemet.

Push-X-teknologi Den innovative teknologien for rask tilkobling uten bruk av verktøy

 • Tidsbesparende installering takket være innstikksteknikk uten bruk av verktøy
 • Kraftbesparende betjening med én hånd, grunnet forspent kontaktfjær
 • Fleksibel installering av samtlige ledertyper med og uten endehylse
 • Enkel frigjøring og forspenning av kontaktfjæren
 • Fullt kompatibel med rekkeklemmesystemet CLIPLINE complete

PTVFIX-fordelerblokker Fordelerblokker spesielt for flat potensialfordeling med ledertilkobling på siden

 • Verktøyløs installering med push-in-tilkobling
 • Bedre oversikt også der plassen er begrenset – f. eks. i fordelerboksen
 • Fleksibelt feste på monteringsskinner, monteringsplater eller via klistremontering