Rekkeklemmeportefølje for installasjonsfordelere

Rekkeklemmer for installasjonsfordelere For installering av elektriske fordelinger kan vi tilby en komplett portefølje med rekkeklemmer.

  • Tidsbesparende, verktøyløs tilkobling med push-in-rekkeklemmer
  • Plassbesparende kabling med skrumoduler
  • Samme tilbehør til begge rekkeklemmetyper

Valget er ditt. Avhengig av hvilken måte du ønsker å jobbe på, tilbyr vi deg for kablingen av elektriske fordelinger både PTI-installeringsklemmer med push-in-tilkoblingsteknikk og UTI-installeringsklemmer med skrutilkoblingsteknikk.

PTI- og UTI-installeringsklemmer har mange funksjoner og bruker til og med samme tilbehør fra rekkeklemmesystemet CLIPLINE complete.

For praktisk og oversiktlig kabling av KNX-bygningsautomatiseringer er KNX-installeringsklemmer absolutt velegnet. En plassbesparende null- og jordlederfordeling oppnår du med fordelerblokkene PTFIX, og det på få sekunder.

Tilkoblingsklare fordelerblokker med push-in-tilkobling

Fordelerblokker PTFIX

I moderne installasjoner monteres stadig flere feilstrømvernebrytere (RCD) samt feilstrøm-/sikringsautomater (FI/LS). Utfordringen består i å overføre nullederne bak RCD til bygningskablingen på en plassbesparende måte. Ved hjelp av de kompakte PTFIX-fordelerblokkene kan nullederutgangene, og også PE-utgangene og andre potensialer, monteres plassbesparende, takket være tverrmonteringen.

Og PTFIX har enda mer: De allsidige festemulighetene åpner for montering også i vanskelige monteringssituasjoner. 11 fargevarianter skaper entydig kabling og gjør at potensialene gjenkjennes helt entydig. Push-in-innstikksteknikken åpner for verktøyløs kabling av en- og flertråde ledere som har endehylse. PTFIX sparer tid, plass og penger.

Ledertilkobling med push-in-tilkobling for PTI-installeringsklemmene

Push-in- eller skrutilkobling?

Hvis du vektlegger tidsbesparende kabling av entrådede ledere, er PTI-installeringsklemmenes verktøyløse push-in-tilkobling nettopp det riktige for deg. Også flertrådede ledere med endehylse stikkes helt enkelt inn for tilkobling.

For å åpne klemmen eller etablere kontakt med flertrådede ledere uten endehylse kan den oransje betjeningshendelen betjenes med tilnærmet alle skrutrekkere eller med en prøvespiss.

Rekkeklemme UTI 2,5-PE/L/NT

Hvis du må foreta ettermonteringer i elektriske fordelinger ganske hyppig, vil installeringsklemmene med skrutilkoblingsteknikk bli din favoritt. Med en byggbredde på kun 5,2 mm tilkobler du to 1,5 mm²-ledere samtidig i kun ett tilkoblingspunkt. En forutsetning for dette er at de to lederne er av samme type og har samme tverrsnitt, og at anleggs- eller bygningsansvarlig aksepterer en slik dobbel tilordning.

Uansett hvilken tilkoblingsteknikk du velger, i alle tilfeller får du pålitelige og langtidsstabile forbindelser.

Fargetilordning av tilkoblingspunktene med lederfargene

KNX-installeringsklemmer

Spesielt ved stjerneformet kabling av KNX-bussystemet blir det fort trangt i installasjonsfordeleren. De fargekodede, kun 3,5 mm brede etasjerekkeklemmene i serien PTTBS 1,5/S muliggjør entydig optisk tilordning av tilkoblingspunktene etter lederfarger.

I de doble funksjonssjaktene i hver etasje tilkobles potensialene vilkårlig med hverandre, også overhoppende, ved hjelp av standardiserte lasker. Slik segmenterer du praktisk og enkelt på kun 7 mm byggbredde hoved- og reserveledere i KNX-bussystemet.

Video: Installatør arbeider med fordelerboks med PTVFIX-fordelerblokker
Fordelerboks med PTVFIX-fordelerblokker MovingImage

PTVFIX-fordelerblokker Fordelerblokker spesielt for flat potensialfordeling med ledertilkobling på siden

  • Verktøyløs installering med push-in-tilkobling
  • Bedre oversikt også der plassen er begrenset – f. eks. i fordelerboksen
  • Fleksibelt feste på monteringsskinner, monteringsplater eller via klistremontering