Overvåking av rotorblader

Overvåking av rotorblader Modulær tilstandsovervåking for optimalisert anleggsdrift

I de senere årene har vindanlegg opplevd en sterk videreutvikling. Det som tidligere var en maskin, har nå blitt et meget kompleks kraftverk. Vindanlegg blir stadig større, og med større rotorblader, noe som krever en betydelig mer kompleks overvåking og regulering. Spesielt rotorbladene utsettes for kraftige belastninger. De har høyt slitasje- og skadepotensial. En kontinuerlig overvåking gjør at skader kan utbedres tidsnok. Dette forhindrer dyre reparasjoner og lange stillstandstider.

Anvendelse

Tilstandsovervåking på rotorbladet er en sensitiv oppgave, spesielt når rotorenes diametre blir stadig større. Ved å velge riktig overvåking økes anleggets effektivitet, og viktige sikkerhetsfunksjoner som skal beskytte vindanlegget mot skader, blir ivaretatt.

Blade Intelligence Tilstandsovervåking gjennom innovativ måleteknikk

Med vår løsning for overvåking av rotorblader, Blade Intelligence, har du alltid oversikt over rotorbladenes tilstand og rekker dermed å reagere tidsnok på eventuelle hendelser. Blade Intelligence består av kombinasjonen av gjenkenning av is, lastovervåking, lynstrømmåler og strukturovervåking. Løsningen vår finnes i flere varianter. Den kan også integreres trygt i eksisterende anlegg i ettertid.

Interaktiv Image Map: Topologi av løsningen Blade Intelligence for overvåking av rotorblader med sensorer og evalueringsenhet
Sensor for lastovervåking
Sensor for måling av last på rotorbladet i vindanlegg Med magnetisk avskjerming og kompensasjon av ledningsmotstand.
Mer informasjon
Sensor for lastovervåking
Sensor for strukturovervåking
Sensor for strukturovervåking på rotorblad. Pr. rotorblad er kun én sensor nødvendig. Den måler akselerasjonen i to akser samt temperaturen.
Mer informasjon
Sensor for strukturovervåking
Sensor til lynstrømmåler
Optisk lynsensor for permanent registrering og evaluering av lynnedslag. Beskyttelsesgrad IP67.
Mer informasjon
Sensor til lynstrømmåler
Sensor for gjenkjenning av is
Trådløs is- og temperatursensor for vindanlegg, selvklebende, monteres på rotorblad, tårn eller gondol, kommunikasjon med radiosignalmottakeren.
Mer informasjon
Sensor for gjenkjenning av is
Evalueringsenhet
Sensorene leverer dataene for overvåking av rotorbladene på denne felles evalueringsenheten.
Mer informasjon
Evalueringsenhet
Automasjonskap for overvåking av rotorblader

Evalueringsenhet for den modulære løsningen Blade Intelligence

Modulær systemoppbygging

Den modulære designen til løsningen Blade Intelligence åpner for individuell kombinasjon av enkeltløsninger, avhengig av behov. Sensorer som er utviklet spesielt for bruk i rotorblader leverer all data for behandling i en felles evalueringsenhet. En utvidelse med ytterligere sensorsystem er mulig til enhver tid. Nye teknologier og trådløse sensorer gir varig og effektiv styring av vedlikehold og samtidig også effektiv retrofit av eksisterende turbiner.

Skjerm med Proficloud.io-dashboard foran offshorevindpark

Full oversikt over alle data med Smart Services - powered by Proficloud.io

Smart Service "Time Series Data Service" på IIoT-plattformen Proficloud.io er en skybasert løsning for overvåking av vindanlegg.

Ved lave temperaturer kan du f. eks. overvåke istykkelsen på rotorbladene. En integrert varselfunksjon informerer deg umiddelbart dersom et kritisk nivå er nådd. Flere muligheter er visning av lynnedslag og derav resulterende topplast samt bøyemomenter for de enkelte rotorbladene.

Personlig kontakt
Send forespørsel om individuell løsning!
Vi veileder deg gjerne videre, og avklarer alle prosjektrelaterte behov sammen med deg.
Ta kontakt med oss
Wind Team fra Phoenix Contact i vinterlandskap foran vindanlegg