GP Joule: Ladepark med smart laststyring

Kundeprofil

Når det egne problemet blir løsningen – med dette mottoet gikk GP Joule inn på E-mobilitetsmarkedet i 2015. Behovstilpassede løsninger var en sjeldenhet, derfor ble man selv, sammen med kompetente samarbeidspartnere, til en leverandør av E-mobilitet og ladeinfrastruktur. Siden 2015 har GP Joule Connect arbeidet tett sammen med Phoenix Contact E-Mobility GmbH.

Jonas Elbroend (til venstre), produktutvikling maskinvare, og Piet Gömpel, produktutvikling programvare, hos GP Joule i Reußenköge

Jonas Elbroend (til venstre), produktutvikling maskinvare, og Piet Gömpel, produktutvikling programvare, hos GP Joule i Reußenköge

Anvendelse

Ladestasjonen er alltid selve basiselementet i nye ladeparker. "Mangler, eksempelvis innen stabilitet, brukerkomfort, effektiv energibruk og nettilkobling, er vanskelige å utbedre i ettertid“, sier Jonas Elbroend, som er produktutvikler for maskinvare hos GP Joule Connect, og snakker av egen erfaring. "Den installerte ladekontrolleren må styre strømmen under ladingen, og for dette kunne styres fra et overordnet system." I tillegg bør ladekontrolleren være fleksibel, slik at forskjellige lademodi kan velges.

Ytterligere ønskede ladefunksjoner var gjenkjenning av 6 mA likestrømsfeil samt en 30 mA feilstrømvernebryter for sikring av ladepunktene og for å koble lasten. For lademodus 3, situasjon B med ladekontakt, skulle en spenningsovervåkingsfunksjon supplere ladekontrolleren for å låse opp ladepluggen ved strømsvikt.

For laststyringen som skulle implementeres, skulle ladepunktene deles opp vekselvis på de tre faselederne. Det sikrer at maksimal skjev last, som foreskrevet av energileverandøren, ikke overskrides. Også på bakgrunn av dette må maskin- og programvare være godt tilpasset hverandre.

Ladestyring

Riktig ladekontroller (nedre to rekker) er grunnlaget for en optimal laststyring

Løsning

Spørsmålet om hvordan energiforsyningen til ladeparken kan sikres via den tilgjengelige tilkoblingsledningen, er helt avgjørende. "For å styre ladeparkeringsplassen kreves et energistyresystem", forteller Elbroend. "Dette kan fungere uavhengig, det vil si kun for en ladeparkeringsplass, eller også være en del av et komplett bygningsstyresystem." For et uavhengig system er tilgjengelig tilkoblingseffekt eneste spesifiserte verdi ved administrering av ladeparkeringsplassen.

"De Ethernet-egnede ladekontrollerne CHARX control advanced og programmet CHARX manage fra Phoenix Contact gir optimal energistyring", forteller Piet Gömpel, som er produktutvikler hos GP Joule Connect. "Kontrollerne adresseres av programmet via Modbus TCP. Denne regulerer også frigjørelsen for ladeprosedyren og styrer ladestrømmen."

En av 30 ladestasjoner hos GP Joule

Ved behov kan GP Joule utvide ladeparkeringsplassen fortløpende

Operatører av parkeringsplasser kan kalkulere ladeprosesser enten lokalt eller via et avregningssystem. For avregning bruker GP Joule programmets eksportfunksjon, og videreformidler forbruksverdiene. På offentlige områder avregnes ladeprosessene vanligvis via en Backend-leverandør. Denne mottar forbruksverdiene via OCPP – protokollen er en integral bestanddel av CHARX manage.

For tiden har bedriften i Reußenköge nå over 30 ladestasjoner, og over 20 ytterligere fordelt andre steder. Ladepunktutvidelser for 10, 30 eller 50 ladepunkter er helt enkelt mulig gjennom lisensmodellen. "Kundene våre begynner ofte med en basisinstallasjon med noen få ladepunkter", forteller Gömpel, "og med en oppgraderingslisens kan anlegget utvides fleksibelt med flere ladepunkter på et hvilket som helst tidspunkt."

Administrering på kontoret

Med CHARX manage får personellet tilgang til diagnostikkdetaljer rundt ladestatus og tilordningstid

Med CHARX manage konfigureres parameterene til ladeparkeringsplassen, til de enkelte ladepunktene, til laststyringen og for tilknytning til avregningssystemet helt enkelt i et nettbasert grensesnitt. Og det via nettleser, fra en hvilken som helst PC. Hvis operatøren for eksempel er innlogget, kan relevante innstillinger hentes opp eller endres.

Hvis det på parkeringsplassen finnes en sentral terminal med touch-PC og RFID-leser for innlogging, kan man velge ladepunkt via et lettforståelig brukergrensesnitt, og ladeprosessen kan startes. Som alternativ kan en boks-PC benyttes, og alle ladepunktene kan utstyres med en RFID-leser for brukerinnlogging.

Fasit

I 2019 satte GP Joule Connect på denne måten rundt 300 ladepunkter i drift. For å imøtekomme de høye kundekravene med hensyn til drift, energistyring og tilgjengelighet er også funksjoner for bruk av skytjenester implementert i programmet CHARX manage.

Jonas Elbroend oppsummerer: "CHARX manage fra Phoenix Contact er tilpasset bedrifter som ønsker å sette i drift et sted mellom anslagsvis ti til flere titalls ladepunkter, og som stiller profesjonelle krav til energistyring, drift og utvidelsessikkerhet."

Piet Gömpel supplerer: "Med CHARX manage kan ladeløsningene våre tas fleksibelt i bruk i forskjellige omgivelser i ladeparken. Dermed kan vi tilby et stadig høyere antall kunder en komplett løsning, fra analyse og planlegging og helt til implementering og drift."