Tilgængelige, sikre baneanlæg og omkostningseffektiv modernisering

Digital opgradering til signalteknik Smarte løsninger fra Phoenix Contact

De krav, der stilles til komponenter inden for baneinfrastrukturen, er høje. Komponenterne anvendes i sikkerhedsrelevante applikationer og skal sikre banedriftens tilgængelighed. Samtidig med det bliver baneinfrastrukturen stadig mere digital. Der kræves intelligente løsninger, som muliggør funktioner såsom fjernovervågning og -diagnose samt cloud-services. Produkter og løsninger fra Phoenix Contact imødekommer disse øgede krav og tilfører samtidigt digitale grænseflader til realisering af smart infrastruktur inden for jernbanedrift.

Vores applikationer til baneinfrastruktur og signalteknik

Digitalisering inden for jernbanedrift

Realisér den digitale transformation

Phoenix Contact tilbyder det passende produktprogram til digitalisering af baneteknik: Pålidelig installation, sikker signaloverførsel og datakommunikation i realtid samt cloud-tjenester gør det muligt at digitalisere baneinfrastrukturen.

Applikationseksempler:

Signalteknik på banegården

Oprethold systemtilgængeligheden i baneinfrastrukturen

Imødegå udfald, udnyt kapaciteter: Produkter fra Phoenix Contact indbefatter digitale grænseflader, som gør fjerndiagnose og proaktiv vedligeholdelse muligt - , hvilket giver dine signalanlæg et maksimum af oppetid og sikkerhed.

Applikationseksempler:

Baneanlæg ved baneovergang

Tilvejebringelse af en sikker banedrift

En sikker driftsafvikling har højeste prioritet inden for jernbanetrafikken. For at produkter kan være kvalificerede til driften skal de bl. a. garantere, at signalkredse og andre driftsindretninger kan virke tilbagekoblingsfrit. Disse krav tager Phoenix Contact allerede højde for under produktudviklingen.

Applikationseksempler:

Modernisering af baneinfrastrukturen på jernbanespor

Opgradering af eksisterende anlæg og optimering af omkostninger

For at kunne opretholde driften af et samlet anlæg inden for bane- og signalteknik er det ofte nødvendigt at udskifte enkelte komponenter. Med serietilgængelige komponenter, der uden problemer kan integreres i eksisterende anlæg, baner Phoenix Contact vejen for en sikker og omkostningseffektiv modernisering af baneinfrastrukturen.

Applikationseksempler: