Modulární pouzdro elektroniky ME

Modulární pouzdra elektroniky ME ve tvaru pohárku se snadnou montáží

Díky modulárním pouzdrům elektroniky řady ME se z osazených desek plošných spojů stávají elektronické moduly s krátkými dobami montáže. Variabilní technologie připojení, konektory sběrnice a modularita zajišťují správnou konstrukci přístroje odpovídající aplikaci. Modulární pouzdra ve tvaru pohárku umožňují rozmanitá řešení pro přenos signálu, výkonu a dat.

Více informací

Vaše výhody

  • Pouzdro nosné lišty s pohárkovém principem pro rychlou montáž
  • Technika připojení na různých úrovních pro větší konektivitu na stejné ploše
  • Funkční zemnicí kontakt integrovaný v pouzdru a konektor sběrnice až s 12 póly
  • Volitelné konektory sběrnice na nosnou lištu pro efektivní komunikaci mezi moduly
  • Větší flexibilita díky rozsáhlému portfoliu řešení připojení pro přenos signálu, dat a výkonu
Polní pouzdro a pouzdro nosné lišty

Konfigurátor pro pouzdra elektroniky

Sestavte si pouzdro elektroniky pro použití v poli nebo ve vnitřních prostorech: vyberte si nejvhodnější řadu pouzdra, spodní díl a kryt. Přidejte tu správnou technologii připojení a pouzdro elektroniky je hotové.

Konektory a pouzdra elektroniky

Novinky v technice připojení přístrojů Bezpečné spojení s přístrojem

Jako přední výrobce konektorů a pouzder elektroniky pracuje společnost Phoenix Contact neustále s cílem vyvíjet nová řešení pro rostoucí nároky na vaše průmyslové a infrastrukturní aplikace.

Seznamte se s naší novou technikou připojení přístrojů pro přenos signálů, dat a výkonu a s nejrůznějšími pouzdry elektroniky.

Videoanimace k pouzdrům elektroniky ME a ME-MAX
Videoanimace k pouzdrům elektroniky ME a ME-MAX YouTube

ME a ME-MAX: systémy pouzder ve flexibilním systému nosných zdí

Pouzdra elektroniky ME a ME-MAX snižují náklady na propojování díky integrované sběrnici na nosnou lištu a modulární konstrukci. Rozsáhlé příslušenství a bezpočet možností přizpůsobení, i v šířce pouzdra, rozšiřují paletu individuálních řešení pouzdra.

Pouzdra ze stavebnicového systému se snadnou montáží

Pouzdro pro osazené desky plošných spojů
Zatlačení šroubovákem na blokovací háky na pouzdře
Konektory sběrnice na nosnou lištu
Pouzdro sběrnice ME s integrovaným funkčním zemnicím kontaktem
Optická vlákna HS LC pro pouzdra elektroniky
Pouzdro pro osazené desky plošných spojů

Osazené desky plošných spojů a vhodnou technologii připojení můžete osadit a připájet v jednom pracovním kroku. Využijte ve svém projektu svorky desek plošných spojů se šroubovým připojením nebo přípojkou push-in až na 2 úrovních připojení a výměnné svornice až na 3 úrovních připojení. Díky pojistce namontujete pouzdro nosné lišty rychle.

Zatlačení šroubovákem na blokovací háky na pouzdře

V případě údržby nebo servisu lze pozdro pohodlně otevřít cíleným zatlačením na blokovací háky, např. šroubovákem.

Konektory sběrnice na nosnou lištu

5pólový konektor sběrnice na nosnou lištu slouží k zásobování energií a k sériovému a paralelnímu přenosu dat. Je namontovaný do nosné lišty a umožňuje s 5 paralelními, resp. 4 paralelními a 1 sériovým kontaktem efektivní komunikaci modulu. Tím se propojí několik namontovaných modulů. Při vytažení přístroje z tohoto spojení se kontaktní řetězec u paralelních kontaktů nepřeruší. S 5 pozlacenými kontakty jsou možné přenosy do 8 A a 125 V.

Pouzdro sběrnice ME s integrovaným funkčním zemnicím kontaktem

Pouzdra sběrnice ME jsou varianta modulárních pouzder elektroniky ME s integrovanou příčnou propojkou. Provedení s 5pólovými nebo 10pólovými paralelními kontakty a s dodatečnými 2 sériovými kontakty nabízí rozsáhlé možnosti použití. Díky provedení s funkčním zemnicím kontaktem integrovaným ve dně pouzdra můžete vsunutou desku plošných spojů přímo spojit s nosnou lištou propojenou se zemí.

Optická vlákna HS LC pro pouzdra elektroniky

Optická vlákna HS LC optimálně přizpůsobená pro pouzdra elektroniky nabízíme v různých provedeních. Navíc jsou odolná vůči elektrostatickému výboji. Zalisované čepy umožňují snadnou montáž na desku s plošnými spoji. V rámci služby zákazníkům pro vás na přání zpracujeme pouzdra elektroniky v požadovaném rozsahu.

Videonávod pro jednoduchou montáž pouzdra elektroniky řady ME
Videonávod pro jednoduchou montáž pouzdra elektroniky řady ME YouTube

Jednoduchá montáž pouzdra elektroniky řady ME

Pouzdro nosné lišty řady ME namontujete během několika kroků. Pohárkový princip značně usnadňuje sestavení. Během chvíle se z vašich osazených desek plošných spojů stanou moduly elektroniky se snadnou montáží pro vaše přístroje.

Modulární pouzdra řady ME-MAX namontovaná na nosné liště

Lze kombinovat s pouzdry elektroniky řady ME-MAX

Konektor sběrnice na nosnou lištu umožňuje kombinovat silné stránky obou řad pouzder ME a ME-MAX v jedné aplikaci.

Hodí se zejména pro tyto obory:

Kromě použití v různých aplikacích se pouzdro ICS uplatňuje mj. v následujících oborech.

E-paper
Přehled portfolia pouzder elektroniky
Seznamte se s pouzdry pro nosnou lištu a pro vnější použití a zjistěte, jak rozmanitě můžete přizpůsobit pouzdra elektroniky svým potřebám.
Otevřít e-paper
Pouzdra nosné lišty a polní pouzdra
Pouzdra elektroniky řady ME-MAX

Technické základy pouzder elektroniky Možnosti pro použití nosných lišt

Pouzdra elektroniky jsou základním prvkem každého přístroje. Určují jeho vzhled a chrání elektroniku před vnějšími vlivy. Navíc umožňují montáž do nadřazených jednotek. Výrobci zařízení proto musí dbát na mnoho detailů v rámci materiálů a kontrol kvality, a to nejen při konstrukci, ale také při výběru pouzdra. V této brožuře najdete všechny podrobnosti.