Zarządzanie zasilaniem

Zarządzanie zasilaniem

Do zapewnienia stabilności sieci elektrycznych

Realizuj niezawodne zarządzanie zasilaniem przy niewielkich nakładach na projektowanie.

Również rozproszone instalacje fotowoltaiczne muszą wnosić swój wkład do wysokiej stabilności sieci. Kompetentni użytkownicy sieci w danych warunkach przyłączenia zadają instalacjom fotowoltaicznym konieczne do utrzymania zakresy częstotliwości sieciowej i napięcia sieciowego, jak również mocy biernej. Aby kontrolować te parametry, regulatory instalacji wytwarzania energii (EZA) rejestrują w punktach przyłączenia do sieci istniejące napięcie i moc bierną.

Na tej podstawie każdorazowo zostają wyznaczone wartości regulacyjne dla falowników. Rozwiązanie składające się ze sprzętu informatycznego i oprogramowania firmy Phoenix Contact zapewnia, że nakłady na projektowanie przy regulacji zasilania pozostają na niskim poziomie.

Zalety

  • Regulacja instalacji wytwarzania energii (EZA) specyficzna dla użytkownika sieci
  • Dane energetyczne wyświetlane po naciśnięciu przycisku na urządzeniu
  • Indywidualna długoterminowa archiwizacja dzięki wydajnej technologii bazy danych
  • Raportowanie dopasowane do konkretnych potrzeb dzięki elastycznej analizie i ocenie danych

Regulacja zasilania

Sterownik jako regulator zasilania w zastosowaniu  

Ministerowniki do optymalnej regulacji zasilania

Kluczowym elementem regulacji instalacji wytwarzania energii są sterowniki Inline klasy wydajności 100, które są programowane zgodnie z IEC 61131.

Do ministerowników oferowany jest obszerny asortyment modułów rozszerzających. Użytkownicy farmy mogą optymalnie dopasować rozwiązanie do wymagań danej instalacji fotowoltaicznej.

Integracja sieci

Urządzenie pomiarowe energii w zastosowaniu  

Urządzenie pomiarowe energii rejestruje ważne parametry instalacji fotowoltaicznej

Za pomocą dostosowanych do pracy w sieci urządzeń pomiarowych energii można nadzorować parametry elektryczne w sposób centralny lub na miejscu. W ten sposób można za pomocą ministerownika zbierać wszystkie ważne parametry swojej instalacji fotowoltaicznej i zapisywać je w bazie danych SQL.

Urządzenia pomiarowe energii firmy Phoenix Contact oferują odpowiednie rozwiązanie do optymalnej integracji sieci każdej instalacji fotowoltaicznej.

Kierowanie eksploatacją

Interfejs graficzny użytkownika do kierowania instalacjami fotowoltaicznymi  

Graficzne zobrazowanie oprogramowania zarządzania danymi

Phoenix Contact oferuje oprogramowanie do zarządzania danymi, neutralne względem producenta, służące do rejestracji, archiwizacji i oceny bezpośrednich lub obliczonych danych roboczych.

Graficzne zobrazowanie trendów i protokołowanie wybranych parametrów umożliwiają efektywne i rozległe kierowanie eksploatacją instalacji fotowoltaicznych.

Regulacja zasilania dla stabilnych sieci elektrycznych

Oprócz sprzężenia z zarządzaniem zasilaniem duże wyzwanie dla użytkownika sieci stanowi indywidualna regulacja mocy biernej.

Parametry sieci w punkcie przyłączenia do sieci są rejestrowane za pośrednictwem przyrządów pomiarowych i przekazywane do centralnego regulatora instalacji wytwarzania energii. Następnie wartości zadane, wyliczone przez regulację mocy biernej, zostają przesłane do falowników zainstalowanych w instalacji.

Zarządzanie zasilaniem dla instalacji fotowoltaicznych

Niezawodna regulacja zasilania dzięki inteligentnym komponentom automatyzacyjnym firmy Phoenix Contact

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Serwis

Elastyczna regulacja systemu wytwarzania energii

Dla stabilności naszych sieci elektrycznych.


Regulator dostarczania energii do sieci dla systemów wytwarzania energii

Certyfikat wg VDE-AR-N 4110/4120