Rozwiązanie sterowania do automatyzacji urządzeń

Sterowanie i monitorowanie systemów

Inteligentna automatyka przemysłowa

Inteligentne rozwiązanie do łatwego monitorowania aż po sterowniki złożonych instalacji.

Powrót do PLCnext Control

Kategoria

Szukaj w Rozwiązanie sterowania do automatyzacji urządzeń

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Dzięki standardowo i modułowo rozszerzalnym rozwiązaniom sterowania można bardzo inteligentnie automatyzować maszyny i instalacje układów przenośnikowych. Indywidualne warianty umożliwiają rozmaite funkcje od samego monitorowania aż po złożone sterowniki instalacji.

Korzyści

  • Różnorodne możliwości zastosowania w produkcji dzięki modułowo rozszerzalnej koncepcji szaf sterowniczych
  • Szybkie uruchomienie przy znacznie mniejszych nakładach na rozwój dzięki standardowym rozwiązaniom z obszernymi pakietami oprogramowania
  • Efektywna eksploatacja urządzeń dzięki możliwości korzystania z Smart Services w ramach Predictive Maintenance oraz analiz Big Data
  • PLCnext Technology pozwala na stosowanie klasycznych i nowoczesnych języków programowania

Inteligentne sterowanie - maszyny i instalacje pod pełną kontrolą

Inteligentne sterowanie instalacjami  

Efektywna automatyzacja maszyn i urządzeń

Inteligentne sterowanie produkcją w szafie sterowniczej umożliwia sterowanie zarówno maszynami montażowymi i produkcyjnymi, jak również jednostkami logistycznymi.

Przy tym bezpieczeństwo funkcjonalne nabiera szczególnego znaczenia. Poprzez zastosowanie SafetyBridge Technology uwzględniane są obszerne funkcje bezpieczeństwa jak np. podłączenie zatrzymania awaryjnego, drzwi bezpieczeństwa i przycisków uruchamianych dwiema rękoma. Otwartość na wiele rozwiązań sterowników i protokołów komunikacyjnych także po podłączeniu do różnych struktur instalacji.

Łatwe monitorowanie - niezawodna komunikacja danych instalacji

Niezawodne monitorowanie danych  

Wykorzystywanie danych maszyny z całego świata do optymalizacji

Transfer danych w czasie rzeczywistym poprzez połączenie z chmurą umożliwia liczne potencjały optymalizacji.

W ten sposób można poddawać analizie np. globalne przebiegi robocze i dokonywać optymalizacji w celu zwiększenia produktywności. Poza tym zbieranie i transfer danych w czasie rzeczywistym stanowią podstawę dla przyszłej konserwacji. Dzięki terminowej wymianie zużytych elementów konstrukcyjnych można m.in. wydłużyć czas użytkowania maszyny oraz lepiej planować produkcję dzięki przewidywalnej dyspozycyjności systemu.

Automatyzacja bez granic - sterowniki do produkcji jutra

PLCnext Store  

Wykorzystanie przydatnych bloków funkcyjnych i aplikacji do efektywnej automatyzacji

Dzięki PLCnext Technology można stosować dowolne preferowane języki programowania, niezależnie czy IEC 61131, czy też języki wysokiego poziomu.

Sklep PLCnext Store oferuje aplikacje do automatyki przemysłowej. Te aplikacje oraz dodatkowo dostępne oprogramowanie Open Source bezpośrednio i łatwo poszerzają sterownik PLCnext Control o nowe funkcje techniczne do danego zastosowania.

Zintegrowane w sterowniku połączenie z chmurą umożliwia analizę danych maszyn i instalacji z każdego miejsca na świecie.

Bezpieczna komunikacja - innowacyjna ochrona dla systemu

Ochrona instalacji  

Niezawodna ochrona maszyn

Chroń swoje instalacje przed nieautoryzowanym dostępem ze strony osób lub złośliwego oprogramowania. Produkty cyberbezpieczeństwa firmy Phoenix Contact zabezpieczają sieć skuteczną, elastyczną i szybką zaporą sieciową. Ponadto opcjonalna funkcja VPN umożliwia bezpieczne połączenia przez Internet z oddalonymi zakładami lub maszynami.

Indywidualna konfiguracja - dopasowane rozwiązanie szafy sterowniczej

Zakres funkcji szaf sterowniczych  

Bloki funkcyjne umożliwiają prostą i szybką indywidualizację szafy sterowniczej

Rozszerzalne rozwiązanie szaf sterowniczych wyróżnia się w wersji podstawowej integracją bezpieczeństwa funkcjonalnego za pomocą SafetyBridge Technology oraz zintegrowanego połączenia z chmurą.

Różne bloki funkcyjne, jak cyberbezpieczeństwo, połączenie WLAN i sterowanie silnikiem umożliwiają liczne przypadku zastosowań. Rozwiązanie to może zostać poszerzone w przypadku specyficznych celów zastosowania o indywidualne komponenty.

Nakłady na planowanie i programowanie rozwiązania do automatyzacji są znacząco zmniejszane przez już istniejące koncepcje i liczne bloki funkcyjne. Prowadzi to do szybszej realizacji projektu.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410