Konehuone

Konehuone

Käännä kahvoja turvallisesti

Redundanttiset järjestelmät varmistavat moottorien ja potkurien maksimaalisen käytettävyyden ja tehokkaan toiminnan.

Laivan sujuva toiminta edellyttää konehuoneen luotettavaa toimintaa. Phoenix Contactin PROFINETiin perustuvien redundanttisten järjestelmien avulla moottorien ja potkurien turvallinen käyttö ja maksimaalinen käytettävyys voidaan varmistaa. PC Worx -ohjelmisto on helposti ohjemoitavissa IEC 61131:n mukaan ja se toimittaa ohjauksesta kerätyt arvot luotettavasti konevalvomoon.

Edut

  • Useat valmistajasta riippumattomat tiedonsiirtoprotokollat varmistavat helpot liitännät
  • I/O-pisteitä voidaan lisätä ilman kaapelointia
  • Hajautetut konseptit vähentävät kaapelointitarvetta, koska anturin I/O-pisteet ovat lähellä

Koneenohjaus SAE J1939:n avulla

Konehuone sukellusveneessä  

Moottorien ja potkurien luotettava ohjaus

Konehuoneen sujuva toiminta edellyttää luotettavaa ohjausta. Käytä sen toteuttamiseen moottorien ja potkureiden automaatioratkaisujamme.

Avoimet rajapinnat tuovat joustavuutta koneiden liittämiseen. CAN-pohjaisen J1939-tiedonsiirtoprotokollan avulla voit seurata jatkuvasti konehuoneen komplekseja prosesseja.

NMEA 2000:n mukainen GPS-tiedonsiirto

Ratkaisut navigointiin  

Navigointitietojen helppo integrointi

NMEA 2000:n mukaisen GPS-tiedonsiirron avulla voit liittää ECDIS (Electronic Chart Display and Information System) -navigointitiedot helposti automaatiojärjestelmän ilman muiden yhdyskäytävien tarvetta.

NMEA 0183 -tiedonkeruu

Web-liittymän NMEA-muunnin  

Web-ratkaisu NMEA 0183:n mukaiseen tiedonsiirtoon

VDR (Voyage Data Recorder) kerää tärkeitä tietoja laivan antureista. Nämä tiedot ovat olennaisen tärkeitä laivaonnettomuuksien tutkimisessa, jolloin voidaan käyttää vain kestäviä ja testattuja komponentteja.

Phoenix Contactilta on saatavana sopiva ratkaisu NMEA 0183:n mukaiseen tiedonkeruuseen.

VDR:n/Blackboxin liitäntä NMEA 0183:n mukaisesti

NMEA 0183 on määritelty standardi laivojen navigointilaitteiden väliseen tiedonsiirtoon. Laivan tärkeä VDR/Blackbox on varustettu NMEA 0183 -tulolla, joka ei ole yhteensopiva useimpien vakioantureiden kanssa.

Phoenix Contactin erityiset toimintomoduulit keräävät anturisignaalit ohjaustekniikkaa käyttäen, skaalaavat ne ja toimittavat edelleen Blackboxiin NMEA 0183 -protokollan kautta. Käyttöönotto suoritetaan helposti web-parametroinnilla - työlästä ohjelmointia ei vaadita. VDR:n/Blackboxin ja anturien välinen tiedonsiirto voidaan asettaa kustannusoptimoidusti, koska Inline-tuloliittimien määrä voidaan mukauttaa optimaalisesti sovellukseen.

Topologia: VDR:n/Blackboxin liitäntä NMEA 0183:n mukaisesti  

VDR:n/Blackboxin standardoitu tiedonsiirto NMEA 0183:n kautta

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260