Työntekijä tekemässä energiakatselmusta ohjelmiston avulla

Energianseuranta – tuloksellisen energianhallinnan perusta

Energiatehokkuus on todellinen taloudellinen menestystekijä, ja nykypäivänä ilmastonsuojelu on enemmän kuin koskaan maailmanlaajuinen aihe, jota yritysten on pohdittava aktiivisesti.

Energiatietojen jatkuva kirjaaminen on tehokkaan energianhallintajärjestelmän perusta. Energian suhteen olennaisten järjestelmäparametrien kohdistetun mittaamisen avulla voidaan tunnistaa säästömahdollisuudet ja ryhtyä toimenpiteisiin DIN EN ISO 50001 -standardin mukaista tehokasta energianhallintaa varten.

Energian seurannan edut

  • Luotettava ja jatkuva mittaussuureiden keruu varmistaa, että olennaiset tiedot ovat aina nähtävänä
  • Saavuta DIN EN ISO 50001 -standardin vaatimukset nopeasti ja helposti ja hyödynnä kansallinen tuki
  • Ympäristöystävällistä tuotantoa – säästä niukkoja resursseja
  • Prosessien optimointi käyttö- ja konetietojen samanaikaisella mittauksella
  • Energiankulutuksen älykäs hallinta säästää kustannuksia
Kuvassa PDCA-malli leijuu kädellä

Energianhallintastandardi ISO 50001

ISO 50001 -standardin mukaisen monitahoisen EnMS-energianhallintajärjestelmän käyttöönoton tarkoituksena on systemaattinen lähestymistapa energiaan liittyvän suorituskyvyn jatkuvaan parantamiseen PDCA-mallin avulla. PDCA tarkoittaa jatkuvan, systemaattisen lähestymistavan yksittäisiä vaiheita: Plan, Do, Check ja Act.

Kattava energianseuranta tukee enenrgianhallintatiimejä Check-vaiheessa luotettavan ja jatkuvan mittaussuureiden keruun ansiosta.

Proficloud.io-käyttöliittymä IoT-pohjaiseen energianhallintaan kannettavan tietokoneen näytöllä

IoT-pohjainen energianhallinta – tie tulevaisuuteen

IoT-pohjaisessa energianhallinnassa yhdistyvät teollisuuden esineiden internetin, kehittyneen mittaustekniikan ja jatkuvasti kehittyvien älypalveluiden edut. 
IoT-yhteensopivat mittalaitteet (älylaitteet) voidaan yhdistää Ethernet-liitännän ja MQTT-protokollan kautta suoraan pilvialustaan. Pilviympäristössä mittauslaitteet voidaan yhdistää Device Management Servicen kautta helposti ja nopeasti uuteen tai olemassa olevaan järjestelmään. Siitä lähtien valitut mittausarvot siirretään ja tallennetaan automaattisesti. Energianhallinnasta vastaava henkilö pääsee välittömästi tarkastelemaan ja hyödyntämään tietoja.