Työntekijä tekemässä energiakatselmusta ohjelmiston avulla

Energianseuranta – tuloksellisen energianhallinnan perusta

Energiatehokkuus on todellinen taloudellinen menestystekijä. Nykypäivänä ilmastonsuojelu on enemmän kuin koskaan maailmanlaajuinen aihe, jota yritysten on pohdittava aktiivisesti.

Energiatietojen jatkuva kirjaaminen on tehokkaan energianhallintajärjestelmän perusta. Energian suhteen olennaisten järjestelmäparametrien kohdistetun mittaamisen avulla voidaan tunnistaa säästömahdollisuudet ja ryhtyä toimenpiteisiin DIN EN ISO 50001 -standardin mukaista tehokasta energianhallintaa varten.

Energian seurannan edut

  • Luotettava ja jatkuva mittaussuureiden keruu varmistaa, että olennaiset tiedot ovat aina nähtävänä
  • Saavuta DIN EN ISO 50001 -standardin vaatimukset nopeasti ja helposti ja hyödynnä kansallinen tuki
  • Ympäristöystävällistä tuotantoa – säästä niukkoja resursseja
  • Prosessien optimointi käyttö- ja konetietojen samanaikaisella mittauksella
  • Energiankulutuksen älykäs hallinta säästää kustannuksia
Kuvassa PDCA-malli leijuu kädellä

Energianhallintastandardi ISO 50001

ISO 50001 -standardin mukaisen monitahoisen EnMS-energianhallintajärjestelmän käyttöönoton tarkoituksena on systemaattinen lähestymistapa energiaan liittyvän suorituskyvyn jatkuvaan parantamiseen PDCA-mallin avulla. PDCA tarkoittaa jatkuvan, systemaattisen lähestymistavan yksittäisiä vaiheita: Plan, Do, Check ja Act.

Kattava energianseuranta tukee enenrgianhallintatiimejä Check-vaiheessa luotettavan ja jatkuvan mittaussuureiden keruun ansiosta.

Proficloud.io-käyttöliittymä IoT-pohjaiseen energianhallintaan kannettavan tietokoneen näytöllä

IoT-pohjainen energianhallinta – tie tulevaisuuteen

IoT-pohjaisessa energianhallinnassa yhdistyvät teollisuuden esineiden internetin, kehittyneen mittaustekniikan ja jatkuvasti kehittyvien älypalveluiden edut. 
IoT-kykyiset mittauslaitteet (älylaitteet) voidaan yhdistää Ethernet-liitännän ja MQTT-protokollan kautta plug & play -tekniikalla suoraan pilvialustaan. Pilviympäristössä mittauslaitteet voidaan yhdistää Device Management Servicen kautta helposti ja nopeasti uuteen tai olemassa olevaan järjestelmään. Siitä lähtien valitut mittausarvot siirretään ja tallennetaan automaattisesti. Energianhallinnasta vastaavat tahot pääsevät älypalvelun kautta välittömästi tarkastelemaan tietoja ja käyttämään niitä suoraan.

Kädet kannettavan tietokoneen näppäimistöllä

REST-ohjelmointirajapinta

Kenttälaitteissa käytettävä REST-ohjelmointirajapinta tukee vaivatonta tietojen käytettävyyttä, joka on merkittävä edellytys yhtenäisten sovellusrakenteiden muodostamiselle. REST (Representational State Transfer) on IT-ympäristössä käytettävä tiedonsiirtoarkkitehtuuri. Se on helppokäyttöinen rajapinta-arkkitehtuuri, joka käyttää yleisesti tunnettua internetprotokollaa. Tiedonsiirto tapahtuu Hyper Text Transfer Protocolin (HTTP) kautta. Kun kenttälaitteissa käytetään HTTP-protokollaa, REST-rajapintaa ja JSON-tiedostomuotoa, ei tarvita erityistä tietämystä teollisuuden tiedonsiirtoprotokollista ja mahdollisesti niihin kuuluvasta rekisteritaulukoiden toteuttamisesta.

MID-hyväksytty energiamittari kytkentäkaapin DIN-kiskossa

Mittauslaitedirektiivi MID

MID-direktiivissä esitetään yhtenäiset, EU:n laajuiset määräykset mittauslaitteiden myynnistä ja käyttöönotosta. Olennaisissa vaatimuksissa kuvataan mm. laitteiden vakaudelle, toistettavuudelle ja merkinnälle asetettuja vaatimuksia. MID-direktiivi muodostaa yhtenäiset periaatteet laskutustarkoituksiin. Yhtenäiset standardit koskevat ensikalibrointia valmistusprosessissa, markkinoille saattamista ja ensimmäistä käyttöönottoa. Sen jälkeen kansallinen lainsäädäntö koskee kalibroinnin voimassaoloaikaa ja uudelleenkalibrointimaksuja. MID-sähkömittarit auttavat pätöenergian laskutuksessa kotitalouksissa, yrityksissä ja kevyessä teollisuudessa.