Henkilöt keskustelevat lasiseinän luona, jossa on muistilappuja

IoT-pohjainen energianhallinta valmistuksessa

Energiatehokkuuden parantaminen on tiimityötä. Jotta kaikki osa-alueet voidaan liittää mukaan järkevästi, energiankulutusta on esitettävä selkeästi ja ymmärrettävästi. IoT-yhteensopivat EMpro-energiamittarit ja IoT-pohjaisen EMMA-energianhallintapalvelun intuitiiviset, joustavat toiminnot auttavat helpossa pilvipohjaisessa tiedonkeruussa ja kohdistetussa, ilmaisuvoimaisessa visualisoinnissa.

IoT-pohjaisen energianhallinnan edut

  • Energianmittaustekniikan helppo ja nopea jälkiasennus IoT-yhteensopivien EMpro-energiamittareiden avulla, jotka voidaan liittää plug & play -menetelmällä Ethernet-liitännän kautta suoraan IoT-pilviympäristöön
  • Energiapäällikkö pystyy keräämään energiatietoja vaivattomasti ja visualisoida ne heti graafisesti ilman ohjelmointia tai asiantuntemusta tietokoneista
  • Energiatietojen ja parametrien seuranta antaa mahdollisuuden tuotannon tehokkuuden lisäämiseen
  • Jatkuva parannusprosessi energiatietojen täyden läpinäkyvyyden ja sen kautta saatujen tehokkuuspotentiaalien avulla
IoT-yhteensopivat energiamittarit kytkentäkaapissa

IoT-yhteensopivat energiamittarit lähettävät tiedot automaattisesti suoraan Proficloudiin

Automaattinen tiedonsiirto Proficloud.io:on

Jotta eri asennusryhmien energiankulutus voidaan esittää läpinäkyvämmin, Phoenix Contact on varustanut Blombergin toimipaikassa yhden tuotantoalueen IoT-yhteensopivilla EMpro-energiamittareilla. Energiamittarit siirtävät mittaustiedot automaattisesti Phoenix Contactin IoT-pilviympäristöön "Proficloud.io".

Järjestelmätopologian periaatteellinen kuvaus

Yhdellä tuotantoalueella on erilaisia asennusryhmiä. Jokaisessa ryhmässä puolestaan on useita tuotantolaitteistoja. Kaikkiaan asennettiin 72 laitetta.

Esitys energianhallinnan järjestelmätopologiasta valmistuksessa

Käyttötapaukset

Infrastruktuurin valmistus Schiederissä
Infrastruktuurin valmistus Schiederissä
Infrastruktuurin valmistus Schiederissä
Infrastruktuurin valmistus Schiederissä
Infrastruktuurin valmistus Schiederissä

Asennusryhmäkohtaisen energiankulutuksen tekeminen näkyväksi aktiivisina valmistusaikoina ja valmiustila-aikoina, tuotannon päättymisen jälkeen esimerkiksi viikonloppuna.

  • Energianoton vertailu aktiivisina ja passiivisina aikoina
  • Energiankulutuksen osuuden mittaus passiivisena aikana

Infrastruktuurin valmistus Schiederissä

Asennusryhmän energiankulutuksen vertailu eri asennusaikoina riippuen kulloisistakin tuotantoluvuista.

Infrastruktuurin valmistus Schiederissä

Valmistetun kappalemäärän ja kulutetun energian (kWh) vertailu -> energiankulutus valmistettua kappaletta kohti (CO2-päästö kappaletta kohti)

Infrastruktuurin valmistus Schiederissä

Kuormahuippujen tunnistaminen ja toimenpiteisiin ryhtyminen käynnistyksenhallinnan optimointia varten.

Henkilö käyttää energianhallintaa Proficloud.io:lla

Energianhallintaa Proficloud.io:lla

Datan visualisointi, analysointi ja arviointi tapahtuu EMMA-älypalvelulla.
IoT-yhteensopivat EMpro-energiamittarit ja EMMA tarjoavat yhdessä kattavan kokonaispaketin digitaaliseen energianhallintaan.
Automaattinen tiedonsiirto Proficloud.io:on, helppokäyttöisyys ja selkeä valikko-ohjaus tekevät energianhallinnan vastuuhenkilöiden työskentelystä tehokasta. Suunnitelmalliset visualisoinnit antavat kohdennetun yleisnäkymän.

Proficloud.io:n EMpro ja EMMA-palvelu

EMMA-energianhallintapalvelu Proficloudissa

Energian seuranta, hallinta, analysointi: EMMA on Phoenix Contactin älykäs energianhallintapalvelu. EMMA keskittyy energian hallinnasta vastaavien henkilöiden tarpeisiin ja on räätälöity juuri heidän käyttöönsä. EMMA on suunniteltu helppokäyttöiseksi, ja se tuo monipuolisen toimintovalikoiman sähköiseen energia- ja tehotietojen visualisointiin, jota käytetään näiden tietojen valvontaan, analysointiin ja arviointiin.
Siten EMMA tukee energiapäälliköitä, jotka osallistuvat niin kutsutun PDCA-mallin (Plan, Do, Check, Act) Check-vaiheeseen kansainvälisen standardin ISO 50001:2018 (Energian hallintajärjestelmät – Vaatimukset ja soveltamisohjeet) mukaan.

Yhteenveto

IoT-yhteensopivat EMpro-energiamittarit ja EMMA-energianhallintapalvelu Proficloud.io:ssa ovat tulevaisuuden ratkaisu. Järjestelmässä yhdistyvät teollisuuden esineiden internetin, kehittyneen mittaustekniikan ja jatkuvasti kehittyvien älypalveluiden edut.