Energy measuring devices and energy meters for your energy monitoring

Energy measuring devices and energy meters

EMpro energy measuring devices can be configured and integrated into your network in minutes. Save on wiring outlay, thanks to the direct connection of manufacturer-independent Rogowski coils, and benefit from the many practice-oriented web server and device functions. EMpro energy meters with MID certification in accordance with EN 50470 enable cost-center-specific energy data billing.

Lisätietoja

EMpro – energiamittarit

EMpro – energiamittarit
EMpro – energiamittarit YouTube
EMpro-energiamittarit

EMpro-energiamittarit

EMpro-energiamittarit: Nopein ratkaisu energiamittaukseen

EMpro-energianmittarit keräävät energiatietoja ja siirtävät niitä ylemmän tason ohjaus- ja hallintajärjestelmiin. Konfiguroi ja integroi laitteet nopeasti verkkopohjaisen, ohjatun asennusapuohjelman avulla. Voit myös hyötyä Rogowski-kelan helposta suoraliitännästä ja useista kätevistä verkkopalvelin- ja laitetoiminnoista.
Integroitu REST-liitäntä ja suora pilviyhteys avaavat oven digimaailmaan esineiden internetissä (IoT). Valikoimaa täydentävät 24 V:n versiot.

EMpro-energiamittareiden tuomat edut

 • Energianmittaus voidaan ottaa käyttöön vain kolmessa vaiheessa intuitiivisen asennusapuohjelman avulla
 • Energiamittareiden liittäminen suoraan valmistajasta riippumattomien Rogowski-kelojen avulla säästää johdotukseen ja konfigurointiin kuluvaa aikaa
 • Huoltoystävällinen älykkäiden verkkopalvelin- ja näyttötoimintojen ansiosta
 • Maailmanlaajuinen tiedonsaanti ja älylaitteiden käyttö suoran pilviyhteyden kautta
 • EMpro-energianmittauslaitteet ovat osa COMPLETE line -järjestelmää
Vain kolme vaihetta energianmittaukseen - intuitiivinen konfigurointi ja käyttöönotto

Vain kolme vaihetta energianmittaukseen

Vain kolme vaihetta energianmittaukseen

Ohjattu asennusapuohjelma mahdollistaa intuitiivisen konfiguroinnin ja käyttöönoton. Hyödynnä nopeaa, kolmivaiheista peruskonfigurointia:

 • Asenna tiedonsiirtoliitäntä
 • Valitse sähköverkko
 • Määritä virta- ja jännitemittaustulo
Rogowski-kelan suora liitäntä

Rogowski-kelan suora liitäntä

Säästä johdotukseen- ja konfigurointiin kuluvaa aikaa

Rogowski-mittaustulolla varustettujen mallien avulla säästät johdotukseen ja konfigurointiin kuluvaa aikaa:

voit liittää yleisiä Rogowski-keloja suoraan valmistajasta riippumatta. Tavallisesti käytettävää mittausmuunninta ei tarvita.

Huolto EMpro-energiamittarilla

Huolto EMpro-energiamittarilla

Yksinkertaiset huoltotoiminnot

Voit analysoida vikoja nopeasti viemällä ajankohtaiset konfigurointitiedot ja aiemmat ilmoitus- ja vikaluettelot. Laitteistossa esiintyvät vika- ja hälytystilat voidaan tunnistaa nopeasti ja yksiselitteisesti paikan päällä näytössä näkyvien värien avulla

Helppo verkotus EMpro REST API -rajapinnalla

Pääsy datapisteisiin REST API -rajapinnan kautta EMpro-energiamittarissa

Paikallisissa verkoissa laitteita voidaan käyttää helposti integroidun REST API -rajapinnan kautta. REST (Representational State Transfer) on IT-ympäristössä käytetty arkkitehtuuri, jonka käyttö lisääntyy hiljalleen myös teollisuudessa. Käyttäjäystävällinen rajapinta-arkkitehtuuri hyödyntää internetin yleisesti tunnettuja protokollia. Tietokyselyt voidaan suorittaa kaikista selaimista vain muutamalla komennolla, kuten HTTP-GET-pyynnön avulla. Käyttöön ei tarvita kattavia rekisteritaulukoita eikä teollisuuden tiedonsiirtoprotokollien erityistuntemusta.

EMpro-energiamittareiden avulla suoraan pilvipalveluun ilman erillistä yhdyskäytävää

EMpro-energiamittareiden avulla suoraan pilvipalveluun ilman erillistä yhdyskäytävää

Käytä mittaus- ja komponenttitietoja mistä tahansa päin maailmaa ilman ylimääräistä IoT-yhdyskäytävää. Et tarvitse IoT-yhdyskäytävää tietojen keräämiseen tai paikallisten verkkoprotokollien ja IoT-protokollien välillä kääntämiseen etkä myöskään salaukseen. IoT-kelpoinen EMpro pystyy siirtämään tiedot suoraan ja turvallisesti pilvipalveluun reitittimen kautta.

Energiatietojen suojaaminen luvattomalta pääsyltä

Suojaaminen luvattomalta pääsyltä

Parannettu tietoturvallisuus

Suojaa energiatietoja luvattomalta käytöltä: laitteessa olevien käyttöelementtien poiskytkentä estää tietojen käytön paikan päällä. Poistamalla liitäntöjen aktivoinnin voit estää energiatietojen käyttämisen ja konfiguraation muuttamisen ilman lupaa.

EMpro- energiamittareiden integrointi yleisimpiin teollisuusverkkoihin ja kenttäväyläjärjestelmiin

EMpro

Helppo integrointi

Tuotteissa on perinteiselle teollisuusympäristön tiedonsiirrolle tarkoitettujen liitäntöjen lisäksi integroitu REST API. IoT-yhteensopivat versiot suoraan pilvipalveluyhteyteen avaavat oven maailmanlaajuiseen verkottumiseen esineiden internetissä.

MID-hyväksytyt energiamittarit standardin EN 50470 mukaan

Standardin EN 50470 mukaan MID-hyväksytyt energiamittarit energiatietojen laskemiseen kustannuspaikkakohtaisesti

Energiatietojen keruu ja välittäminen kustannuspaikoittain

EMpro-energiamittarilla, jolla on EN 50470 -standardin mukainen MID-hyväksyntä, voit laskea energiatietoja kustannuspaikkakohtaisesti. Energiamittareilla voit kerätä tärkeimmät sähköparametrit, kuten virta-, jännite-, tehokerroin- ja tehotiedot sekä energia-arvot, kaikilta neljältä kvadrantilta. Tiedot välitetään ylemmän tason ohjausjärjestelmään yleisten tiedonsiirtoliitäntöjen kautta.

MID-hyväksyttyjen EMpro-energiamittareiden tuomat edut

 • Energiamittarit on helppo liittää kenttäväyliin ja verkkoihin Meter-Bus-, Modbus/RTU- tai Modbus/TCP-liitännän kautta
 • Kapea, vain 72 mm leveä rakenne DIN-kiskolla
 • Säästä aikaa ja kustannuksia: energiamittareista on versioita, jotka on varustettu suoralla virranmittauksella 80 A:iin asti ilman ulkoisia virtamuuntajia
 • Helppo Modbus-integrointi yhdenmukaisten rekisteritaulukoiden ja olemassa olevien EMpro-energianmittareiden avulla
 • Tietojen etäkäyttö, tallennus ja vienti Ethernet-pohjaisissa energiamittareissa
Älykäs energianseuranta
Tuotteet ja palvelut energianhallintaan
Energian helppoa hallintaa: innovatiivisen, yhdenmukaisen anturi- ja mittaustekniikkavalikoimamme tuotteet säästävät energiatietojen keräämiseen kuluvaa aikaa. Tulevaisuuteen suuntautuvat tiedonsiirtoratkaisut ja digitaaliset palvelut tietojen integraatioon, jälkikäsittelyyn ja valmisteluun.
Esite
Energianseurannan esite ja e-julkaisu tabletilla