Marketing motif: multifunctional energy measuring devices floating in space, with communication logos

Multifunctional energy measuring devices

The multifunctional EMpro energy measuring devices acquire your energy data and offer numerous options for communicating the data to higher-level control and management systems. Configure and integrate your energy measuring devices in just a few steps using the web-based, user-guided installation wizard. You can also benefit from the simple, direct connection of conventional Rogowski coils, and from the many practice-oriented web server and device functions.

Lisätietoja

Edut

 • Vain kolme vaihetta energianmittaukseen intuitiivisen asennusavustajan ansiosta
 • Tavallisten Rogowski-kelojen suora liitäntä säästää johdotukseen ja konfiguraatioon kuluvaa aikaa
 • Helppo käyttöönotto ja huolto älykkään web-palvelimen ja näyttöominaisuuksien avulla
 • Tietosuoja näppäinkonfiguraatio-ominaisuuksien ja liitäntöjen kohdistetun deaktivoinnin johdosta
 • Nopea integrointi ohjaus- ja hallintajärjestelmiin edistyksellisen tiedonsiirron ja digitaalisten palveluiden avulla

EMpro-energiamittarit – Nopein ratkaisu energianmittaukseen

Edut yksityiskohtaisesti

Henkilö tabletin kanssa EMpro-energiamittarin edessä, joka on asennettu ryhmäkeskuksen kytkentäkaapin oveen
Kytkentäkaapin avoimen oven edessä oleva henkilö kytkee Rogowski-kelan suoraan EMpro-energiamittariin
Henkilö käyttää EMpron etupaneelin energiamittarin painiketta, jonka väri vaihtuu vikatilanteessa
Etupaneeliin asennettava energiamittari, jonka näytössä on riippulukkosymboli
EMpro-energiamittarit, joissa on tiedonsiirtologot
Henkilö tabletin kanssa EMpro-energiamittarin edessä, joka on asennettu ryhmäkeskuksen kytkentäkaapin oveen

Energiamittaus vain kolmessa vaiheessa:
Määritä tietoliikenneliitäntä, valitse sähköverkon tyyppi, aseta mittaustulo. EMpro-mittalaitteet konfiguroidaan ja liitetään verkkoon vain kolmessa vaiheessa. Ohjattu asennus käynnistyy automaattisesti, kun laite kytketään päälle ensimmäisen kerran. Vaihtoehtoisesti voit suorittaa peruskonfiguroinnin samoin käyttäjän opastuksella laitteen käyttöpainikkeilla.

Kytkentäkaapin avoimen oven edessä oleva henkilö kytkee Rogowski-kelan suoraan EMpro-energiamittariin

Rogowski-mittaustulo säästää paljon aikaa johdotuksessa ja konfiguroinnissa. Voit kytkeä minkä tahansa kaupallisesti saatavilla olevan Rogowski-kela suoraan: Tuotteet käsittelevät mV-signaalia suoraan. Muuten tarvittavaa mittausmuunninta ei tarvita. Virtatulo määritetään vain yhdellä napsautuksella. Kelan parametrit on jo tallennettu web-palvelimelle.

Henkilö käyttää EMpron etupaneelin energiamittarin painiketta, jonka väri vaihtuu vikatilanteessa

Monet käytännölliset web-palvelimet ja laitetoiminnot helpottavat päivittäistä työtäsi, kuten järjestelmän määräystenmukaisen toiminnan valvomista tai vikojen analysointia huolto- ja tukitehtävissä. Laitteiden konfiguroinnin lisäksi voit käyttää web-palvelinta tietojen kirjaamiseen, verkon laadun arviointiin ja energiavirtojen visualisointiin selkeissä trendikaavioissa.
Laitteistossa esiintyvät vika- ja hälytystilat voidaan tunnistaa nopeasti ja yksiselitteisesti paikan päällä näytössä näkyvien värien avulla.

Etupaneeliin asennettava energiamittari, jonka näytössä on riippulukkosymboli

Suojaa energiatietoja luvattomalta käytöltä: laitteessa olevien käyttöelementtien poiskytkentä estää tietojen käytön paikan päällä. Poistamalla liitäntöjen aktivoinnin voit estää energiatietojen käyttämisen ja konfiguraation muuttamisen ilman lupaa.

EMpro-energiamittarit, joissa on tiedonsiirtologot

EMpro-energiamittarit keräävät energiatietoja ja siirtävät niitä ohjaus- ja hallintajärjestelmiin. Tuotteissa on perinteiselle teollisuusympäristön tiedonsiirrolle tarkoitettujen liitäntöjen lisäksi integroitu REST API -rajapinta.
IoT-yhteensopiva EMpro pystyy siirtämään tiedot suoraan ja turvallisesti pilvipalveluun reitittimen kautta. Voit käyttää mittaus- ja komponenttitietoja kaikkialta maailmasta. Et tarvitse IoT-yhdyskäytävää tietojen keräämiseen tai paikallisten verkkoprotokollien ja IoT-protokollien välillä kääntämiseen etkä myöskään salaukseen.

Kädet kannettavan tietokoneen edessä ja REST-ohjelmointi

Helppo verkotus REST API -rajapinnalla Helppo integrointi paikallisverkkoihin mistä tahansa selaimesta

Paikallisissa verkoissa laitteita voidaan käyttää helposti integroidun REST API -rajapinnan kautta. REST (Representational State Transfer) on IT-ympäristössä yleisesti käytettävä arkkitehtuuri, jonka käyttö lisääntyy hiljalleen myös teollisuudessa. Helppokäyttöinen rajapinta-arkkitehtuuri hyödyntää yleisesti tunnettuja Internetin protokollia. Tietokyselyt voidaan suorittaa kaikista selaimista vain muutamalla komennolla, kuten HTTP-GET-pyynnön avulla. Käyttöön ei tarvita kattavia rekisteritaulukoita eikä teollisuuden tiedonsiirtoprotokollien erityistuntemusta.

REST API -rajapinnan edut:

 • HTTP/REST/JSON-tiedostomuodon avulla järjestelmäintegrointi voidaan toteuttaa vaivattomasti ja nopeasti
 • Yksinkertaistettu tietojen analysointi parametroitavien kyselyjen ja lisätietojen, kuten sarjanumeron ja laitetunnuksen, avulla
 • Read only -ominaisuus tuo turvallisuutta
 • Tiedonsiirtorajapintojen (kuten Modbus/TCP-protokollan) käyttö on mahdollista samanaikaisesti
 • Toimintojen jatkuva laajentaminen laiteohjelmistopäivityksillä

EMpron purkaminen pakkauksesta Asennusvideo

Helppo asentaa ja energianmittaus vain kolmessa vaiheessa:

 • Asenna tiedonsiirtoliitäntä
 • Valitse sähköverkko
 • Määritä virta- ja jännitemittaustulo
Asentaja kytkentäkaapin luona käyttää EMpro-energiamittareiden online-dokumentaatiota tabletilla

Tutustu EMpro-energiamittareiden online-dokumentaatioon

Välitämme sinulle tuotetietojamme ottamalla käyttöön täysin uuden lähestymistavan EMpro-energiamittareiden uudenlaisen online-dokumentaatiomuodon myötä. Riippumatta siitä, käytätkö puhelinta, tablettia, kannettavaa tietokonetta vai pöytätietokonetta, säästät paljon aikaa etsiessäsi asennusohjeita, toimintakuvauksia tai teknisiä tietoja tuotteistamme.
Löydät nämä ja paljon muuta tietoa EMpro-online-dokumentaatiostamme. Dynaamista sisällön suodatinta käyttämällä saat näkyviin juuri tiettyä tuotetta koskevat tiedot. Lisäksi voit tallentaa suosikkiaihealueesi suosikkiluetteloon, jonka voit tarvittaessa avata nopeasti uudelleen.

Energia- ja tehotietojen analysointi – älykkäät energiamittarit ja palvelut

EMpro-energiamittari, jossa on Proficloud.io-logo

Suoraan pilvipalveluun ilman yhdyskäytävää Maailmanlaajuinen tiedonsaanti

Suoralla pilviyhteydellä varustetuilla EMpro-energiamittareilla voit olla vuorovaikutuksessa laitteiden kanssa paikasta ja ajasta riippumatta. Käytä energia- ja komponenttitietoja kaikkialta ilman ylimääräistä IoT-yhdyskäytävää.

Edut

 • Energiamittarin suora yhteys Proficloud.io-alustaan ilman IoT-yhdyskäytävää
 • Joustava pääsy energia- ja komponenttitietoihin milloin ja mistä tahansa Proficloud.io-alustan älypalveluiden ansiosta
 • Turvallinen tiedonsiirto IoT-yhteensopivan energiamittarin ja Proficloud.io-alustan välillä TLS-salauksen avulla
 • Helpon laajennettavuuden ja skaalattavuuden ansiosta dynaamiset IT-palvelut voidaan sovittaa nopeasti ja yksilöllisesti markkinoiden uusiin vaatimuksiin

Älypalvelut energia- ja tehotietojen analysointiin Hyödynnä digitalisoitua ja verkotettua energianseurantaa teollisuudessa

EMpro-laitteita ja EMMA-palvelu kuvaruudulla
Koontinäyttö EMpro EMMA – kattava kokonaiskonsepti
EMMA-palvelu kuvaruudulla
Pukuun pukeutunut mies pitää käsissään hohtavaa silmukkaa
EMpro-laitteita ja EMMA-palvelu kuvaruudulla

Energianvalvonta, hallinta, analysointi: EMMA-palvelu ja IoT-yhteensopivat EMpro-energiamittarit ovat tulevaisuuden energianhallinnan uranuurtajia. Siirry EMpro-energiamittareiden avulla suoraan esineiden internetiin ja hyödy pilvipohjaisesta tiedonkeruusta sekä intuitiivisista, joustavista toiminnoista, joilla saavutat kohdennetun ja ilmaisuvoimaisen visualisoinnin.

Lisätietoa EMMA-palvelusta
Koontinäyttö EMpro EMMA – kattava kokonaiskonsepti

Helppokäyttöiset koontinäytöt ja pienoisohjelmat
Voit tehdä ensimmäiset johtopäätökset tiedoistasi ja energiankulutuksestasi vain muutamalla klikkauksella. Rakenna koontinäytöt omien tarpeidesi mukaan ja käytä lukuisia eri visualisointimahdollisuuksia, kuten piirakka-, palkki- ja viivadiagrammeja jne.
Käytä näitä pienoisohjelmia yksittäisten tuotantolinjojen, järjestelmien tai ajanjaksojen vertailuun ja säästömahdollisuuksien löytämiseen.

Lisätietoa EMMA-palvelusta
EMMA-palvelu kuvaruudulla

 • Ulkoisten tietolähteiden liittäminen mahdollista datan läpinäkyvyyden parantamiseksi
 • Tietojen vienti käytettäväksi muissa järjestelmissä
 • Varoitus tulevista rajan ylityksistä tai alituksista suoraan älypalvelussa
 • Energian suorituskykymittareiden (Energy Performance Indicator – EnPI) visualisointi näytetään raportointiominaisuuden avulla

Lisätietoa EMMA-palvelun toiminnoista
Pukuun pukeutunut mies pitää käsissään hohtavaa silmukkaa

Jatkuvasti kasvava arvolupaus energiatietojen analysointiin jatkuvan, käyttäjäkeskeisen kehitystyön avulla. Vastatakseen nopeasti muuttuviin haasteisiin joustavasti työskentelevä tiimi älypalveluiden takana keskittyy asiakkaiden tarpeisiin ja markkinoiden vaatimuksiin.

Device Management Service Proficloud.io-alustassa

Device Management Service

Ylläpidä ja valvo IoT-yhteensopivia energiamittareita ja muita Phoenix Contactin älylaitteita Device Management Service -palvelun avulla. Näet laitetiedot, kuten laitetyypit, sarjanumeron sekä asennetut laiteohjelmisto- ja laiteversiot, suoraan digitaalisesta tyyppikilvestä.
Lisäksi ne pitävät myös silmällä laitteiden toimintakuntoa. Niin sanotun TrafficLight-valon avulla on heti havaittavissa, onko laitteessa varoitus tai virhe. Tarkempia tietoja voi tarkastella laitteen lokitietojen avulla.
Säännölliset laiteohjelmistopäivitykset ovat välttämättömiä laitteiden turvallisuuden varmistamiseksi. Tätä tarkoitusta varten on käytettävissä päivitystoiminto suoraan palvelusta.

Edut

 • Laitteiden yleiskatsaus
 • Laitteiden toimintakunto
 • Laiteohjelmiston päivitys pilvestä
 • Digitaalinen tyyppikilpi ja laitteiden lokitiedot
Kuvaruutu, jolla kuvakaappaus Time Series Data Servicestä

Time Series Data Service

Proficloud.io-IIoT-alustan Time Series Data Service -älypalvelun avulla voit käyttää tuotantotietoja milloin ja mistä tahansa. 
Muita Time Series Data Servicen etuja:

 • Häiriöajat ja kuormitukset voidaan suunnitella etukäteen
 • Tuotteiden laadun parantaminen tietojen avulla
 • Varoitukset älypalvelussa tai sähköpostitse ilmaisevat tulossa olevat ongelmat
 • Asiantuntemus kaikkien työntekijöiden saatavilla

IoT-pohjaisen energianhallinnan topologia Suora yhteys plug & play -liitännällä Proficloud.io-pilvialustaan

IoT-yhteensopivat mittauslaitteet eli älylaitteet yhdistetään Ethernet-liitännän ja MQTT-protokollan kautta plug & play -tekniikalla suoraan Proficloud.io-pilvialustaan. Pilviympäristössä mittauslaitteet voidaan yhdistää Device Management Servicen kautta helposti ja nopeasti uuteen tai olemassa olevaan järjestelmään. Valitut mittausarvot siirretään ja tallennetaan automaattisesti. Energianhallinnasta vastaavat tahot pääsevät EMMA-älypalvelun kautta välittömästi tarkastelemaan näitä tietoja ja käyttämään niitä suoraan. Perinteisten teollisuuden verkkojen (esim. Modbus tai PROFINET) työläät konfiguroinnit ovat siten historiaa.

Interaktiivinen kuvakartta: Sovellusesimerkki – IoT-pohjainen energianhallinta
Proficloud.io
IoT-yhteensopivien EMpro-energiamittareiden tiedot tallentuvat automaattisesti Phoenix Contactin Proficloud.io-IIoT-alustaan.
Transport Layer Security (TLS)
Turvallinen tiedonsiirto TLS-salatun protokollan ansiosta.
Helppo liittää
IoT-yhteensopivat EMpro-energiamittarit liitetään Ethernet-liitännän kautta suoraan, ilman ylimääräistä IoT-yhdyskäytävää, kytkimeen tai internetreitittimeen.
EMMA-palvelu
Energia- ja tehotietoja voidaan käyttää web-selaimen kautta paikasta ja ajasta riippumatta. Proficloud.io:ssa toimiva EMMA-palvelu tarjoaa älykkään mahdollisuuden tietojen helppoon visualisointiin ja analysointiin.
Hajautettujen mittauspisteiden helppo seuranta
Koska IoT-yhteensopivat EMpro-energiamittarit on helppo yhdistää internetiin, ja tiedonsiirto Proficloud.io-alustaan tapahtuu automaattisesti MQTT-protokollan avulla, ei tarvita erityistä teollisuuspohjaisten siirtoprotokollien asiantuntemusta.
Älykäs energianseuranta
Tuotteet ja palvelut energianhallintaan
Helppoa energianhallintaa: innovatiiviset, keskenään yhteensopivat anturi- ja mittaustekniikkavalikoimamme tuotteet säästävät energiatietojen keräämiseen kuluvaa aikaa. Tulevaisuuteen suuntautuvat tiedonsiirtoratkaisut ja digitaaliset palvelut tietojen integraatioon, jälkikäsittelyyn ja valmisteluun.
Esite
Esite Energianseuranta