Perinteinen laiva-automaatio

Redundanttisesti, viankestävästi, testatusti ja sertifioidusti

Laivojen turvallinen käyttö vaatii useita järjestelmiä. Näihin kuuluvat esimerkiksi laivan moottori, sähköntuotanto, peräsinkoneisto ja paloilmoitinkeskus. Jos joku näistä järjestelmistä vioittuu, laiva ja miehistö joutuvat vaaraan.
Phoenix Contact tarjoaa viankestäviä ohjaus- ja valvontaratkaisuja luotettavaan käyttöön – myös ankariin olosuhteisiin sekä kaikkien olennaisten laivahyväksyntöjen mukaan testattuina ja hyväksyttyinä.

Ota yhteyttä neuvontaan
Risteilyalus avomerellä

Laiva-automaation ratkaisut

Luota Phoenix Contactin sertifioituihin ratkaisuihin sekä kannella että kannen alla. Rahtialukset, risteilyalukset, erikoisalukset, jahdit tai autolautat: Phoenix Contactilta on saatavana räätälöityjä ratkaisuja kattavan tuotevalikoiman pohjalta. Tuotteemme varmistavat kaikilla käyttöalueilla sujuvan ohjauksen ja tiedonsiirron yksinkertaisista sovelluksista aina monimutkaisiin järjestelmäratkaisuihin saakka. Meiltä löydät tehokkaat ja luotettavat, testatut ja kaikki olennaiset merenkulun hyväksynnät täyttävät ratkaisut myös ankariin olosuhteisiin.

Konttialus Hampurin satamassa

Edut

  • Tietojen keruu, käsittely, visualisointi ja älykäs hyödyntäminen
  • Kaikki yleisimmät merenkulun tiedonsiirtoprotokollat on helppo integroida
  • Testattua laatua: sertifioinnit DNV, ABS, LR, RINA, EN 60945 ja IEC 62443

Merenkulun hyväksynnät Testattu ja hyväksytty kaikkien meriteollisuuden standardien mukaan

DNV GL -logo
ABS-logo
Ex-logo
Laivan peräsin

Redundanssi varmistaa tärkeiden palvelujen viankestävyyden

Redundanttinen hälytys- ja valvontajärjestelmä Paranna toiminnan turvallisuutta kokonaisratkaisuilla

Laivan moottori, sähköntuotanto, peräsinkoneisto ja palohälytyslaitteistot kuuluvat laivan olennaisiin järjestelmiin. Niiden vioittuminen johtaa laivan ja miehistön vaarantumiseen.
Jotta tieto kriittisestä tilanteesta saadaan ajoissa, laivaan asennetaan redundanttinen hälytys- ja valvontajärjestelmä, joka perustuu kestävään ohjaus- ja verkkotekniikkaan. Olennaisten järjestelmien lisäksi ilmoitetaan myös yleiset tilat, kuten painolastiveden tai polttoainesäiliön sekä juomavesivaraston täyttöasteet.

Avoimen PLCnext-automaatioalustan pohjalta voidaan toteuttaa redundanttisia automaatiojärjestelmiä, verkkoja ja visualisointeja. Valikoimaa täydentävät kokonaisratkaisut suorituskyvyn valvontaan, jotka sisältävät ohjelmiston lisäksi myös tarvittavia turvareitittimiä ja pilviratkaisuja koko laivastolle. Tärkeiden komponenttien voimassa olevat merenkulkualan sertifioinnit täydentävät valikoimaamme.

Topologia Redundanttinen laiva-automaatio, jossa PLCnext Control, turvalaitteet ja 3D-kuva laivasta
PLCnext Control
PLCnext Control -tuoteperheen ohjaukset AXC F 3152 Axioline-I/O-järjestelmää varten ovat nopea, helppo ja lujatekoinen ratkaisu. Ne on aina räätälöity huipputehokkaiksi ja helppokäyttöisiksi, ja ne soveltuvat vaativaan teollisuusympäristöön.
PLCnext Control
I/O-järjestelmät
Phoenix Contactin etä-I/O-järjestelmät soveltuvat kaikkiin yleisiin väyläjärjestelmiin ja verkkoihin. Kerää tulo- ja lähtösignaalit suoraan kytkentäkaapista tai järjestelmistä ja koneista. Data ja signaalit siirtyvät luotettavasti – eri käyttöalueille optimoituina. Käytä sitä varten tuotteita, joilla on erilaisia mekaanisia ominaisuuksia ja toimintoja.
I/O-järjestelmät
mGuard-turvareititin
Kestävät teollisuusreitittimet yhdistävät erilaiset verkot etähuoltoa ja paikallisen verkon suojaamista varten. Moniin tuotteisiin on integroitu VPN- ja palomuuriominaisuuksia. mGuard-reitittimet takaavat maksimaalisen turvallisuuden ja suojaavat kyberhyökkäyksiltä ja haittaohjelmilta.
mGuard-turvareititin
Laivan konehuone ja insinööri

Ratkaisut konehuoneeseen

Ratkaisut konehuoneeseen Järjestelmäredundanssi varmistaa konehuoneen kaikkien olennaisten järjestelmien maksimaalisen käytettävyyden ja tehokkaan toiminnan

Laivan sujuva toiminta edellyttää konehuoneen luotettavaa toimintaa. Phoenix Contactin PROFINETiin perustuvien redundanttisten järjestelmien avulla voidaan varmistaa moottoreiden ja käyttölaitteiden turvallinen toiminta ja maksimaalinen käytettävyys. PLCnext Engineer -ohjelmisto on helposti ohjemoitavissa IEC 61131:n mukaisilla korkean tason kielillä, ja se toimittaa ohjauksesta kerätyt arvot luotettavasti valvomoon.

Hydrauliikalla varustettu lastausramppi

Lastausramppien automaatio

Maksimaalisen käytettävyyden takaava automaatio hydrauliikalle Eri yksiköiden tilan nopea ja helppo tunnistus

Lastin nopea lastaus ja purku edellyttää automaattista hydrauliikkaa. Näin vältetään pitkät satama-ajat.
Aluksella olevien henkilöiden turvallisuuden takaamiseksi myös lastausrampit pitää voida aina avata ja sulkea luotettavasti. Phoenix Contact tarjoaa tähän tarkoitukseen redundanttisia ohjausjärjestelmiä.

Modbus/RTU, Modbus/TCP, CANopen, NMEA tai 4...20 mA: Phoenix Contact tarjoaa modulaarisia ja avoimen rajapinnan ratkaisuja sovellukseesi.
Perärampeille, luukkujen ja ramppien kansille, oville sekä ajettaville autokansille Phoenix Contactin ratkaisut takaavat maksimaalisesti käytettävän tiedonsiirron hajautettujen järjestelmien ja valvomon välillä. Näin kaikkia järjestelmiä voidaan ohjata ilman, että hätätilanteessa pitäisi turvautua käsinkäyttöön.

Laivan konehuone

Pumppuhuoneen säiliöiden täyttötasojen valvonta

Luotettava säiliön- ja painovedenhallinta Ratkaisut täyttötason valvontaan

Varmista laivan vakaus avomerellä. Säiliöiden täyttötasojen luotettava valvonta on siinä ehdottoman tärkeää.
Phoenix Contactilta on saatavana itsenäinen järjestelmä säiliöiden ylitäytön estämiseksi.

Kaksi ohjauslaitetta muodostaa redundanttisen järjestelmän: esihälytys 95 %:n kohdalla antaa merkin täyttötasojen alentamisesta. Päähälytys 98 %:ssa osoittaa täytön pysäyttämisen.

Stabilaattori avomerellä

Automaatioratkaisut stabilaattorille

Ratkaisut stabilaattorille Dynaamisen asemoinnin automaatio avomerellä

Applikatiiviseen järjestelmäredundanssiin perustuva automaatioratkaisu varmistaa, että stabilaattori huolehtii aina aluksen oikeasta asennosta. Tämä on tarpeen esimerkiksi silloin, kun dynaaminen asemointi (Dynamic Positioning) ei enää riitä merellä.
mGuard-turvareititin ja VPN-tekniikka varmistavat pääsysuojatun tietoliikenteen verkossa.

Tuotteet

Monivuotisen kokemuksen ja alan asiantuntemuksen ansiosta pystymme tarjoamaan erinomaisia ratkaisuja omalle toimialallesi.

Teknologiat

Kaikkien tärkeimpien teknologioiden kattava asiantuntemus merenkulkualan sovelluksiin

Olemme tukenasi!
Löydämme ratkaisun yhdessä!
Neuvomme sinua mielellämme perinteisen laiva-automaation projektissasi sekä greenfield- että brownfield-järjestelmien osalta.
Ota yhteyttä
Phoenix Contactin työntekijä suunniteltavan konttialuksen edessä