Työntekijä Neurathin voimalassa

Teollisuuden signaalien sovitus

Ihmiskehon hermoratoja vastaa teollisuusympäristössä haaroittunut kaapeleiden verkko mittaus-, säätö- ja ohjaustekniikassa.
Teollisissa sovelluksissa anturit ja toimilaitteet lähettävät ja vastaanottavat runsaasti mittausarvoja, jotka on siirrettävä luotettavasti kentältä ohjaustasolle ja takaisin.
Erotus, muuntaminen, suodatus, vahvistaminen, kytkentä – Phoenix Contactin interface-tekniikka varmistaa luotettavan signaalien sovituksen.

Lämpötilanmittaus prosessiteollisuudessa

Digitaalisten ja analogisten prosessisignaalien mukauttaminen ja sovittaminen

Prosessiautomaatiossa kasvava sähköisesti aktiivinen ympäristö vaikuttaa signaalinsiirtoon. Tämä koskee erityisesti heikkoja mittausarvosignaaleja, joita anturit toimittavat.
Erotusvahvistimet ja mittausmuuntimet erottavat, muuntavat, suodattavat ja vahvistavat näitä signaaleja.

Prosessilaitteet

Sähköinen ristikytkentä vs. vakiosignaalien ristikytkentä

Signaalien I/O-ristikytkennässä vakio-I/O-järjestelmille kenttäsignaalit lajitellaan kytkentätasossa niiden signaalilajin mukaan ja käsitellään interface-tason kautta. Sen jälkeen ne johdotetaan signaalikohtaisille I/O-korteille ohjausyksikössä. Tämän vastakohtana signaalien I/O-ristikytkentä ja -muuntaminen universaaleille I/O-järjestelmille sallii kanavien joustavan kytkentäjärjestyksen kentältä ohjaukseen.