Työntekijä prosessilaitteistossa

Joustava signaalien ristikytkentä yleiskäyttöistä I/O-järjestelmää varten

Järjestelmän koosta riippuen prosessitekniikan järjestelmien jatkuvan prosessin ohjausta varten kenttä- ja ohjaustason välillä täytyy ristikytkeä useita tuhansia signaaleja.

Yleiskäyttöisellä I/O-mallilla ohjaustasolla saavutat tässä jo parannuksia perinteiseen signaalien ristikytkentään verrattuna: jokaiselle signaalilajille käytettävien 8-/16-/32-/64-kanavaisten lohkojen sijaan sovitat yleiskäyttöisissä I/O-korteissa yksittäiset kanavat ohjelmistoa kohti tarvittavaan toimintoon.

Joustava signaalien ristikytkentä kentältä ohjaukseen saakka

Yleiskäyttöisten I/O-järjestelmien asentamisesta älykkäisiin hajautettuihin kytkentäkoteloihin on ratkaisevia etuja:
Vakiotuote on sovitettavissa kaikkiin sovelluksiin

  • Esitestatut kytkentäkotelot maailmanlaajuisella hyväksyntäpaketilla
  • Signaali- ja ristikytkentäkaappeja tarvitaan vähemmän
  • Runkokaapelit ja kaapelihyllyt voidaan jättää pois
  • Liitäntäpisteiden määrä vähenee merkittävästi

Interface- ja kytkentätason on myös oltava joustavia

Perinteiset ratkaisut, kuten esimerkiksi DIN-kiskoon asennetut interface-moduulit, edellyttävät kuitenkin, että tarkka signaalilaji on tiedettävä ajoissa. Lisäksi siinä yhteydessä signaalit on ristikytkettävä uudelleen, jotta kentän signaalit voidaan johdottaa yksittäisiin toimintomoduuleihin, esimerkiksi releisiin digitaalisia lähtösignaaleja varten.

Joustava I/O-ristikytkentäjärjestelmä VIP I/O-Marshalling kädessä

Joustava I/O-ristikytkentäjärjestelmä VIP I/O-Marshalling

Täysi joustavuus interface- ja kytkentätasolla

Joustava I/O-ristikytkentäjärjestelmä VIP I/O-Marshalling on suunniteltu erityisesti käytettäväksi yleiskäyttöisissä I/O-järjestelmissä. Ratkaisu tarjoaa interface- ja kytkentätasolla saman joustavuuden kuin yleiskäyttöiset I/O-järjestelmät I/O-tasolla.

Järjestelmä koostuu olennaisilta osiltaan kolmesta moduulista:

  1. Perusosa kiinnitetään DIN-kiskoon, siihen asennetaan kenttäjohdotus, ja se huolehtii I/O-järjestelmään liitännästä pistoliittimien kautta.
  2. Toisen moduulin muodostaa niin kutsuttu Input-Output-Accessory (IOA), joka täyttää varsinaisen interface-tehtävän.
  3. Järjestelmäkaapeli yhdistää perusosan yleiskäyttöiseen I/O-järjestelmään.

Hajautettu kytkentäkoteloratkaisu

Keskusvalvomon ristikytkentä-, interface- ja I/O-tasojen jäykkä rakenne voidaan murtaa käyttämällä yleiskäyttöisiä I/O-järjestelmiä. Älykkyys siirtyy lähemmäs prosessia kentällä. Yleiskäyttöiset etäkaapit ovat tähän kompakti ja standardoitu ratkaisu. Monipuolinen I/O-ristikytkentäjärjestelmä huolehtii tässä signaalien ristikytkennästä ja käsittelystä.

Kaaviokuva: Hajautettu kytkentäkoteloratkaisu

Hajautettu kytkentäkoteloratkaisu

Kaikki tarvittava yleiskäyttöisiin I/O -kytkentäkoteloihin Yleiskäyttöinen etäkaappi

Phoenix Contact tarjoaa prosessiteollisuuden pitkäaikaisena kumppanina ristikytkentä- ja liityntäratkaisujen lisäksi myös muita komponentteja ja palveluita kytkentäkoteloratkaisuihin.

Interaktiivinen image map: Komponentit etäkytkentäkoteloihin
Yleiskäyttöiset I/O-moduulit
Helppo kytkeä yleisiin I/O-moduuleihin.
Toiminnoiltaan erittäin monipuoliset teholähteet
QUINT POWER takaa maksimaalisen järjestelmäkäytettävyyden.
Joustava I/O-ristikytkentäjärjestelmä
Tee yleisestä I/O:sta entistäkin yleiskäyttöisempi joustavan I/O-ristikytkentäjärjestelmän avulla.
Mittaus-, säätö- ja ohjaustekniikan (MSO) ylijännitesuoja
Tehokkaat, matalien jäännösjännitetasojen laitteet tarjoavat optimaalisen suojan MSO-tekniikan sovelluksiin.