Un inginer de testare testează un bloc terminal de trecere pentru curenți mari

Încercări de laborator pentru conectori și carcase de echipamente electronice Calitate testată pentru cea mai înaltă siguranță

Tehnologie de conectare pentru producătorii de echipamente de cea mai înaltă calitate – performantă, fiabilă, durabilă și sigură: Aceasta sunt exigențele Phoenix Contact în ceea ce privește blocurile terminale pentru circuit imprimat, conectorii și carcasele de echipamente electronice, elementele-cheie din producția de echipamente – și în același timp și o promisiune față de clienții noștri. Calitatea nu se verifică doar ulterior la nivelul produselor finite, ci se stabilește un management al calității complex încă din procesul de dezvoltare. Deoarece fiecare tehnologie de conectare a conductoarelor trebuie să îndeplinească anumite norme, certificări, precum și prevederi naționale specifice.

Încercările de laborator constituie cheia pentru calitatea testată. În laboratoarele noastre tehnologice, care sunt acreditate conform DIN EN ISO 17025 DAkkS, au loc teste de calitate intensive înainte de aprobarea seriei și controale de proces pentru toți parametrii importanți, efectuate pe durata producției. Un sistem de management al calității orientat către proces și integrat, bazat pe normele internaționale ISO 9001 și ISO 14001, garantează respectarea cerințelor clienților, a legilor și a normelor la dezvoltarea și fabricarea produselor noastre.

Simulare tridimensională a unui bloc terminal de trecere pentru curenți mari în culori

Verificări prealabile Calitate garantată încă din timpul procesului de dezvoltare

Pentru a optimiza de la început utilitatea pentru client și calitatea, laboratoarele Phoenix Contact folosesc instrumente de simulare moderne. Întrucât condițiile de mediu pot fi definite la discreție pe durata unei simulări pe PC, verificările prealabile oferă condițiile optime pentru testarea stabilității pe termen lung a produselor încă din etapa de dezvoltare. Printre acestea se numără, printre altele:

 • Planificarea în avans a calității(QVP): În conformitate cu ISO 9001, TS 16949 și VDA, sunt armonizate caracteristicile produselor și ale proceselor care urmează să fie dezvoltate, sunt elaborate concepte de testare luând în considerare metoda de testare și marcarea aferentă testării și sunt stabilite specificațiile produselor sub forma documentelor de producție necesare.

 • Analiza modurilor de eroare și efectelor (FMEA): Posibilele puncte slabe și riscuri trebuie identificate și eliminate; de asemenea, trebuie definite măsuri ca bază pentru activitățile ulterioare.

 • Simulare pe calculator (FEM): Prin intermediul calculului FEM (Finite Elemente Methode) se evaluează încă din etapa de dezvoltare dacă materialele și geometria selectate îndeplinesc cerințele pentru utilizarea în domeniul industrial.

 • Aprobarea produsului și a procesului (PPF): Procedura PPF atestă respectarea cerințelor convenite cu clientul, precum și a legilor și a normelor aplicabile pentru producția în serie.

Un conductor la temperatură ridicată este presat pe un bloc terminal pentru circuit imprimat de la Phoenix Contact

Încercări privind materialele Lotul de testare A: calitate înaltă garantată de teste ale materialelor pentru un comportament optim pe termen lung

Pentru a evalua caracterul adecvat și comportamentul pe termen lung, în cadrul Phoenix Contact, pe lângă simularea pe calculator, materialele utilizate sunt supuse unor teste diverse. Materialul suferă modificări în anumite condiții? Cât de mult poate fi solicitat la temperaturi extreme? – Inginerii noștri de testare se orientează după astfel de întrebări pentru a utiliza numai materiale care îndeplinesc cele mai stricte cerințe cu privire la fiabilitate și durabilitate. Lotul de testare A ca prim bloc în procesul de aprobare a produsului cuprinde, printre altele, următoarele testări:

 • Testare cu conductor la temperatură ridicată
 • Înregistrări termografice
 • Microscopie electronică de baleiaj
 • Tomografie computerizată
Un conductor conectat la o fișă se introduce printr-o fereastră rotativă. Conductorul se rotește în jurul propriei axe și este supus solicitării axiale la tracțiune.

Încercări mecanice Lotul de testare B: calitate înaltă garantată de rezistența optimă la influențele fizice exterioare

În cadrul acestor testări de calitate se pune accentul pe rezistența produsului la influențele mecanice exterioare. Blocurile terminale pentru circuit imprimat, conectorii sau carcasele pentru echipamente electronice sunt testate, printre altele, cu privire la rezistență, comportamentul la deformare, îndoire și rupere al carcasei, ieșirile conductorilor și suprafețele de contact. Lotul de testare B constituie în cadrul încercărilor de laborator al doilea bloc din procesul de aprobare a produselor noastre:

 • Testare la flexiune și îndoire (IEC 60999-1)
 • Testarea extragerii conductorului (IEC 60998-2-1)
 • Încercare la cădere
 • Test de impact (UL 746C)
 • Test de impact la rece
 • Test de inflamabilitate și protecție la incendiu (UL 30, UL 57, UL 1703)
 • Capacitatea de conectare a conductorilor
 • Fixarea contactelor electrice
 • Forță de introducere și de extragere
 • Numărul ciclurilor de conectare
 • Cablare multiplă
 • Protecție împotriva atingerii cu degetele (IEC 60529)
 • Inconfundabilitate și codare
 • Micrografii
Fișe conectate în serie într-un laborator de testare al Phoenix Contact

Teste electrice Lotul de testare C: calitate înaltă garantată de orientarea optimă a fluxului de curent și caracteristicile tensiunii

În testele electrice de calitate se analizează caracteristicile curentului și ale tensiunii blocurilor terminale pentru circuit imprimat, conectorilor și carcaselor pentru echipamente electronice. În laboratorul de testare, inginerii noștri testează materialele, de exemplu, cu privire la izolația și capacitatea acestora de susținere a curentului. Sau măsoară rezistența de contact înainte și după o serie de teste. Lotul de testare C ca al treilea bloc cuprinde, printre altele, următoarele teste:

 • Încercarea ciclică de suprasarcină (Heat-Cycling-Test conform UL 1059)
 • Încercarea ciclică de îmbătrânire
 • Siguranța termică
 • Rezistența de izolație (UL 1703, UL 27)
 • Curba de pierdere a puterii a capacității de susținere a curentului (IEC 60512-5-2)
 • Măsurarea rezistenței de contact (ICE 6998-2-1)
 • Testare la înaltă tensiune
 • Test de tensiune de rezistență nominală la impulsuri (IEC 60664-1)
 • Distanțe în aer și distanțe de conturnare
 • Măsurarea rezistenței
Mai multe fișe sunt expuse unor vibrații rapide pe o perioadă de timp definită

Test de mediu și de durabilitate Lotul de testare D: calitate ridicată garantată de cea mai mare rezistență la solicitările datorate influențelor exterioare extreme

Pentru a testa durabilitatea blocurilor noastre terminale pentru circuit imprimat, a conectorilor și a carcaselor, acestea sunt supuse unor condiții climatice extreme, precum șocuri de temperatură. Sunt testate ulterior și rezistența la vibrații sau clasele de protecție IP. Obiectiv și exigențe în ceea ce privește lotul de testare D, cel de-al patrulea bloc înainte de aprobarea produsului: calitate înaltă, durabilitate și fiabilitate chiar și în condiții de mediu severe. Testele selectate în acest domeniu sunt:

Circuit imprimat cu blocuri terminale pentru circuit imprimat și alte componente electronice fixate pe el

Teste de aprobare și teste speciale Lotul de testare E: calitate înaltă datorită normelor și certificărilor locale sau specifice domeniului

Calitatea testată la Phoenix Contact înseamnă că blocurile noastre terminale pentru circuit imprimat, conectorii și carcasele noastre trebuie să îndeplinească și norme și aprobări speciale, specifice anumitor domenii și țări. Spectrul lotului de testare E, ca și bloc final al încercărilor de laborator cuprinde, printre altele:

 • Testarea capacității de lipire; DIN EN 60068-2-69
 • Absența monocristalelor punctiforme; DIN EN IEC 60068-2-82
 • Conformitate RoHS
 • Aprobări specifice domeniilor și țărilor
Broșură
Calitate și siguranță testate
Blocurile terminale și conectorii pentru circuite imprimate fac parte din elementele-cheie ale producției de echipamente. Acestea nu trebuie să fie doar fiabile, ci să devină în cursul miniaturizării tot mai mici și mai robuste. Descoperiți la ce teste și controale trebuie supusă tehnologia pentru conectarea dispozitivelor de la Phoenix Contact înainte de lansarea seriei.
Deschidere și descărcare PDF
Un producător de echipamente analizează un bloc terminal de trecere pentru curenți mari