Protective relays for reliable mains protection

Protective relays

Our comprehensive portfolio of protection technology enables reliable grid availability in the voltage ranges of 10 kV to 110 kV. The protective and control devices can be used in, for example, single and double busbar applications, as well as radial, looped, and meshed grids. They can also be used in insulated, compensated, rigid, and low-resistance grounded grids.

Mai multe informații
Releu de protecție pentru protecție fiabilă a alimentării

Avantajele dumneavoastră pe scurt Releu de protecție digital pentru protecție inteligentă a alimentării

  • Gamă largă de funcții cu funcții de protecție, control și măsurare într-un design compact
  • Operare intuitivă prin intermediul părții frontale ordonate a aparatului și prin posibilitățile de parametrizare simplă
  • Durată de exploatare înaltă datorită structurii fără baterie și consumului de energie extrem de redus
  • Îndeplinirea cerințelor privind securitatea IT conform cărții albe BDEW

Prezentare generală a tehnicii noastre de protecție Protejarea, monitorizarea și controlarea rețelelor electrice

Panoul frontal al releului de protecție
Un bărbat realizează punerea în funcțiune cu software-ul de operare DIGICOM într-o cameră de control
Cutie de comutare deschisă cu releu de protecție
Panoul frontal al releului de protecție

Partea frontală a releului de protecție oferă numeroase posibilități de interacțiune și vizualizare a stărilor existente.
Afișajele pot fi configurate individual și oferă suficient spațiu pentru reprezentarea elementelor grafice ale instalației, tabelelor cu valori de măsurare și LED-urilor virtuale.
Numeroase taste de navigare și operare facilitează controlul simplu de la fața locului. Interfața de service USB de pe partea frontală facilitează o conexiune simplă cu releul de protecție.

Un bărbat realizează punerea în funcțiune cu software-ul de operare DIGICOM într-o cameră de control

Software-ul de operare facilitează o parametrizare rapidă și simplă a dispozitivului. Astfel, de ex. în timpul punerii în funcțiune treptate, relațiile dintre setările afectate sunt luate în considerare și opțiunile sunt afișate cu gri.
Pe lângă setările generale ale dispozitivului, sunt parametrizate și interfețele pentru tehnologie primară și funcțiile de protecție.
La configurare, matricele de intrare/ieșire și editorii ajută la realizarea logicii și vizualizării.
Comunicarea directă cu un sistem de control sau o tehnologie de control supraordonată poate fi realizată prin diferite opțiuni de comunicare.

Cutie de comutare deschisă cu releu de protecție

Prin portofoliul nostru complex de servicii, vă susținem la digitalizarea și modernizarea și extinderea optimă a rețelei dumneavoastră. Pe baza produselor cu grad mare de disponibilitate și avansate din punct de vedere tehnic realizăm optimizarea siguranței de alimentare. Astfel vă susținem de la planificare până la implementare.

Ce releu de protecție este potrivit pentru mine?


Releu de protecție al gamei de produse KOMBISAVE+ pe un perete

Protecție inteligentă a alimentării cu KOMBISAVE+

Releul de protecție din gama de produse KOMBISAVE+ este ideal pentru utilizarea în rețele de distribuție. În sistemele de distribuție cu bară colectoare simplă sau dublă, pot fi protejate motoarele, transformatoarele, cablurile și liniile.
Aparatul include o gamă largă de funcții, de la protecție împotriva supracurentului până la protecție împotriva subtensiunii pentru putere reactivă, protecție la distanță și protecție diferențială a liniilor, verificare a sincronizării și repornire automată.

Protecția la alimentarea cu curent a invertorului cu ajutorul POWERSAVE

Protecția la alimentarea cu curent a invertorului cu ajutorul POWERSAVE

POWERSAVE este un releu de protecție compact și performant cu
o gamă largă de funcții de protecție, control și măsurare. Datorită managementului puterii opțional integrat, pentru declanșarea directă a întrerupătorului, soluția dispozitivului este independentă de sursa de alimentare cu tensiune externă.

Combinația dintre
Funcțiile de management al energiei și protecție la distanță fac ca releul de protecție să fie esențial ca protecție împotriva căderii de tensiune.

Releul de protecție în comparație directă

Identificați sistemul adecvat pentru o tehnologie de protecție fiabilă în doar câțiva pași.

KOMBISAVE+
POWERSAVE
KOMBISAVE+

POWERSAVE

Funcție de protecție
Protecție pentru motor și împotriva supracurentului
Protecție la ieșire cu protecție la distanță, detectarea defectelor de împământare și controler în câmp
Protecție diferențială a transformatorului cu controler în câmp -
Protecție diferențială a liniilor cu protecție la distanță, detectarea defectelor de împământare și controler în câmp -
Proprietăți ale aparatului
Management de putere integrat (acumulator, alimentare cu energie cu invertor) -
Număr maxim de intrări de curent/tensiune/senzori 8 / 5 / 0 4 / 3 / 3
Taste funcționale/indicatoare liber parametrizabile 4 / 0 3 / 2
Număr maxim de intrări și ieșiri binare 22 / 23 8 / 8
Informații suplimentare
Releul nostru de protecție în detaliu
Alte detalii, precum datele tehnice ale releului de protecție sau informațiile pentru software-ul de operare și analiză pot fi consultate în broșură.
Afișează acum broșura
Angajat cu laptop care utilizează software-ul de operare și analiză a software-ului