Rețele de curent continuu în industrie Tehnologia de curent continuu orientată spre viitor de la Phoenix Contact permite alimentarea, stocarea și distribuția sustenabilă a energiei regenerabile. Descoperă soluțiile noastre de curent continuu pentru aplicații sigure de microrețele de curent continuu.

Angajați într-o hală de producție cu reprezentarea schematică a unei rețele de curent continuu

Tehnologie de curent continuu inovatoare pentru mai multă sustenabilitate aici și acum Sustenabilitatea este mai mult decât un cuvânt la modă: aceasta a fost întotdeauna misiunea noastră.

Phoenix Contact te conduce pe drumul către o lume în care energia generată din surse regenerabile este stocată și distribuită în mod eficient. Astfel, energia electrică poate fi utilizată oricând și oriunde. Acesta este motivul pentru care noi, cei de la Phoenix Contact, ne bazăm pe concepte și soluții pentru utilizarea sigură a tehnologiei de curent continuu în microrețele.

Sustenabilitatea începe deja cu utilizarea corectă a tehnologiei de curent continuu.

Dr. Christian Helmig, vicepreședinte Field Device Connectors și dr. Martin Wetter, vicepreședinte executiv Innovation - Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Vicepreședinții Phoenix Contact: dr. Martin Wetter și dr. Christian Helmig
Inginer într-o hală de producție pentru automobile

Curentul continuu – sistemul energetic industrial al viitorului? De la generare la stocare și până la alimentare

În lumea de astăzi, majoritatea dispozitivelor terminale sunt deja alimentate cu curent continuu (DC, din limba engleză Direct Current). Atât stațiile de încărcare, cât și acționările electrice din mediul industrial funcționează cu curent continuu generat din curent alternativ. Din acest motiv, diverse companii din cadrul proiectului DC-INDUSTRIE și DC-INDUSTRIE 2 au efectuat cercetări în ceea ce privește o rețea inteligentă, unitară, bazată pe curent continuu.

Angajați în producția de utilaje la Phoenix Contact

Curentul continuu generat din surse regenerabile poate fi furnizat direct consumatorilor din rețea, de exemplu, utilaje, motoare sau benzi transportoare, fără pierderi de conversie.

Prin conectarea rețelei de curent continuu, energia generată de frânarea unui sistem poate fi introdusă înapoi în rețea. Surplusul produs este colectat în sisteme de stocare a energiei și, dacă este necesar, reintrodus în rețea. Acest lucru reduce tensiunea de alimentare cu până la 80 %. Astfel, atât sarcina de vârf, cât și cea a rețelei publice pot fi reduse.

Avantajele unei rețele de curent continuu

  • Creșterea eficienței energetice, datorită recuperării energiei, utilizării fără conversie a energiilor regenerabile și a acumulatoarelor
  • Optimizarea resurselor prin reducerea cu până la 55 % a consumului de cupru, costuri reduse pentru dispozitive și spațiu necesar mai mic
  • Evitarea timpilor de nefuncționare în producție din cauza unor defecțiuni în rețeaua de alimentare
  • Baza pentru controlul inteligent al fluxurilor de energie

Privire de ansamblu asupra rețelei de curent continuu în industrie

Imagine interactivă: reprezentarea unei rețele de curent continuu în industrie cu stațiile: solară, eoliană, baterii de stocare, Power-to-X, producție și birouri
Energie solară
Sistemele fotovoltaice sunt generatoare importante de energii regenerabile. Acestea produc curent continuu și, prin urmare, pot fi integrate în mod eficient într-o rețea de curent continuu fără să fie necesară conversia în curent alternativ. Îți oferim cu plăcere consultanță pe teme legate de managementul conexiunii de alimentare, aplicațiile fotovoltaice și protecția împotriva descărcărilor pentru sistemele fotovoltaice de acoperiș.
Află mai multe
Energie solară
Energie eoliană
Energia produsă de turbinele eoliene poate fi alimentată din circuitul intermediar de curent continuu într-o rețea de curent continuu cu ajutorul unui convertor CC/CC. Nu mai este necesară cuplarea prin intermediul unei rețele de curent alternativ. Aici vei găsi soluțiile noastre pentru turbine eoliene, monitorizarea modulară a stării și măsurarea curentului de trăsnet.
Află mai multe
Energie eoliană
Infrastructură de încărcare
Conexiunea bidirecțională a stațiilor de încărcare electrică la o rețea de curent continuu permite încărcarea bateriilor autovehiculelor și utilizarea acestora ca acumulator pe termen scurt. În calitate de producător de tehnologie de încărcare cu curent continuu, Phoenix Contact furnizează componente pentru dezvoltarea și asamblarea de stații de încărcare cu curent continuu pentru vehiculele electrice. Informează-te acum despre cablurile de încărcare cu curent continuu, controlerele de încărcare cu curent continuu și elementele electronice de putere cu curent continuu.
Află mai multe
Infrastructură de încărcare
Power-to-X
Surplusurile de energie de la centralele solare și turbinele eoliene pot fi utilizate în mod eficient prin electroliză pentru producția de carburanți (Power-to-Fuel), hidrogen și metan (Power-to-Gas), amoniac și metanol (Power-to-Liquid) sau alte substanțe chimice. Aceste substanțe sunt utilizate, la rândul lor, pentru generarea energiei electrice și, prin urmare, joacă rolul de acumulator. Acumulatoarele asigură stabilitatea în rețelele de curent continuu. Electroliza se bazează, de asemenea, pe curent continuu, ceea ce face ca integrarea sistemelor Power-to-X într-o rețea de curent continuu să fie utilă. Informează-te acum despre componentele pentru monitorizarea, automatizarea și digitalizarea electrolizei.
Află mai multe
Power-to-X
Birou și iluminat
Multe dispozitive de comunicare de birou, cum ar fi PC-urile și monitoarele, precum și tehnologia de iluminat cu LED-uri, necesită o tensiune continuă internă. Pentru a conecta acești consumatori la o rețea de curent alternativ, sunt necesare elemente de rețea cu redresare și circuite intermediare de curent continuu. Cu toate acestea, dacă acești consumatori sunt integrați într-o rețea de curent continuu, se poate economisi o parte considerabilă din circuitele de intrare ale surselor de alimentare. Astfel, se economisesc componente, greutate și volum.
Birou și iluminat
Roboți și benzi transportoare
Motoarele de curent continuu sunt utilizate ca sisteme de antrenare pentru rețele de curent continuu. Cu toate acestea, motoarele trifazate utilizate anterior pot fi, de asemenea, integrate în mod eficient într-o rețea de curent continuu datorită circuitelor intermediare de curent continuu din convertizoarele de frecvență. În acest fel, vârfurile de sarcină pot fi reduse, în special în cazul roboților puternici și al benzilor transportoare. În plus, energia de frânare poate fi recuperată în mod eficient într-o rețea de curent continuu prin recuperare.
Roboți și benzi transportoare
Sisteme de stocare a energiei
Bateriile de stocare sunt utilizate în rețelele de curent continuu pentru a susține rețeaua. Surplusul de energie poate fi stocat și pus la dispoziție atunci când este necesar. Prin integrarea acumulatoarelor sunt reduse vârfurile de sarcină, de exemplu de la pornirea utilajelor mari, iar rețeaua publică de alimentare este decongestionată. Îți prezentăm soluții inovatoare pentru acumulatoare.
Află mai multe
Sisteme de stocare a energiei
Conectarea la rețeaua de curent alternativ
Prin intermediul unei conexiuni bidirecționale la rețeaua de curent alternativ este posibilă atât alimentarea din rețeaua de curent alternativ în rețeaua de curent continuu, cât și reintroducerea surplusului de energie din rețeaua de curent continuu în rețeaua publică de alimentare.
Conectarea la rețeaua de curent alternativ
Managementul rețelei
Un management eficient al rețelei permite controlul inteligent al fluxurilor de energie. Blocajele pot fi identificate și prevenite prin analizarea datelor. Acest lucru contribuie la utilizarea optimă a energiei disponibile.
Managementul rețelei

Întrebări frecvente: tehnologia de curent continuu

Angajați lângă o instalație solară
Vedere de sus într-o hală de producție pentru automobile
Angajat cu tabletă pe care sunt afișate date energetice
Stație de transformare
Un angajat lucrează la un tablou electric
Angajați lângă o instalație solară

Sectorul industrial, în special, caută soluții adecvate pentru a pune în aplicare obiectivele climatice. În contextul schimbărilor climatice, lumea se confruntă cu o creștere a costurilor energetice, cu resurse limitate și cu o cerere tot mai mare de energie. O soluție este trecerea de la o rețea de curent alternativ la o rețea de curent continuu în fabrică. Generarea de energie regenerabilă, stocarea energiei și recuperarea energiei sunt cuvinte cheie ale schimbărilor climatice care sunt implementate într-o microrețea de curent continuu. Astfel sunt reduse consumurile de energie și sarcinile de vârf (plafonare sarcină de vârf). Acest lucru decongestionează și stabilizează rețeaua de alimentare. Proiectarea unei rețele de curent continuu în industrie reprezintă o abordare pentru producția industrială sustenabilă în viitor.

Vedere de sus într-o hală de producție pentru automobile

Într-o microrețea bazată pe curent continuu, energia electrică este generată prin integrarea eficientă a energiilor regenerabile care sunt produse într-o manieră neutră din punct de vedere al CO₂. Această energie este utilizată direct de către consumatorii electrici într-o rețea de curent continuu, fără conversie ulterioară din curent continuu în curent alternativ. Acest lucru permite economisirea pierderilor de conversie, ceea ce permite reducerea consumului de energie. În plus, există posibilitatea de a utiliza întreaga energie de frânare a proceselor de ridicare. Energia care altfel s-ar fi pierdut sub formă de căldură este reintrodusă în rețeaua de curent continuu sub formă de energie electrică. Acumulatoarele colectează surplusurile de energie în curent continuu pentru utilizare ulterioară.
O combinație între generarea de energie sustenabilă, recuperarea energiei și stocarea energiei asigură mai multă sustenabilitate în fabrică.

Angajat cu tabletă pe care sunt afișate date energetice

Pe lângă economii în ceea ce privește consumul de energie, utilizarea unei rețele de curent continuu creează, de asemenea, potențiale economisire a materialelor și a spațiului. În ceea ce privește eficiența energetică, pierderile de energie pot fi reduse de obicei cu 2 - 4 % prin eliminarea conversiilor CC-CA. În plus, utilizarea unui acumulator adecvat duce la o reducere de până la 80 % a tensiunii de alimentare. Utilizarea completă a energiei de frânare permite, de asemenea, o economie de energie cu 15 - 20 % mai mare, în funcție de aplicație.

Utilizarea cuprului într-o aplicație în curent continuu poate fi redusă cu până la 55 %, la aceeași putere. În vremurile în care resursele sunt limitate, acest lucru este semnificativ. De asemenea, dispozitivele de curent continuu au un design semnificativ mai mic decât cele de curent alternativ. Consumul redus de material economisește spațiu suplimentar.

Stație de transformare

Conversia curentului continuu în curent alternativ sau a tensiunii continue în tensiune alternativă implică pierderi, deoarece este nevoie de energie pentru conversie. Astfel, consumul de energie crește, ceea ce, la rândul său, reduce eficiența energetică. În plus, sunt necesare convertoare CC/CA, care necesită un spațiu corespunzător în aplicație, care este economisit dacă este eliminată conversia.

Utilizarea directă a curentului continuu la consumatori înlocuiește conversiile CC-CA-CC anterioare. Acest lucru sporește eficiența energetică, deoarece o rețea de curent continuu pură economisește de obicei 2 - 4 % din energie în comparație cu o rețea de curent alternativ. Sunt posibile economii suplimentare prin utilizarea energiei de frânare și prin stocarea directă a curentului continuu.

Un angajat lucrează la un tablou electric

În aplicațiile de curent continuu, un arc electric poate deteriora contactele și piesele carcasei și, în cel mai rău caz, poate reprezenta și un pericol pentru utilizatori. Această circumstanță necesită o nouă abordare în dezvoltarea conectorilor. Phoenix Contact a dezvoltat diverse tehnologii pentru conectorii de curent continuu în cadrul proiectelor de cercetare. Cu ajutorul tehnicilor de stingere din interiorul conectorilor, s-au găsit acum abordări inovatoare care protejează operatorii de pericolele arcului electric de separare.

Logo-ul ODCA

Avem încredere în rețelele de curent continuu Phoenix Contact este un partener competent pentru utilizarea rețelelor de curent continuu în industrie

În calitate de unul dintre cei 39 de parteneri din industrie și cercetare, am făcut parte, de asemenea, din proiectul de cercetare DC-INDUSTRIE 2 al ZVEI, care a fost finanțat de Ministerul Federal al Economiei și Protecției Climei.
Phoenix Contact este, bineînțeles, implicată și în proiectul succesorului direct, ODCA (Open Direct Current Alliance).

Dr. Christian Helmig, vicepreședinte Field Device Connectors și dr. Martin Wetter, vicepreședinte executiv Innovation al Phoenix Contact GmbH & Co. KG în fața unui distribuitor de curent electric

În ceea ce privește tranziția energetică necesară în producția industrială și utilizarea maximă a energiilor regenerabile, grupul de lucru și-a propus ca obiectiv alimentarea eficientă, sigură și robustă cu energie a instalațiilor de producție cu curent continuu.

Phoenix Contact este implicată în cadrul unor grupuri de lucru naționale și internaționale și efectuează cercetări intense în ceea ce privește utilizarea rețelelor industriale de curent continuu în mediul de automatizare a fabricii, cu accent pe instalația electrică sustenabilă.

Una dintre problemele cheie cu care Phoenix Contact se confruntă este, de exemplu, prevenirea arcurilor electrice în zona conectorilor de curent continuu.

Angajați care planifică o clădire cu o rețea de curent continuu

Din teorie în practică

Phoenix Contact merge chiar mai departe, pentru că doar cercetarea nu este suficientă pentru noi. În calitate de lider în inovație și expert în instalații electrice, am dorit să facem primul pas, să fim noi înșine acolo, să acumulăm experiență și să rezolvăm probleme.
Acesta este motivul pentru care în campusul nostru a fost construită noua clădire 60, care are propria rețea de curent continuu. Bineînțeles, ne bazăm pe propriile produse și dezvoltăm în continuare componente compatibile cu curent continuu ca parte a acestui proces.

Curentul continuu ca element de stimulare al producției neutre din punct de vedere al emisiilor de CO₂
Clădirea 60 - un prim exemplu de rețea de curent continuu
Noua clădire 60 din Blomberg are o rețea industrială de curent continuu proprie și valorifică pe deplin potențialul surselor regenerabile de energie.
Către aplicația în curent continuu - clădirea 60
Sediul Phoenix Contact din Blomberg, Renania de Nord-Westfalia