Transmiterea și distribuția energiei Sistemele de generare a energiei regenerabile și cantitățile de preluare volatile impun o transformare în rețelele electrice de alimentare cu energie. Te putem sfătui cu privire la soluțiile de digitalizare pentru extinderea și modernizarea eficientă a rețelelor. Datele colectate permit proiectarea în funcție de necesar, operarea sigură și descentralizată și întreținerea preventivă a rețelelor de transmitere și distribuție.

Două persoane cu veste reflectorizante într-o instalație electrică

Cu portofoliul nostru de servicii complex - de la tehnologia de conectare până la automatizarea stațiilor de transformatoare - vă oferim produse și soluții personalizate pentru toate nivelurile de tensiune.

Volker Knack - Phoenix Contact, Industry Management Power T&D
Volker Knack
Substație pe întuneric la ieșirea din oraș

Rețele de transmitere stabile

Cu portofoliul nostru vast de tehnologii de conectare și rețea îți asigurăm fluxul de energie și comunicația de semnale și date. Astfel, gama noastră largă de materiale de marcare și montare îți simplifică punerea în funcțiune și intervențiile de service ulterioare. Tehnologia de verificare FAME permite, de exemplu, reducerea timpilor de verificare a dispozitivelor de protecție. Portofoliul nostru de dispozitive de semnalizare îți arată la fața locului și în rețea stările instalațiilor și stările de defecțiune.

Substație văzută de sus

Automatizarea eficientă a rețelei de distribuție

Conectarea sistemelor de generare a energiei regenerabile și a consumatorilor noi, precum infrastructura de încărcare pentru mobilitatea electrică creează noi provocări pentru operatorii rețelelor de distribuție. Pe lângă provocările impuse de stabilitatea tensiunii sau inversarea direcției fluxului de putere, se iau în considerare și domeniile de temperatură ale echipamentelor utilizate.

Portofoliul nostru larg de servicii protejează, monitorizează și automatizează sistemele din distribuția electrică a energiei, astfel încât sursa de alimentare să fie asigurată și în condiții dificile.

Managementul volatil al conexiunii de alimentare cu panouri solare, turbine eoliene și acumulatoare

Managementul sigur și economic al conexiunii de alimentare

Pentru a asigura stabilitatea rețelelor, operatorii de sistem trebuie să poată controla alimentarea volatilă a sistemelor de generare a energiei și a acumulatoarelor, în funcție de sarcini și de capacitatea de generare. Managementul conexiunii de alimentare este o măsură pentru siguranța rețelei care a fost reglementată special pentru a compensa congestiile de rețea.
Îți oferim tot ceea ce ai nevoie pentru un management sigur și rentabil al conexiunii de alimentare, de la componente până la tablouri de distribuție gata de instalare. Soluția noastră gata de instalare cuprinde deja toate componentele necesare, precum conexiunea de comunicație, controler și tehnologie de protecție opțională. Cu soluția noastră completă alimentezi curentul în rețeaua electrică în conformitate cu VDE-AR-N 4110/-20.

Rețele electrice de alimentare cu energie sigure și moderne Monitorizarea, comanda și protecția instalațiilor în mediul energetic

Operatorii rețelelor de transmitere și distribuție promovează în permanență modernizarea și extinderea rețelelor lor. Prin portofoliul nostru complex de servicii, susținem operatorii de rețea în digitalizarea și modernizarea și extinderea optimă a echipamentelor lor. În centrul atenției stă siguranța alimentării, pe baza produselor și soluțiilor cu grad mare de disponibilitate și avansate din punct de vedere tehnic. Prin utilizarea tehnologiei consacrate și inovatoare se combină fiabilitatea și rentabilitatea.

Utilizarea tehnologiei moderne de control la distanță, automatizare și protecție garantează operarea eficientă a sistemelor rețelelor de tensiune joasă și medie. Operarea sigură și rentabilă începe, însă, încă din etapa de selecție a multor componente pasive, precum marcarea și cablarea instalațiilor. Produsele noastre sunt utilizate în generarea energiei până la consumator.