Oraș pe timp de noapte cu străzi iluminate și pictograme pentru vizualizarea interconectării în orașul inteligent

Oraș inteligent Concepte și soluții pentru orașul inteligent al viitorului

Digitalizarea și progresul tehnic pătrund tot mai mult în orașe, municipii și localități și oferă concepte pentru dezvoltarea spațiului de viață urban. Utilizarea tot mai intensă a spațiului, traficul tot mai intens, dificultățile de furnizare și salubrizare, precum și gradul ridicat al poluării aerului și poluării fonice pun orașele în fața unor provocări noi și impun concepte pentru o infrastructură inteligentă.

Interacțiunea dintre tehnologie, sisteme și procese inteligente permite dezvoltarea de concepte pentru un oraș atractiv al viitorului. Prin tehnologia informațională și de comunicații interconectată și cu un grad mare de integrare, Phoenix Contact contribuie la procesul structurat de transformare a orașelor în orașe inteligente. Bazați-vă pe know-how-ul nostru în domeniul aplicațiilor și tehnologiei, care transformă în realitate conceptul de oraș inteligent.

Calea spre orașe mai prospere Utilizați eficient toate resursele și datele

Transformarea digitală în orașe inteligente pregătește calea către un oraș sustenabil și sigur al viitorului – conform viziunii All Electric Society. Aplicațiile pentru orașele inteligente joacă un rol decisiv în interconectare unei societăți digitalizate.

Dar numai printr-o interconectare consecventă și prin utilizarea tuturor surselor de date disponibile, spațiile de locuit vor deveni cu adevărat inteligente. Serviciile noastre inteligente bazate pe date și utilizarea dispozitivele noastre IoT vă oferă transparența necesară a datelor. Implementează alături de noi proiecte pentru orașe inteligente eficiente din punct de vedere al costurilor și al resurselor. Astfel, orașul tău rămâne astfel atractiv pe termen lung pentru locuitori și companii.

Totul dintr-o singură sursă pentru viitorul dumneavoastră proiect de oraș inteligent: Cutia Smart City Box cu utilizare universală, bazată pe PLCnext Technology, platforma IoT bazată pe cloud Grovez.io, un serviciu complet și soluții software pentru necesitățile dumneavoastră individuale. Vă oferim cu plăcere consultanță!

Jörg Nolte - Phoenix Contact, Vice President VMM Infrastructure
Jörg Nolte
Logo-uri PLCnext Technology și Fraunhofer IOSB-INA

Colaborări și proiecte de cercetare Aplicații bazate pe inteligență artificială pentru orașe prospere

Pentru a aduce progres și beneficii vieții oamenilor și comunității, în prezent sunt dezvoltate numeroase aplicații noi și inovatoare. În colaborare cu Fraunhofer IOSB-INA, Phoenix Contact dezvoltă soluții cu funcționalitate de inteligență artificială pentru a îmbunătăți viața în mod fundamental.

O aplicație reprezentativă de deep learning numără vehiculele folosind tehnologia senzorilor optici. Imaginile sunt prelucrate de un PLCnext Control, hardware-ul pentru ecosistemul PLCnext Technology, și transmise anonimizat în cloud. Astfel, fluxul de trafic din interiorul orașului poate fi optimizat pe termen lung.

Domenii de acțiune pentru spații de locuit inteligente Modelarea activă a progresului prin intermediul infrastructurii inteligente

Clădire din interior cu pictograme pentru vizualizarea unei clădiri interconectate inteligent
Oraș din perspectivă aeriană cu pictograme pentru vizualizarea sistemului de trafic interconectat într-un oraș inteligent
Apă cu pictograme pentru vizualizarea gestionării inteligente a apei
Clădire din interior cu pictograme pentru vizualizarea unei clădiri interconectate inteligent

Smart Buildings constituie o parte integrantă a orașelor inteligente. Dacă sunt interconectate inteligent și integrate în conceptul general, clădirile pot contribui la un concept urban eficient, stabil și economic, de exemplu, ca acumulatoare sau consumatori în domeniul alimentării cu energie.

Sistemul nostru de management al clădirii Emalytics, bazat pe IoT, reunește elementele centrale pentru digitalizarea unei clădiri într-o platformă inteligentă. Astfel sunt permise controlul și monitorizarea independentă de locație a diferitelor imobile.

Mai multe despre Smart Building
Oraș din perspectivă aeriană cu pictograme pentru vizualizarea sistemului de trafic interconectat într-un oraș inteligent

Calitatea bună a aerului și mobilitatea adaptată constituie baza unui oraș atractiv. Un sistem de trafic adaptat la orașul inteligent constituie o bază importantă pentru traiul și munca în orașul respectiv. Obiectivul este de a proteja mediul, de exemplu, prin reducerea emisiilor și protecția resurselor și, în același timp, creșterea siguranței tuturor participanților la trafic.

Cu sistemele și soluțiile noastre vă puteți înregistra datele și le puteți adapta la necesitățile orașului cu ajutorul sistemelor de automatizare inteligente.
Transparența nou-creată constituie, în combinație cu controlul activ al traficului sau iluminatul stradal inteligent, fundații importante pentru realizarea unui nivel de mobilitate sigur și sustenabil.

Mai multe despre Smart Traffic
Apă cu pictograme pentru vizualizarea gestionării inteligente a apei

O lume inteligentă include și utilizarea inteligentă a celei mai valoroase resurse: apa. În instalațiile moderne nu circulă doar apă, ci și o cantitate mare de date.

Soluțiile noastre pentru Smart Water utilizează informații și contribuie la îmbunătățirea alimentării cu apă, a gestionării apelor uzate și a utilizării apei. Prin conectarea și evaluarea diferitelor date sunt monitorizate și controlate infrastructuri complexe și critice imediat după apariția unui eveniment, în mod eficient și sigur. Pentru optimizarea proceselor sunt utilizate și informații externe prin aplicații IoT. Sistemele deschise și flexibile oferă furnizorilor siguranță la planificare și protejează resursele.

Mai multe despre Smart Water