Lampy sygnalizacyjne do automatyzacji dróg wodnych

Przegląd

Śluza z sygnalizacją  

Rozwiązania oświetleniowe do dróg wodnych

  • Zarządcy i firmy wykonawcze systemów sygnalizacji do szlaków wodnych stoją przed wyzwaniem zapewnienia nieprzerwanej pracy urządzeń.
  • Phoenix Contact oferuje dostosowane do siebie systemy do różnych zadań sygnalizacji.
  • Lampy sygnalizacyjne odporne na działanie wody morskiej można zintegrować w pełni w istniejących sieciach oraz środowisku automatyzacyjnym.

Zastosowanie

Sygnalizacja  

Sygnalizacja dla ruchu żeglugowego

Do sterowania ruchem na drogach wodnych służą umieszczone w różnych miejscach systemy sygnalizacji, zapewniające bezpieczną i niezawodną eksploatację. Sygnalizację stosuje się np. na drogach śródlądowych, na wejściach do portów, na mijankach dla statków, przewężeniach z ruchem jednokierunkowym lub w śluzach. Urządzenia te stanowią często część kompleksowego systemu automatyzacji.

Poza prostą i szybką instalacją decydującą kwestią jest przede wszystkim niezawodność i maksymalna dostępność urządzenia sygnalizacyjnego. Działanie urządzenia musi być zawsze identyfikowalne, zarówno w celu umożliwienia optymalnego utrzymania ruchu, jak i zabezpieczenia dowodów.

Rozwiązanie

Lampy sygnalizacyjne do zastosowań morskich  

Pełna integracja w środowisku automatyzacyjnym

Phoenix Contact oferuje produkty i systemy do kompleksowej automatyzacji sygnalizacji na drogach wodnych. Sięgają one od pojedynczej lampy LED po kompletne rozwiązania.

Lampy są podłączane do sieci i sterowane poprzez interfejs magistrali. Jako sygnał zwrotny z lampy do sterowania dostarczany jest sygnał monitorowania stanu. Oznacza to na przykład porównywanie w czasie rzeczywistym prawidłowego i faktycznego stanu urządzenia. Sterowanie obejmuje również funkcję przetwarzania komunikatów diagnozy i stanu wszystkich podłączonych lamp.

Phoenix Contact oferuje odpowiednie rozwiązanie zarówno do prostego podłączenia sygnalizacji, jak i do kompleksowych systemów sterowania. Rozwiązanie to obejmuje wszystkie niezbędne komponenty – zasilanie ze zintegrowaną ochroną przed przepięciami, elementy obiektowe, technikę sterowania oraz infrastrukturę sieciową.

Ponadto dzięki wieloletniemu doświadczeniu we współpracy z użytkownikami lub organizacjami i instytucjami specyfikacyjnymi mogą być opracowywane pasujące idealnie funkcje do lamp.

Topologia sygnalizacji  

Budowa sygnalizacji do śluz

Zalety

  • Prosta integracja lamp sygnalizacyjnych dzięki technologii magistrali i dodatkowym funkcjom
  • Integracja z istniejącymi układami sterowania z zastosowaniem standardowych protokołów Ethernet
  • Możliwość elastycznego dopasowania do wymogów aplikacji dzięki skalowalności sprzętu

Produkty

OpisTypNr art.
Lampa sygnalizacyjna do zastosowań morskichnp. CSD-SL 300 WH2701785
Zasilacz UPSnp. QUINT-UPS/ 24DC/ 24DC/102320225
Moduł bezpieczeństwa do systemu IO Axiolinenp. AXL F LPSDO8/3 1F2702171
Infrastruktura sieciowa do tworzenia wysokodostępnych sieci szkieletowychnp. przełącznik FL SMCS 8GT2891123
OpisTypNr art.
Lampa sygnalizacyjna do zastosowań morskichnp. CSD-SL 300 WH
Zasilacz UPSnp. QUINT-UPS/ 24DC/ 24DC/10
Moduł bezpieczeństwa do systemu IO Axiolinenp. AXL F LPSDO8/3 1F
Infrastruktura sieciowa do tworzenia wysokodostępnych sieci szkieletowychnp. przełącznik FL SMCS 8GT

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
Referrer: