Ochrona przed przepięciami

Ochrona przed przepięciami w tunelu

Najlepsza możliwa ochrona

Ochrona infrastruktury tunelu – szeroki wybór produktów do każdego zastosowania.

Przepięcia przejściowe, powodowane przez uderzenia pioruna lub operacje łączeniowe, mogą spowodować uszkodzenie urządzeń i instalacji. Choć tunele przebiegają pod ziemią, nie są zabezpieczone przed tymi zjawiskami. Ich skutkiem może być zamknięcie tunelu lub kosztowne naprawy. Efektywna koncepcja ochrony przed przepięciami firmy Phoenix Contact pozwala na zredukowanie tych zagrożeń do absolutnego minimum.

Korzyści

  • Wczesne wykrywanie uszkodzeń i wymiana ograniczników przepięć (surge protection devices, SPD) dzięki inteligentnym akcesoriom
  • Szeroki wybór produktów zapewniający odpowiednią ochronę niezależnie od wymagań
  • Minimalizacja uszkodzeń infrastruktury tuneli na skutek zjawisk atmosferycznych
  • Trwałe zwiększenie dyspozycyjności tunelu

Kompleksowa ochrona

Tunel serwisowy  

Kompleksowa ochrona

Każdy interfejs potrzebuje odpowiedniej ochrony. Nasza szeroka paleta produktów obejmuje rozwiązania do każdego zastosowania: szybkie przesyłanie danych, najwęższy ogranicznik do ochrony przed przepięciami dla AKPiA, anteny wąskopasmowe i szerokopasmowe czy wysokiej klasy urządzenia do systemów zasilających.

Inteligentne monitorowanie

Instalacja elektryczna tunelu  

Automatyczna diagnostyka do prewencyjnego utrzymania ruchu

W przypadku przeciążenia ogranicznika przepięć ochrona instalacji elektrycznej tunelu traci skuteczność. Aby zapewnić ciągłą ochronę tunelu, inteligentne komponenty sygnalizują natychmiast osiągnięcie wartości granicznej wytrzymałości. Dzięki temu ogranicznik przepięć można wymienić jeszcze zanim dojdzie do jego uszkodzenia. Pozwala to na zapewnienie ciągłości działania tunelu.

Kompaktowe zabezpieczenie

Wyłączniki  

Kompaktowe zabezpieczenie

Zagrożenie dla tunelu stanowią nie tylko przepięcia, lecz również przeciążenia i zwarcia. Ryzyko to można zminimalizować poprzez zastosowanie wyłączników wielokanałowych.

Ochrony wymaga tylko jeden kanał? Wtedy najlepszym rozwiązaniem są wyłączniki o szerokości 6 mm o konstrukcji złączki szynowej.

Prawidłowe rozmieszczenie ochrony przed przepięciami w tunelu

Nawy tunelowe można podzielić na różne strefy ochrony odgromowej (LPZ). Na ich przejściach instaluje się ograniczniki przepięć. Po zainstalowaniu ogranicznika przepięć typu 1 w pierwszej szafie sterowniczej w nawie staje się ona strefą 1. Wszystkie kolejne szafy sterownicze zabezpieczone ogranicznikiem typu 2 stają się strefą 2. Dla systemów zewnętrznych (m.in. sterownia, znaki drogowe o zmiennej treści) stosuje się uznane zasady ochrony odgromowej (IEC 62305).

Strefy ochrony odgromowej (LPZ) w tunelu komunikacyjnym

Strefy ochrony odgromowej (Lightning Protection Zone, LPZ) w tunelu

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410