Inteligentne rozwiązania oświetleniowe LED do tuneli i przejść podziemnych

Przegląd

Tunel Liefkenshoek  

Inteligentne rozwiązania do oświetlenia LED tuneli oferują liczne korzyści

  • Zarządcy, projektanci i wykonawcy instalacji oświetleniowych stoją przed wyzwaniem równomiernego oświetlenia tunelu zgodnie z wymogami oraz sterowania intensywnością oświetlenia w zależności od sytuacji.
  • Phoenix Contact we współpracy z belgijską firmą Schréder oferuje rozwiązania oświetleniowe, które poprzez sieć Ethernet można włączyć do systemu sterowania.
  • Szafy sterownicze i oprogramowanie są już zaprogramowane, dzięki czemu można je łatwo zaprogramować i podłączyć.

Zastosowanie

Tunel Liefenshoek  

Łatwa instalacja rozwiązania dzięki QPD

Tunele to budowle bardzo skomplikowane technicznie. Poza wysoką liczbą istniejących tuneli stale rośnie liczba nowych. Oznacza to, że w tym samym czasie są używane najróżniejsze rozwiązania oświetleniowe.

Poza starymi technologiami oświetlenia coraz częściej stosuje się technologię LED. Do tego dochodzą tunele, w których instalacje zostały rozbudowane o nowe elementy i w ten sposób powstały instalacje mieszane, składające się ze starej i nowej techniki oświetlenia.

Rozwiązanie

Firma Phoenix Contact stworzyła rozwiązania oświetleniowe do tuneli opierające się na najnowocześniejszej technologii LED. Lampy LED są sterowane bezpośrednio lub poprzez tzw. Driver Box. W Driver Box znajdują się sterowniki LED do regulacji lamp. Dokładna pozycja lamp i skrzynek Driver Box została określona przez specjalistów z firmy Schréder na podstawie analizy fotometrycznej późniejszego oświetlenia tunelu. Równolegle do prac przygotowawczych na budowę dostarczane są konfekcjonowane kable zasilające i magistralne. Tym samym jeszcze przed wykonaniem przewodów wykonawca pozbywa się typowego problemu. Ze względu na to, że wszystkie kable są wyposażone w automatyczne obracanie faz, trzy fazy przyłącza zasilającego są obciążone równomiernie. Nie jest zatem potrzebne czasochłonne „przedzwanianie” przewodów i następnie ich przepinanie.

Faktyczne sterowanie elektroniki przyłączeniowej Lumgate i sterowników LED jest podzielone na 50 różnych scenariuszy. Ponadto jest zapisanych 15 scenariuszy specjalnych, stosowanych ze względu na wyższy priorytet w niestandardowych sytuacjach, np. w razie zagrożenia lub niebezpiecznego zdarzenia. Prędkość maksymalna obowiązująca w tunelu ma również wpływ na wymagane natężenie oświetlenia i dlatego jest uwzględniona w sterowniku. Poza aplikacją w systemie ATS są uwzględniane również parametry z analizy fotometrycznej. Odpowiedni plik konfiguracyjny wczytywany automatycznie przez sterownik stanowi wraz z innymi parametrami ramowymi podstawę sterowania oświetleniem. W ten sposób można spełnić dokładnie wymagania zarządcy tunelu lub przepisów prawa. Ponadto wytwarzane jest tylko tyle światła, ile jest aktualnie potrzebne, co ma pozytywny wpływ na koszt energii.

Topologia rozwiązania oświetleniowego  

Budowa i elementy rozwiązania oświetleniowego

System oferuje skrócone do minimum czasy instalacji dzięki zdefiniowanym wstępnie rozwiązaniom szaf sterowniczych oraz systemowi instalacyjnemu QPD na terenie tunelu i w lampie. Dalsze zalety rozwiązania oświetleniowego do tuneli uwidaczniają się przy obliczeniu przez cały okres eksploatacji instalacji.

Zalety

  • Plug and play dzięki zdefiniowanym parametrom i samodzielnemu adresowaniu
  • Rozwiązania o różnorodnym zastosowaniu dzięki możliwości przyciemnienia 240 różnych punktów oświetleniowych, do 96 km i 1920 sterowników LED przy jednym tylko układzie sterowania
  • Zaawansowany status diagnostyczny poprzez monitorowanie czasu pracy i poboru prądu
  • Constant Light Output z faktycznymi godzinami pracy i współczynnikami utrzymania

Produkty

OpisTyp
Advanced Tunnel System (ATS) – gotowa szafa sterownicza wraz z oprogramowaniem do płynnego ściemniania lamp oświetlenia tunelunp. TSL-SC-RTL-ATS/D0S12
Basic Tunnel System (BTS) – gotowa do montażu szafa sterownicza do włączania i wyłączania lampnp. TSL-SC-RTL-BTS
Tunnel Control System (TCS) – rozwiązanie szary sterowniczej do łączenia wielu ATS i podłączenia do centrali sterowniczej tunelu z użyciem zdefiniowanych protokołów komunikacyjnychnp. TSL-SC-RTL-TCS/D0S22

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
Referrer: