Bezpieczeństwo eksploatacyjne dzięki kompleksowym koncepcjom redundancji dla mostów

Przegląd

Ruchomy most  

Niezawodne działanie ruchomych mostów

  • Zarządcy, projektanci i firmy wykonawcze ruchomych mostów stoją przed wyzwaniem zapewnienia niezawodnego sterowania aplikacją w zależności od sytuacji.
  • Phoenix Contact oferuje technikę sterowania, infrastrukturę sieciową i włączenie poziomu obiektowego.
  • W zależności od wielkości obiektu i złożoności systemy redundantne można realizować aplikacyjnie z zastosowaniem ministerownika lub sterownika wysokowydajnego.

Zastosowanie

Redundantne sterowniki  

Redundantna technika automatyzacji zapewniająca maksymalną dostępność

W wielu przypadkach drogi wodne przecinają ruchome mosty. Stanowią one część sieci dróg i dlatego muszą działać niezawodnie. Konieczna jest zatem technika automatyzacji o wysokim stopniu dostępności, która zapewni niezawodne otwieranie i zamykanie mostu. Oznacza to, że sieć, technika sterowania i w razie potrzeby poziom wejść/wyjść muszą być wykonane redundancyjnie.

Mosty należy rozpatrywać wprawdzie jako samodzielne rozwiązanie automatyzacyjne, lecz z reguły są one włączone do nadrzędnej sieci lub układu sterowania. Warunkiem niezbędnym jest komunikacja z systemem sterowania na bazie sieci Ethernet. Stosuje się ją jednak również jako komunikację w obrębie mostu. W wielu przypadkach konieczne jest zastosowanie technologii radiowych. Może to być zarówno WLAN, jak i Bluetooth zastępujące komunikację przewodową w przemysłowej sieci Ethernet.

Rozwiązanie

Szafa sterownicza z redundantnym systemem automatyzacji  

Redundantny system automatyzacji ze zintegrowaną funkcją bezpieczeństwa

Phoenix Contact oferuje produkty i systemy do redundantnych urządzeń różnych wielkości przy maksymalnej dostępności. Sieć oferująca różne opcje do szybkiej rekonfiguracji w razie błędu stanowi podstawę rozwiązania automatyzacyjnego do mostów. Sieć ta może być włączona do lokalnego lub nadrzędnego systemu automatyzacji.

Główną funkcją komunikacji mostu jest technika sterowania. Można ją dostosować do wymogów aplikacji i wykonać w sposób redundantny i skalowalny. Phoenix Contact oferuje niespotykaną różnorodność zastosowań do systemów wszystkich wielkości, opierającą się na sprzętowym lub aplikacyjnym rozwiązaniu sterowania. Umożliwia to dobór i dostosowanie funkcji sterowania w zależności od znaczenia szlaku komunikacyjnego.

W mniejszych obiektach wysokodostępny system można zrealizować dzięki aplikacyjnej redundancji systemu nawet przy użyciu modułowego ministerownika Axiocontrol. W tym przypadku sterownik jest rozszerzany o funkcję redundancji za pomocą modułu funkcyjnego. Wraz ze skalowalną infrastrukturą sieciową tworzy on szkielet dla systemów o wysokiej dostępności.

Odpowiednim rozwiązaniem Phoenix Contact do większych obiektów są wysokowydajne sterowniki RFC. Umożliwiają one na przykład ekstremalnie szybką rekonfigurację całej sieci. Przy użyciu przewodu link między sterownikami można realizować połączenia na dystans nawet 80 km.

Rozwiązanie redundantne z ministerownikiem  

Do zastosowań wymagających niższych kosztów realizacji odpowiednim rozwiązaniem są ministerowniki z aplikacyjną redundancją systemu.

Zalety

  • Aplikacyjna redundancja systemu bez dodatkowych kosztów dzięki zastosowaniu dostępnych bezpłatnie modułów funkcyjnych
  • Wysokodostępne aplikacje i czasy rekonfiguracji dzięki skalowalnym systemom
  • Integracja z istniejącymi układami sterowania z zastosowaniem standardowych protokołów Ethernet
  • Perfekcyjne dobrane rozwiązanie dzięki produktom i systemom od jednego producenta

Produkty

OpisTypNr art.
Ministerownik AxiocontrolAXC 10502700988
Sterownik wysokiej wydajności InlineILC 370 PN2876915
Redundantny sterownik kompaktowyRFC 460R PN2700784
Przełącznik Industrial EthernetFL SWITCH SMN 8TX-PN2989501
Moduł funkcyjnyRedundancy_ASR V1.00 
OpisTypNr art.
Ministerownik AxiocontrolAXC 1050
Sterownik wysokiej wydajności InlineILC 370 PN
Redundantny sterownik kompaktowyRFC 460R PN
Przełącznik Industrial EthernetFL SWITCH SMN 8TX-PN
Moduł funkcyjnyRedundancy_ASR V1.00 

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
Referrer: