Ochrona przed przepięciami w tunelu w Saas

Tunel w Saas w Szwajcarii  

Tunel w Saas w Szwajcarii

Droga krajowa 28 to główna trasa wiodąca do Davos, charakteryzująca się bardzo dużym natężeniem ruchu zwłaszcza w sezonie zimowym. Tunel w Saas stanowi część projektu „Obwodnica Saas” i wiedzie drogę krajową pod miejscowością Saas w dolinie Prättigau w Szwajcarii.

Do czasu budowy tunelu cały ruch był prowadzony drogą przelotową przez Saas, na której teraz dzięki tunelowi znacznie zmniejszono natężenie ruchu.

Dane tunelu w Saas:

 • Lokalizacja: Kanton Graubünden, Szwajcaria
 • Długość: 2,58 km
 • Konstrukcja: 10,0 T (jeden korytarz główny o ruchu dwukierunkowym, po jednym pasie ruchu w każdym kierunku, korytarz bezpieczeństwa równolegle do korytarza głównego)
 • Otwarcie: październik 2011
 • Inwestor: Urząd Budowlany Graubünden / Federalny Urząd Drogownictwa, Szwajcaria
 • Natężenie ruchu: 15 400 pojazdów dziennie

 

Zastosowanie

Schemat rozdzielni głównej w tunelu w Saas  

Rozdzielnia główna w tunelu w Saas: 1) zasilanie, 2) UPS, 3) sterowanie

Rozdzielnia główna jest zasilana przez transformator. Ze względu na to, że przewód przebiega poza strefą ochronną tunelu, czyli wychodzi ze strefy ochrony odgromowej 0A, zasilanie tunelu wymaga ochrony.

Inne systemy, które muszą działać sprawnie nawet w razie awarii zasilania, są zasilane przez zasilacze UPS. Przewidziano tu również system sterowania, który w sytuacji awaryjnej steruje ruchem pojazdów i informuje uczestników ruchu.

Wyposażenie techniczne tunelu:

 • Kamery wideo
 • Anteny GSM, instalacja antenowa do radia i komunikacji
 • Oświetlenie FL/Natt, awaryjne oświetlenie przeciwpożarowe
 • System wykrywania dymu, system wykrywania pożaru
 • Urządzenia do pomiaru stężenia CO i zadymienia, urządzenia do pomiaru siły wiatru
 • Sygnalizacja świetlna, klapy przeciwpożarowe

 

Rozwiązanie

Ogranicznik przepięć VALVETRAB compact w rozdzielnik UPS  

Ogranicznik przepięć VALVETRAB compact w rozdzielni UPS

Urząd Budowlany w Graubünden zastosował do ochrony rozdzielni głównej w tunelu w Saas odgromnik typu 1 FLASHTRAB compact PLUS (FLT-CP-PLUS) firmy Phoenix Contact. Instaluje się go bezpośrednio w rozdzielnicy głównej, gdzie odprowadza prądy piorunowe bezpośrednio do ziemi.

Zasilacze UPS są zabezpieczone ogranicznikami przepięć typu 2 VALVETRAB compact (VAL-CP). Znajdują się one bezpośrednio na wejściu przewodów z tunelu do rozdzielnicy. Ponieważ każdy system jest podłączony do UPS poprzez osobny przewód zasilający, również wszystkie przewody zasilające są podłączone poprzez ograniczniki przepięć typu 2.

Podsumowanie

Zapewnienie ochrony instalacji zasilania znacznie zwiększyło stopień przejezdności tunelu. Również systemy awaryjne dzięki ochronie przed przepięciami są zabezpieczone niezawodnie przed stanami nieustalonymi i w sytuacji zagrożenia zapewniają pomoc zarówno dla kierowców i pasażerów, jak i służb ratowniczych.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
Referrer: