Radiowe urządzenia budowlanej techniki pomiarowej w śluzie wodnej Kiel-Holtenau

Przegląd

Śluza wodna Kiel-Holtenau  

System radiowy Radioline firmy Phoenix Contact pomaga w monitorowaniu prac budowlanych przy śluzie Kiel-Holtenau

  • Po ponad 100 latach użytkowania przepusty zasilające śluzy wodnej Kiel-Holtenau zostaną wymienione bez przerywania pracy śluzy.
  • Podczas prac budowlanych czujniki wysokiej klasy dokonują pomiarów we wszystkich ważnych punktach śluzy.
  • System radiowy Radioline firmy Phoenix Contact łączy oddalone stacje pomiarowe z centralnym systemem kontrolno-alarmowym.

Profil klienta

Federalny Zarząd Żeglugi (WSV, Wasser- und Schifffahrtsverwaltung) zarządza między innymi śluzami na kanale Nord-Ostsee pod Kilonią. Przez tę drogę wodną przepływa około 35 000 statków rocznie. Na wschodnim końcu kanału znajduje się śluza wodna Kiel-Holtenau. Po ponad stuletniej eksploatacji w WSV podjęto decyzję o wykonaniu nowych elementów w celu zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonalnego śluz.

Zastosowanie

Instalacja składa się z dużej i małej śluzy, obie posiadają po dwie komory. Nie zamykając śluz dla żeglugi, pod całą budowlą na głębokości około 30 metrów za pomocą najnowocześniejszego sprzętu wywiercono tunel o długości 400 metrów i szerokości dwóch metrów. Nowe studzienki między komorami służą do podłączenia przewodów zasilających.

Systemy MCC firmy Glötzl  

Systemy MCC firmy Glötzl są zainstalowane w czterech różnych obszarach śluzy

Do monitorowania budowli i oceny wyników pomiarów zastosowano urządzenia firmy Glötzl Gesellschaft für Baumesstechnik mbH z Rheinstetten pod Karlsruhe.

W śluzie w Kiel-Holtenau pomiary są prowadzone w czterech obszarach przez rozproszone przetworniki pomiarowe — tak zwane systemy MCC (Measurement Communication Control). Największe wyzwanie polegało na tym, aby cztery oddalone od siebie stacje przesyłały dane do centralnej stacji MCC zlokalizowanej w centrali sterowniczej na wyspie środkowej.

Między poszczególnymi stacjami a centralą sterowniczą trzeba było pokonać dystans kilkuset metrów oraz komór śluzy. Dlatego ze względów technicznych i ekonomicznych ułożenie przewodów było wykluczone.

Rozwiązanie

„Zdecydowaliśmy się na zastosowanie systemu radiowego Radioline firmy Phoenix Contact, ponieważ jest on niezwykle elastyczny”, wyjaśnia Joachim Haberland, kierownik projektu w firmie Glötzl Baumesstechnik odpowiedzialny za monitorowanie konstrukcji śluzy. „Moduły Radioline umożliwiają przesyłanie zarówno sygnałów I/O, jak i danych szeregowych, przy czym odbywa się to bez żadnych dodatkowych kosztów”.

Schemat budowy śluzy Kiel-Holtenau  

Schemat budowy śluzy Kiel-Holtenau

Czujniki zamontowane na konstrukcjach śluzy mierzą z najwyższą precyzją ich powierzchnię, rejestrując pochylenia i przesunięcia ścian komór. Ponadto w dziesięciu miejscach zamontowano czujniki mierzące poziom wód gruntowych. Sygnały te są wysyłane przez złącze szeregowe RS485.

System radiowy Radioline jest podłączany bezpośrednio do wyjścia RS485 przetwornika pomiarowego i przesyła wartości bezprzewodowo do centrali sterowniczej. Tutaj wartości są zapisywane i przetwarzane w module nadrzędnym MCC.

„Wszystkie wartości pomiarowe można rejestrować teraz przez cały czas, co umożliwia szybkie wykrycie ewentualnych awarii i natychmiastowe podjęcie stosownych działań”, stwierdza Jürgen Glötzl, prezes firmy Glötzl Baumesstechnik.

Dane szeregowe i I/O można przekazywać dalej
Podstawę systemu Radioline dostosowanego do szczególnych potrzeb infrastruktury przemysłowej stanowi technologia radiowa Trusted Wireless 2.0. Uzupełnia ona lukę między WirelessHart jako rozwiązaniem do sieci czujników w systemach technologicznych a popularnymi w przemyśle standardami bezprzewodowymi Bluetooth i Wireless-LAN.

W zależności od wymogów aplikacji moduły Radioline oferują różne możliwości ustawień. Można tworzyć sieci o dowolnej topologii, od prostego połączenia point-to-point po samonaprawialne sieci siatkowe.

Podsumowanie

Jürgen Glötzl i Joachim Haberland  

Prezes Jürgen Glötzl i kierownik projektu Joachim Haberland

Dzięki zastosowaniu systemu radiowego Radioline Federalny Zarząd Żeglugi (WSV) zaoszczędził wiele czasu i pieniędzy.

„Jako że moduły bezprzewodowe już od kilku miesięcy przesyłają wartości pomiarowe do centrali sterowniczej bez najmniejszej awarii, rozwiązanie to znacznie przekroczyło moje oczekiwania pod względem stabilności połączenia radiowego”, podsumowuje Jürgen Glötzl. „Z uwagi na tak pozytywne doświadczenia również w przyszłości będziemy sięgać po rozwiązania radiowe firmy Phoenix Contact”.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
Referrer: