RWE-Großkraftwerk Westfalen: Stabil trådløs forbindelse gennem naturen

Trådløst Radioline-system til økonomisk tilslutning af fjerntliggende målesteder

Køletårn ved RWE-kraftværket Westfalen i Hamm-Uentrup

Køletårn ved RWE-kraftværket Westfalen i Hamm-Uentrup

I udstrakte infrastrukturanlæg skal der ofte overføres data fra fjernt liggende yderstationer til styrecentralen.

RWE's store kraftværk Westfalen anvender til dette formål det industriegnede trådløse system Radioline fra Phoenix Contact. Således kan de måleværdier, der er registreret med henblik på dokumentation, nemt og økonomisk overføres til styresystemet.

Applikation

RWE hører til blandt de største strømproducenter i Tyskland. Et af de talrige kraftværker, der er drevet af RWE, ligger i Lippe-Aue øst for byområdet Hamm-Uentrop.

I forbindelse med kølingsprocessen tages der vand fra den tilstødende flod Lippe for at udligne fordampningstab ved varmeafledningen via køletårnene. Desuden ledes en del af vandet fra køletårnet sammen med det rensede vand fra Rauchgas-Entschwefelungsanlagen (REA) ud i floden Lippe. Derfor må kraftværkets driftsleder dokumentere tilførsel og afløb af kølevandet over for myndighederne i form af niveau- og temperaturmålinger.

På grund af dette stod de ansvarlige over for udfordringen med tilslutning af de temperatur- og niveaumålesteder, der lå i udendørsområdet ved kraftværket Westfalen, til det centrale kontrolsystem, hvor værdierne opsamles og arkiveres. Ud over den kommunikationsmæssige tilslutning af de indretninger, der lå fjernt fra de centrale bygninger, skulle den måle- og overførselsteknik, der var installeret i de mest selvforsynende opbyggede stationer, forsynes med energi.

Løsning

Niveau- og temperaturmålested ved Lippe-floden

Niveau- og temperaturmålested ved Lippe-floden, som er selvforsynende med energi

Selvstændig energiforsyning gennem solcelleanlæg

Da udlægning af ledninger er besværligt og dyrt, besluttede de ansvarlige fra RWE sig for en trådløs tilkobling af stationerne via det trådløse Radioline-system fra Phoenix Contact.

Den temperatursensor, som er anbragt ved begge målesteder i floden, og de trådløse komponenter får den nødvendige energi gennem et selvforsynende solcelleanlæg fra Phoenix Contact, som er konstrueret nøjagtig til hver enkelt nødvendig effekt.

Montagekasse med trådløse Radioline-moduler

De trådløse Radioline-moduler overfører signaler til en fjerntliggende station

Pålidelig signaloverførsel over store afstande

Målestederne skal dække en op til 1.000 m lang afstand til kraftværksbygningen, i hvilken tilkoblingen til kontrolsystemet foregår. Mellem antennerne, der er monteret hhv. på målestederne og på bygningens tag, er der en eng med frit udsyn.

Radioline-systemet understøtter konstruktionen af et selvhelende, fintmasket netværk, i hvilket hver Wireless-komponent arbejder som repeater og dermed kan videreføre data til de øvrige deltagere. Hvis altså en direkte kommunikationssti forstyrres, søger det trådløse system automatisk efter en alternativ forbindelse via et andet i netværket virkende Radioline-modul.

De trådløse moduler i produktfamilien Radioline bygger på Trusted Wireless-teknologien, hvoraf Phoenix Contact nu har udviklet version 2.0. Den licensfri proces i 2,4 GHz-frekvensbåndet er kendetegnet af sin høje robusthed og pålidelighed samt den store rækkevidde, der kan dækkes, og som ved frit udsyn kan være op til flere km. Der står således en pålidelig industriegnet kommunikationsløsning til rådighed for kraftværket.

Funktionsvisning I/O-mapping

Enkel distribution af I/O-signaler via I/O-mapping

Enkel installation og idriftsættelse af det trådløse system

Firmaet PBE Esser GmbH fra Bergheim, der har været leverandør til RWE i mange år, har overtaget installation og idriftsættelse af de færdigkonfektionerede komponenter. Dette formede sig meget enkelt, både for Radioline-systemet og for det fotovoltaiske anlæg. De fjerntliggende målesteder overfører nu analoge temperatur- og niveausignaler samt digitale fejlmeddelelser til kontrolsystemet.

Den trådløse løsning muliggør således en økonomisk erstatning for kabler til I/O-signaler. Via det såkaldte I/O-mapping fordeles dataene uden software-understøttelse kun gennem aktivering af en hvid gevindring i det trådløse netværk. For at forbinde indgangsmodulet med udgangsmodulet sætter brugeren på begge moduler kun en enslydende I/O-map-adresse, f.eks. 23, og trækker dermed så at sige et trådløst kabel mellem stationerne.

Konklusion

Gennem anvendelse af det trådløse Radioline-system og den selvforsynende spændingsforsyning via et solcelleanlæg har de ansvarshavende på kraftværket Westfalen sparet tid og penge. For til videreformidling af de dokumentationspligtige temperatur- og niveauværdier fra de målestationer, der ligger ved Lippe, skal der ikke lægges nogen ledninger.

Med den nemt håndterbare, fleksible og robuste løsning kan også kommende udendørs byggerier kobles hurtigt og problemfrit til kontrolsystemet.

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk