Transmisja pełnodupleksowa NearFi

NearFi – komunikacja w czasie rzeczywistym

Transmisja pełnodupleksowa wszystkich protokołów Ethernet

Przesyłanie protokołów Ethernet w czasie rzeczywistym wymaga transmisji pełnodupleksowej – tzn. jednoczesnej transmisji w obu kierunkach.

NearFi wykorzystuje równolegle dwa łącza 60 GHz (uplink i downlink) na oddzielnych pasmach częstotliwości, aby umożliwić tryb pełnodupleksowy.

Dzięki temu technologia ta nadaje się również do przyszłych rozwiązań, takich jak TSN, OPC UA itp.

Synchroniczna transmisja bitowa a asynchroniczna transmisja pakietowa

Transmisja bitowa odbywa się bez opóźnień

Transmisja bitowa

NearFi wykorzystuje metodę synchronicznej transmisji bitowej. Umożliwia to bezstykową komunikację w czasie rzeczywistym i natychmiastową transmisję każdego protokołu Ethernet.

Wszystkie dotychczasowe technologie transmisji bezprzewodowej opierają się na transmisji pakietowej. Taki rodzaj transmisji prowadzi zawsze do znacznych opóźnień, ponieważ pakiety są najpierw odbierane, następnie pakowane na nowo i na koniec wysyłane. Po stronie odbiorcy pakiet musi zostać odebrany, rozpakowany i ponownie wysłany. Proces ten obejmuje wiele operacji asynchronicznych i powodujących opóźnienia, które wyeliminowano całkowicie w nowej technologii transmisji firmy Phoenix Contact.

Schemat indukcyjnego przesyłu energii

Indukcyjny przesył energii przez pole magnetyczne

Indukcyjny przesył energii

Przesył energii odbywa się indukcyjnie. Bramka bazowa wytwarza za pomocą cewki pole magnetyczne, które jest indukowane do cewki bramki zdalnej.

Dzięki aktywnej regulacji zawsze wybierane są optymalne parametry dla transmisji. W zasięgu wynoszącym kilka centymetrów moc utrzymuje się na stałym poziomie 50 W.

Logo Bluetooth, WLAN i NearFi

Technologie radiowe do każdego wymagania

Koegzystencja z WLAN i innymi technologiami radiowymi

Technologia NearFi jest oparta na komunikacji bezprzewodowej 60 GHz w bliskim zasięgu kilku milimetrów.

Pozwala to na równoległe stosowanie dowolnej liczby systemów NearFi, które nie zakłócają pracy istniejących technologii bezprzewodowych, takich jak WLAN czy Bluetooth.

Hala produkcyjna z robotami

Technologia NearFi w produkcji samochodów

Zastosowanie w branży motoryzacyjnej

Ze względu na to, że technologia NearFi przesyła dane i energię przez szczelinę, transmisja jest efektywna i nie zawiera elementów ulegających zużyciu. Redukuje to czas i koszt bieżącej obsługi technicznej i zwiększa dyspozycyjność systemu. Dzięki zmniejszeniu kosztów i optymalizacji procesów produkcyjnych znacznie skraca się okres amortyzacji systemu.

Szczególnie jaskrawym przykładem zużywania się złączy są setki wykonywanych codziennie cykli podłączania i rozłączania złącza między ramieniem robota a chwytakiem przy produkcji samochodów. Żywotność złączy jest ograniczona, ponieważ może dojść do spalenia, zabrudzenia lub wygięcia styków. Prowadzi to do nieplanowanych lub nieprzewidzianych przestojów produkcyjnych i regularnych napraw, których koszty są często niebagatelne. Nowa technologia NearFi pozwala na rezygnację z podatnych na zużywanie złączy.