Niezawodne zbieranie danych operacyjnych

Optymalizacja maszyn i procesów produkcyjnych na podstawie zbieranych danych

  • Dane z maszyn i urządzeń stanowią podstawę do podejmowania decyzji dotyczących optymalizacji maszyn i procesów produkcyjnych
  • Gromadzenie i analizowanie różnych wartości, takich jak natężenie przepływu, prąd czy temperatura umożliwia predykcyjne utrzymanie ruchu
  • Gromadzenie danych operacyjnych zwiększa wydajność maszyny i ogranicza przestoje

Mężczyzna w hali produkcyjnej obserwuje dane maszyny na tablecie

Przegląd – gromadzenie danych operacyjnych w budowie maszyn

Interaktywna mapa graficzna: gromadzenie danych operacyjnych i procesowych w budowie maszyn
Inteligentne dane – identyfikacja i analiza
Nie chodzi o to, aby zgromadzić jak najwięcej danych z maszyn czy danych produkcyjnych. Ważne jest, aby zidentyfikować istotne czynniki, zgromadzić je, a następnie przeanalizować. Tylko w ten sposób można dojść do sensownych wniosków, jeśli chodzi o procesy produkcyjne. W ten sposób możliwe jest zoptymalizowanie pracy maszyn i procesów produkcyjnych.
Inteligentne dane – identyfikacja i analiza
Wszystkie istotne dane – stale dostępne w przejrzystej strukturze
Dane z maszyn i urządzeń stanowią podstawę do podejmowania decyzji dotyczących optymalizacji maszyn i procesów produkcyjnych.
Wszystkie istotne dane – stale dostępne w przejrzystej strukturze
Serwisant z laptopem przed maszyną kontrolujący procesy maszyny

Sterowanie w szafie sterowniczej

Cyfryzacja, rozwój sieci i globalizacja systemów ekonomicznych i technicznych niosą ze sobą nowe wymagania dla automatyzacji. Firma Phoenix Contact oferuje nowoczesne sterowniki PLC, systemy we/wy i oprogramowanie PLC.

Podłączenie czujników i urządzeń wykonawczych na terenie obiektu w budowie maszyn

Przesyłanie sygnałów

Przy sterowaniu maszynami mogą obowiązywać różne wymagania. Podczas gdy sterownik maszyny jest zabezpieczony dobrze w szafie sterowniczej przed czynnikami środowiskowymi, liczne czujniki i urządzenia wykonawcze są zamontowane często w eksponowanych miejscach na terenie obiektu. COMPLETE line oferuje rozwiązania do elastycznego, modułowego i efektywnego włączania tych komponentów na terenie obiektu.