Wizualizacja procesu i utrzymanie ruchu oparte na aktualnym stanie w oczyszczalni ścieków w Warendorf

Przegląd

Czyszczenie biologiczne w osadniku na osad czynnym w oczyszczalni ścieków Warendorf  

Osadnik na osad czynny w oczyszczalni ścieków Warendorf

  • Oczyszczalnia ścieków Warendorf składa się z oczyszczalni głównej i kilku rozproszonych obiektów zewnętrznych.
  • Aby zapewnić wysoką elastyczność i efektywność, wdrożono tu ustandaryzowaną wymianę danych między urządzeniami obiektowymi a układem sterowania z wykorzystaniem technologii FDT.
  • Nowoczesny system wizualizacji firmy Phoenix Contact umożliwia szybkie zarządzanie alarmami oraz kompleksową dokumentację.
  • Poprzez intuicyjny interfejs użytkownika wizualizację można bez większego trudu zmieniać i dostosowywać optymalnie do procesów i potrzeb obiektu.

Profil klienta

Oczyszczalnia ścieków Warendorf z lotu ptaka  

Oczyszczalnia Warendorf z lotu ptaka

Zmodernizowana oczyszczalnia ścieków Warendorf składa się z licznych urządzeń i obiektów. Oczyszczalnia główna jest przeznaczona do obsługi 80 tysięcy, a druga mniejsza oczyszczalnia około 7 tysięcy mieszkańców.

Jedenaście pompowni i ok. 25 obiektów specjalnych jest połączonych w jedną sieć. Sieć kanalizacyjna liczy łącznie ponad 250 kilometrów długości.

Aplikacja

Oczyszczalnia ścieków Warendorf, koncepcja obsługi  

Szybkie włączanie urządzeń obiektowych poprzez interfejs użytkownika aplikacji ramowej FDT

Coraz większa złożoność procesów wymaga stosowania inteligentnych i niezawodnych urządzeń obiektowych. Użytkownik obiektu musi mieć możliwość dostępu do wszystkich danych eksploatacyjnych i komunikatów diagnostycznych w jednym centralnym miejscu oraz konfiguracji i diagnostyki inteligentnych urządzeń obiektowych podczas pracy. Tylko w ten sposób można zagwarantować wysoką elastyczność i efektywność we wszystkich obszarach obiektu.

Ważnym elementem jest technologia FDT, która umożliwia ustandaryzowaną wymianę danych między urządzeniami obiektowymi i układem sterowania. Do wizualizacji jest potrzebne rozwiązanie, które zapewni prostą i komfortową obsługę. Aby być w stanie szybko reagować na nieplanowane zdarzenia, operator w kompleksowych obiektach musi móc szybko przełączać się między różnymi obszarami. Ponadto system wizualizacji powinien mieć różne interfejsy komunikacyjne, aby połączyć poszczególne, powstałe w różnym czasie obszary wykorzystujące różne protokoły transmisji danych.

Rozwiązanie

Oczyszczalnia ścieków Warendorf, optymalizacja procesów  

Włączanie urządzeń obiektowych poprzez standardowy interfejs komunikacyjny

Aplikacja ramowa FDT obejmuje różne sterowniki urządzeń i komunikacji, zapewniając użytkownikowi kontrolę nad wszystkimi urządzeniami obiektowymi. Poprzez sterowniki urządzeń (Device DTM) można w dowolnym momencie z różnych miejsc odczytywać parametry eksploatacyjne, alarmy i ważne wartości pomiarowe inteligentnych urządzeń obiektowych. Z uwagi na ustandaryzowany interfejs komunikacyjny podrzędny system magistrali nie ma tu już znaczenia.

W razie awarii można ją zlokalizować szybko poprzez aplikację ramową FDT. Umożliwia to szybką i skuteczną reakcję. Ważna jest również możliwość łatwego i szybkiego podłączenia nowych urządzeń do istniejącej aplikacji. Użytkownik musi jedynie podłączyć do aplikacji ramowej jeden sterownik DTM. W kolejnym etapie może konfigurować urządzenie obiektowe zdalnie lub bezpośrednio na miejscu oraz dostosować je do przyszłych zadań.

Oczyszczalnia ścieków Warendorf, optymalizacja procesów  

Wizualizacja wszelkich danych diagnostycznych do celów utrzymania ruchu na bazie aktualnego stanu

Szybkie lokalizowanie i usuwanie awarii

Lokalny system wizualizacji składa się z komputera stacjonarnego oraz dwóch podłączonych do niego monitorów. Dane są przesyłane ze sterownika poprzez protokół OPC do lokalnego systemu wizualizacji Visu+ firmy Phoenix Contact. Poprzez Visu+ można obserwować cały proces oczyszczania i w razie potrzeby szybko reagować. Wartości pomiarowe, cykle łączeniowe i godziny pracy poszczególnych urządzeń są wyświetlane w postaci zestawienia lub wykresu.

Poprzez różne wielkości technologiczne szczególnym wyzwaniem jest możliwość dokładnego porównania. Dlatego Visu+ generuje różne wykresy zawierające różne filtry i możliwości modyfikacji. Pozwala to na szczegółową analizę istotnych informacji.

Lokalny system wizualizacji zarządza również alarmami. Jeśli podczas bieżącego procesu dojdzie do błędu, Visu+ prześle natychmiast odpowiedni komunikat do właściwej osoby. Dzięki temu użytkownik jest informowany bezzwłocznie o stanie obiektu i może podjąć szybko odpowiednie działania.

Podsumowanie

Oczyszczalnia ścieków Warendorf, koncepcja obsługi  

Tim Jungmann, dyrektor techniczny oczyszczalni ścieków Warendorf

Wymagania dotyczące ekonomiczności są coraz wyższe. Dlatego coraz ważniejsze jest koncentrowanie informacji i przesyłanie ich do właściwych osób. Warunek ten spełnia system wizualizacji Visu+.

„Intuicyjny interfejs użytkownika umożliwia moim pracownikom modyfikowanie wizualizacji, aby dostosować ją optymalnie do procesów i potrzeb obiektu”, wyjaśnia Tim Jungmann, dyrektor techniczny oczyszczalni ścieków Warendorf. Ponadto można szybko wykryć nieprawidłowości i usunąć je prewencyjnie.

„Poprzez zastosowanie technologii FDT moi pracownicy mogą obsługiwać cały obiekt ze wszystkimi rozproszonymi stacjami z centralnej sterowni w Warendorf i uzyskać dane ważne dla utrzymania ruchu”, stwierdza Jungmann. „Koncepcja ta stanowi zatem optymalne wsparcie w naszym dążeniu do zarządzania obiektem w sposób energooszczędny i efektywny”.

Produkty

OpisTypNr kat.
Złącze magistrali PROFINET do podłączenia rozproszonych urządzeń peryferyjnychIL PN BK DI8 DO4 2TX2703994
Biblioteki oprogramowania do PC Worx do rozbudowy systemu sterowania Phoenix ContactWATERWORX2400180
Oprogramowanie do wizualizacji z funkcją SCADAVISU+ 2 RT2400126
Factoryline Wireless Bluetooth Ethernet Port AdapterFL BT EPA2692788
Sterownik Inline z interfejsem PROFINETILC 350 PN2876928
Elektroniczny moduł zarządzania silnikami do zewnętrznych przekładników prądowychEMM 3-230AC/500AC-IFS2297507
ModemPSI-MODEM-SHDSL/ETH2313643
OpisTypNr kat.
Złącze magistrali PROFINET do podłączenia rozproszonych urządzeń peryferyjnychIL PN BK DI8 DO4 2TX
Biblioteki oprogramowania do PC Worx do rozbudowy systemu sterowania Phoenix ContactWATERWORX
Oprogramowanie do wizualizacji z funkcją SCADAVISU+ 2 RT
Factoryline Wireless Bluetooth Ethernet Port AdapterFL BT EPA
Sterownik Inline z interfejsem PROFINETILC 350 PN
Elektroniczny moduł zarządzania silnikami do zewnętrznych przekładników prądowychEMM 3-230AC/500AC-IFS
ModemPSI-MODEM-SHDSL/ETH

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
Referrer: