Powrót do przegladu

OPC UA

OPC UA

Długofalowa kompatybilność umożliwiająca włączanie do innych systemów

Dynamiczne zmiany na rynku wymagają rozwiązywania zadań automatyzacji zgodnie z założeniami Industrie 4.0. Celem jest zawsze efektywniejsza i inteligentniejsza produkcja. Jednolite protokoły, reguły i standardy komunikacji są warunkiem niezbędnym do inteligentnego połączenia w sieć elementów maszyn i systemów.

OPC Unified Architecture, OPC UA, jako nowy standard na rynku znajduje coraz szersze zastosowanie. Stanowi on podstawę do otwartej i ustandaryzowanej komunikacji w cyfrowej przyszłości. OPC UA to integralna część PLCnext Technology, co umożliwia długofalową kompatybilność umożliwiającą włączanie do innych systemów.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Serwis

PLCnext Technology: otwarta i przyszłościowa

PLCnext Technology jako odpowiedź na wymogi świata IoT