Powrót do przegladu

Wizualizacja

Wizualizacja

Wizualizacja i programowanie w jednym narzędziu

W rozwiązaniach automatyzacyjnych oprogramowanie do wizualizacji stanowi łącznik między sprzętem a użytkownikiem. Rosnąca presja konkurencyjności wymaga wyróżnienia się na rynku – optymalny interfejs użytkownika to wizytówka urządzenia, która wyróżnia je na tle innych.

PLCnext Engineer to nie tylko narzędzie do programowania, lecz również optymalne rozwiązanie do nowoczesnego tworzenia wizualizacji. Ta zintegrowana koncepcja platformy niesie liczne korzyści: znane z programowania modele obsługi ułatwiają początki pracy, nie są konieczne dodatkowe zewnętrzne narzędzia programistyczne, a programowanie i wizualizacja współpracują niezawodnie, bowiem są optymalnie powiązane.

PLCnext Engineer umożliwia wizualizację opartą na technologii WWW na bazie otwartych standardów
np. HTML5 i JavaScript:

  • Skalowalność i elastyczność – każde urządzenie z zainstalowaną przeglądarką internetową może być wykorzystywane bez dodatkowego oprogramowania jako klient HMI.
  • Oszczędne korzystanie z zasobów – wydajność sterownika może być wykorzystana do podstawowych zadań.
  • Skrócone czasy programowania – możliwość ponownego używania szablonów wizualizacji, gotowych obiektów oraz utworzonych przez siebie symboli.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Serwis

PLCnext Technology: otwarta i przyszłościowa

PLCnext Technology jako odpowiedź na wymogi świata IoT