Powrót do przegladu

Praca w czasie rzeczywistym i synchroniczność

Praca w czasie rzeczywistym i synchroniczność

Sterownik spełnia wszystkie wymagania

Poza wykonywaniem programów PLC w jednym tylko języku programistycznym PLCnext Technology oferuje teraz również możliwość definiowania w sterowniku zadań, których elementy składowe składają się z różnych języków programowania. Poza C/C++, C# czy kodem IEC 61131-3 możliwy jest również kod z Matlab Simulink. Poszczególne programy można następnie wykonywać w czasie rzeczywistym.

Dzięki obsłudze funkcji Multicore wykonywanie zadań można rozdzielić na kilka rdzeni procesora. Umożliwia to optymalne wykorzystanie wydajności sterownika. Użytkownik określa nie tylko liczbę swoich zadań PLC, lecz może dodatkowo zdefiniować również dokładny czasowy przebieg oraz priorytet. Synchroniczność i spójny dostęp do danych ze wszystkich programów są zapewnione poprzez inteligentne przechowywanie danych.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Serwis

PLCnext Technology: otwarta i przyszłościowa

PLCnext Technology jako odpowiedź na wymogi świata IoT