Powrót do przegladu

Diagnostyka

Diagnostyka

Szybkie lokalizowanie awarii

Wysoka dostępność urządzeń oraz krótkie czasy przestojów to warunek efektywnej produkcji. Każda usterka musi zostać szybko i jednoznacznie zlokalizowana i usunięta, aby zredukować koszty obsługi serwisowej i przestoju produkcji. PLCnext Technology oferuje kompleksową, obszerną koncepcję diagnostyki:

Diagnostyka urządzeń niewielkim kosztem – błąd jednego urządzenia, np. w sterowniku
Dzięki technologii PLCnext nasze sterowniki obsługują komfortową diagnostykę przez Internet, tzn. w sterownikach działa serwer WWW z gotowymi stronami do diagnostyki. Jest to niedrogie rozwiązanie, bowiem nie ma konieczności zakupu dodatkowego kosztownego oprogramowania diagnostycznego do połączenia z serwerem WWW sterownika. Jest potrzebne jedynie dowolne urządzenie końcowe ze zwyczajną przeglądarką internetową, np. komputer lub Smart Device z dostępem do Internetu. Wszystkie dane diagnostyczne urządzenia są wyświetlane w przeglądarce.

Prosta diagnostyka systemu – awaria w systemie, tzn. błąd w linii produkcyjnej
PLCnext Technology umożliwia przesyłanie danych diagnostycznych wszystkich sterowników systemu do centralnego stanowiska operatorskiego. Dane są przesyłane poprzez standardowy interfejs OPC UA. Dzięki standaryzacji interfejsu wszystkie urządzenia sieci mogą komunikować się prosto i bezpośrednio ze stanowiskiem operatorskim, bez koniecznego dotąd konfigurowania.

Komfortowa diagnostyka aplikacji – błędne zaprogramowanie, tzn. błędy w kodzie programu
PLCnext Technology umożliwia nie tylko programowanie, lecz również udostępnia funkcje diagnostyczne w wybranym i sprawdzonym środowisku programistycznym. W zależności od narzędzia preferowanego przez użytkownika PLCnext Technology pozwala również na dalsze stosowanie znanych funkcji debugowania. W Visual Studio, Eclipse, Matlab Simulink czy w PC Worx – komfortowo usuniesz błędy w swojej aplikacji.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Serwis

PLCnext Technology: otwarta i przyszłościowa

PLCnext Technology jako odpowiedź na wymogi świata IoT