Powrót do przegladu

enhanced performance

Wykonywanie w czasie rzeczywistym niezależnie od języka programowania  

Wykonywanie w czasie rzeczywistym niezależnie od języka programowania

Sekwencje programu w różnych językach można łączyć dowolnie w zadaniach.

Opatentowana obsługa zadań PLCnext Technology pozwala na wykonywanie programów o różnym pochodzeniu jak klasycznego kodu PLC IEC 61131 – programy w językach wysokiego poziomu stają się automatycznie deterministyczne. Platforma zapewnia spójną wymianę danych i synchroniczne wykonywanie kodu programu.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Serwis


PLCnext Technology: otwarta i przyszłościowa

PLCnext Technology jako odpowiedź na wymogi świata IoT