Powrót do przegladu

enhanced convenience

Używanie preferowanego narzędzia programistycznego  

Używanie preferowanego narzędzia programistycznego

Otwartość PLCnext Technology umożliwia używanie preferowanego języka programowania, zarówno IEC 61131, jak i języka wysokiego poziomu.

Indywidualne rozwiązanie można zaprogramować komfortowo w znanym środowisku programistycznym, np. PC Worx, Matlab Simulink, Eclipse czy Visual Studio.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Serwis


PLCnext Technology: otwarta i przyszłościowa

PLCnext Technology jako odpowiedź na wymogi świata IoT