Powrót do przegladu

Prewencyjne monitorowanie funkcji

Przemysłowe zasilacze QUINT POWER maksymalizują dyspozycyjność systemu. W znacznej mierze przyczynia się do tego możliwość monitorowania funkcji.

Wczesne wykrywanie krytycznych stanów roboczych

Jeśli zasilacz znajduje się w trybie Boost, komunikat ten ma funkcję ostrzegawczą, aby nie doszło do awarii systemu.  

Zdalne monitorowanie poprzez aktywne wyjście przełączające i beznapięciowy styk przekaźnika

Prewencyjne monitorowanie funkcji to możliwość wykrycia krytycznych sytuacji jeszcze przed wystąpieniem błędu.

  • Stałe monitorowanie napięcia wyjściowego i prądu wyjściowego
  • Krytyczne sytuacje są wizualizowane i sygnalizowane w następujący sposób:
    • za pomocą diod LED
    • za pomocą beznapięciowego styku przekaźnika
    • za pomocą aktywnego wyjścia przełączającego

Monitorowanie w trybie POWER BOOST

Monitorowanie układu zasilającego w trybie POWER BOOST  

W trybie POWER BOOST dostępne jest pełne napięcie wyjściowe.

Zasilacz dostarcza więcej niż podany prąd znamionowy:

  • Zasilacz pracuje w trybie POWER BOOST.
  • Przy napięciu wyjściowym 24 V DC pracuje normalnie — podobnie jak przyłączone odbiorniki.

W trybie POWER BOOST następuje dalszy wzrost obciążenia. Stan ten jest sygnalizowany i zgłaszany do sterownika. Prewencyjne monitorowanie funkcji reaguje, zanim wystąpi błąd.

Przykład: 

Prewencyjne monitorowanie funkcji wykrywa zacinający się przenośnik taśmowy. Urządzenie można naprawić, zanim inne odbiorniki wykażą spadki napięcia.  

Z praktyki

Dowiedz się więcej: próba pokazuje zalety prewencyjnego monitorowania funkcji.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Konfigurator

Skonfiguruj produkty i rozwiązania do indywidualnych zastosowań.

Zasilacz do indywidualnej konfiguracji – najwyższa dyspozycyjność systemu