Powrót do przegladu

Stworzenie stanowiska I/O za pomocą Project+

Planowanie projektu z produktami systemowymi wymaga często rozległej wiedzy. Należy opanować specyficzne zasady projektowania, a potem zastosować je dla ustalonych zadań poszczególnych aplikacji. Project+ wspiera użytkownika przy zakładaniu stanowiska I/O jako części automatyzacji urządzenia, maszyny bądź nieruchomości. Bez długiego wdrażania można utworzyć pasujące stanowiska I/O dla własnych aplikacji.

Zaplanowanie optymalnych stanowisk I/O bez potrzeby długiego wdrażania

Project+ - bezpośrednie przenoszenie danych z planowania  

Bezpośrednie przenoszenie danych z planowania — bez specyficznej wiedzy o produkcie

Użytkownik chce włączyć do swojej aplikacji sensory i urządzenia wykonawcze? Za pomocą programu Project+ można wprowadzić potrzebne sygnały I/O od razu jako wymagania funkcjonalne dla każdego stanowiska - na przykład dla szafki zaciskowej.

W podobnie prosty sposób określa się, przez jaką sieć lub przez jaki system magistrali obiektowej ma być podłączone stanowisko oraz czy przewidziano funkcję sterowania.

Na podstawie informacji z planowania Project+ sam ustala produkty, które są funkcjonalne i optymalne cenowo dla zastosowań użytkownika.

Powrót do góry

Indywidualne konstruowanie prawidłowych pod względem technicznym stanowisk I/O

Oprogramowanie do projektowania Project+: urządzenia  

Konstrukcja stanowiska I/O według specyficznych punktów widzenia

Użytkownik może również w każdej chwili zaplanować stanowisko I/O ręcznie. Możliwa jest również późniejsza edycja konfiguracji urządzenia utworzonej przez Project+.

Project+ firmy Phoenix Contact nadzoruje techniczne zasady projektowania. W razie potrzeby narzędzie samo dołącza systemowe komponenty strukturalne - na przykład przyłącza zasilania, przejściówki czy kable systemowe.

Project+ gwarantuje tym samym, że stanowisko I/O skonstruowano prawidłowo z technicznego punktu widzenia i będzie ono działać.

Powrót do góry

Graficzne przedstawienie zaprojektowanego stanowiska I/O

Project+: Projekt i konstrukcja  

Szczegółowy schemat graficzny stanowiska I/O

Użytkownik chce mieć realistyczne wrażenie zaprojektowanego stanowiska? Żaden problem. Project+ wyświetli od razu plan konstrukcji w postaci schematu graficznego.

W przypadku linii produktów Fieldline firmy Phoenix Contact automatycznie zostaną przedstawione również kable systemowe wybrane przez program Project+. Ich długość można teraz bezpośrednio dostosować do zastosowań użytkownika, korzystając z ich przedstawienia w postaci graficznej.

Ponadto: użytkownik może dalej korzystać ze szczegółowego schematu graficznego, używając schowka systemu Windows — do udokumentowania stanowiska I/O w różnych narzędziach.

Powrót do góry

Uzupełnienie wyposażenia automatyki

Project+: projekt i osprzęt  

Osprzęt z oferty firmy Phoenix Contact

Użytkownik chce uzupełnić swoje wyposażenie automatyki? Wystarczy wybrać kolejne produkty z oferty firmy Phoenix Contact bezpośrednio w Project+.

Co jest potrzebne? Czy to podzespoły techniki połączeniowej, moduły interfejsów, urządzenia sieciowe czy zasilacz do sieci?

Wszystkie te produkty można dodać jako osprzęt do projektowanych stanowisk. Co ważne: można tutaj dowolnie zestawiać komponenty, ponieważ techniczne zasady projektowania nie są uwzględniane.

Powrót do góry

Projekt kosztów z ułożonymi listami elementów

Project+: wyniki projektowania  

Uporządkowany sposób przedstawiania listy elementów z informacjami o cenie

Project+ wspiera użytkownika w systematycznym przygotowaniu wyników planowania dzięki funkcji zorganizowanego koszyka zakupów.

Wyniki planowania wyświetlają się w zorganizowanym koszyku zakupów dwukrotnie:

  • Wyszczególnienie zaprojektowanych komponentów jako handlowa, pojedyncza pozycja w odniesieniu do artykułów
  • Wyszczególnienie w widoku urządzenia bądź instalacji

W przypadku gdy użytkownik skorzysta z funkcji importu cennika, to Project+ firmy Phoenix Contact dostarczy dla zaprojektowanych list artykułów wszelkie ceny - wyświetlone w zorganizowany sposób.

Potrzebny cennik? Można go otrzymać na życzenie w najbliższym punkcie sprzedaży.

Powrót do góry

Przesłanie projektu poprzez funkcje eksportu

Project+: eksport do CLIP PROJECT  

Import stanowiska I/O do CLIP PROJECT

Projekty utworzone za pomocą Project+ można przekazywać dalej dzięki bogatym funkcjom eksportu.

I tak użytkownik tworzy zaprojektowane konfiguracje stanowisk bezpośrednio w Project+ jako schemat graficzny. Poprzez schowek systemu Windows można wykorzystać schemat dalej w dowolnych narzędziach. Ponadto można przygotować konfiguracje poprzez specyficzne funkcje eksportu do zaimportowania w CLIP PROJECT lub PC WORX.

Jako raport projektu użytkownik generuje poprzez Project+ od firmy Phoenix Contact następujące informacje:

  • Lista elementów ze szczegółowymi opisami wybranych komponentów — w przypadku pobrania cennika uzupełnionego o odpowiednie informacje o cenie
  • Graficzny schemat do zaprojektowanych stanowisk I/O
Powrót do góry

Project+ mówi Twoim językiem

Project+ dostępny jest w następujących językach: niemieckim, angielskim, francuskim, włoskim, hiszpańskim, niderlandzkim, rosyjskim.

Dla każdego języka przygotowano oddzielny plik instalacyjny w dwóch wersjach:

  • Windows 7 (32-bitowy), Windows XP, Windows Vista
  • Windows 7 (64-bitowy)

Na DVD z produktem użytkownik znajdzie wszystkie warianty językowe oraz wersje dla różnych systemów operacyjnych. Odpowiedni plik instalacyjny Project+ można również pobrać bezpłatnie, korzystając z odnośnika.

Powrót do góry

Powrót do przegladu
Więcej informacji
  • Stworzenie stanowiska I/O za pomocą Project+

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410