Přepěťová ochrana napájecích zdrojů

Přepěťová ochrana napájecích zdrojů

Vysoký výkon

Přepěťová ochrana pro jakýkoli požadavek – od napájení až po koncové zařízení.

Zpět na Přepěťová ochrana a odrušovací filtry

Kategorie

 • Kombinovaný svodič typ 1+2
  Svodič blesku

  Kombinované svodiče typu 1+2 od společnosti Phoenix Contact jsou založeny na technologii jiskřišť a nabízejí ochrannou úroveň svodiče přepětí typu 2.

 • Kombinovaný svodič typu 1+2 special
  Kombinace svodiče typu 1+2

  Jedinečný kombinovaný svodič typu 1+2 special od společnosti Phoenix Contact nabízí dvě plnohodnotné třídy svodičů v jediném ochranném přístroji

 • Svodič přepětí typu 2
  Svodič přepětí typu 2

  Varistorové přepěťové ochrany typu 2 od firmy Phoenix Contact mohou být použity mnoha různými způsoby. Nejužší ochranné přístroje mají šířku pouze 12 mm na kanál.

 • Přístrojová ochrana typu 3
  Přepěťová ochrana typu 3

  Přepěťová ochrana typu 3 od společnosti Phoenix Contact chrání Vaše zařízení proti zničení přechodovými událostmi.

Hledat v Přepěťová ochrana napájecích zdrojů

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Efektivní ochranu vašich elektronických zařízení zajišťují naše svodiče přepětí typu 1+2, typu 2 nebo typu 3. Naše portfolio vám nabízí pohodlná řešení pro všechny aplikace, která jsou připravena k instalaci.

Vaše výhody

 • Díky výkonným komponentům použitelné na všech běžných systémech napájecích zdrojů
 • Nejvyšší dostupnost systému díky technologii jiskřišť bez následného proudu ze sítě
 • Průběžná ochrana ve všech stupních ochrany díky koordinovaným svodičům
 • Prostorově úsporná a ekonomická instalace díky úzkému provedení
 • Dozvědět se s předstihem, co se děje – díky prediktivnímu testování zásuvných svodičů
 • Přepěťová ochrana napájecích zdrojů je součástí systému COMPLETE line

Produktová řada Safe Energy Control

Přepěťová ochrana pro systémy napájecích zdrojů  

Přepěťová ochrana pro systémy napájecích zdrojů

Safe Energy Control, zkráceně SEC, představuje řadu výrobků s výjimečně dlouhou životností a nejvyšším výkonem v oblasti ochrany proti bleskům a přepětí. Revoluční technologie jiskřiště bezpečně blokuje jakýkoli následný síťový proud. Tím je namáhání celé instalace omezeno na minimum. Svodiče přepětí pracují nepozorovaně a šetrně pro celé zařízení. K dispozici je pro všechny aplikace řešení bez nutnosti předjištění. Univerzální možnost zasunutí uceluje řadu výrobků SEC.

Kombinovaný svodič typ 1+2

Svodič blesku / kombinovaný svodič typu 1/2 pro systémy napájecích zdrojů  

Kombinovaný svodič typu 1+2 – FLT-SEC-P-T1-3S-350

Každá svodič blesku typu 1 splňuje nejvyšší požadavky na svou vybíjecí schopnost. Současně je však také svodičem přepětí (SPD) typu 2. Uvedení zkušební třídy II pro svodič blesku typu 1 je redundantní informace a nepředstavuje další kvalifikaci. Proto jsou tyto ochranné přístroje označovány jako kombinované svodiče (SPD typ 1+2). Kombinovaný svodič je proto ochranným přístrojem, které splňuje obě zkušební třídy.

Kombinovaný svodič typu 1+2 special

Kombinace svodičů blesku typu 1 a svodičů přepětí typu 2 v jednom produktu  

Kombinovaný svodič typu 1+2 special – FLT-SEC-T1+T2-3S-350

Kombinovaný svodič typu 1+2 special se zásadně liší od kombinovaného svodiče typu 1+2. Kombinovaný svodič typu 1+2 special totiž obsahuje dva nezávislé ochranné přístroje, které jsou paralelně zapojeny na malém prostoru. Napěťově spínané jiskřiště (SPD typ 1+2) funguje optimálně společně s varistorovým omezovačem napětí (SPD typu 2).  Dva samostatné ochranné přístroje v kompaktním modulu zajišťují optimální odezvu, nejlepší ochranu systému a dlouhou životnost součástí.

Svodiče přepětí typu 2

Svodič přepětí typu 2  

Svodič přepětí typu 2 – VAL-SEC-T2-3S-350

Svodiče přepětí (SPD) typu 2 se obvykle instalují do podružných rozvaděčů nebo do skříňových rozvaděčů strojů. Tvoří druhou úroveň ochrany v třístupňové koncepci ochrany proti přepětí. Svodiče přepětí SPD typu 2 musejí být schopny odvádět indukovaná přepětí z nepřímých zásahů bleskem nebo spínacích operací. Přepětí ze spínacích operací jsou často velmi dynamické a vyskytují se mnohem častěji než přepětí v důsledku blesku. Zde se osvědčuje technologie s rychlou odezvou, jako je např. varistorová technologie.

Přístrojová ochrana typu 3

Přepěťová ochrana typu 3 pro koncová zařízení  

Přístrojová ochrana typu 3 – PLT-SEC-T3-230-FM-PT

Svodiče přepětí typu 3 jsou zpravidla instalovány přímo před chráněná koncová zařízení. Jsou proto také označovány jako přístrojová ochrana. Kvůli různým podmínkám instalace existují SPD typu 3 ve velmi odlišných provedeních:

 • Zařízení pro montáž na montážní lištu
 • Přístroje pro instalaci do zásuvek

Ochrana pro všechny případy

Schématické znázornění ochranné úrovně  

Ochranná úroveň různých typů svodičů

Přepětí je potenciální zdroj poruch. Bez účinné ochrany je třeba počítat s vysokými náklady na opravy nebo nové pořízení příslušných zařízení.

Několikastupňovou koncepcí od společnosti Phoenix Contact efektivně chráníte svá zařízení a přístroje.

 • Stupeň ochrany typu 1:
  vysoce výkonný svodič blesku (kombinovaný svodič typu 1/2 nebo kombinovaný svodič typu 1+2 special)
 • Stupeň ochrany typu 2:
  přepěťová ochrana, která nesmí chybět v žádném napájecím zdroji
 • Stupeň ochrany typu 3:
  přepěťová ochrana citlivých koncových zařízení

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Konfigurátor

Přizpůsobte konfiguraci výrobků a řešení své individuální aplikaci.

Přepěťová ochrana pro instalaci v budovách

Servis


Přepěťová ochrana nově koncipovaná

Obzvláště dlouhá životnost díky Safe Energy Control Technology.