Hovedspindlen på en højhastighedsfræsemaskine

Sikker bevægelsesovervågning i højhastighedsfræsemaskiner Sensorfri sikkerhedsafbrydere overvåger 1- og 3-fasede vekselstrømsmotorer ved maskinkonstruktion.

Röders TEC GmbH, der ligger i Soltau i Niedersachsen, fremstiller højhastighedsfræsemaskiner. For at forhindre driftspersonalet i at blive skadet skal det forhindres, at det nødvendige sikkerhedsudstyr åbnes, før den farlige bevægelse stopper. De sensorfri sikkerhedsafbrydere PSR-MM25 overvåger 1- og 3-fasede vekselstrømsmotorer. Da der ikke behøves ekstra bevægelsessensorer, reduceres arbejdet og omkostningerne ved idriftsættelsen.

HSC-fræsemaskine

Højhastighedsfræsemaskiner fra Röders TEC GmbH

Röders TEC GmbH beskæftiger over 500 medarbejdere på verdensplan. For over 30 år siden startede virksomheden med udviklingen af den dengang ukendte HSC-teknologi (High Speed Cutting). Der er i dag ca. 2500 HSC-fræsemaskiner i anvendelse i omkring 50 lande, hvor de udfærdiger komplekse geometrier med specielle overflader, f. eks. til medicinalindustrien.

Hovedspindel på højhastighedsfræsemaskiner fra Röders TEC

Beskyttelse af driftspersonalet har højeste prioritet

Hovedspindlen på højhastighedsfræsemaskiner fra Röders TEC bevæger sig med op til 90.000 omdr./min. For at beskytte driftspersonalet mod de dermed forbundne farer er arbejdsområdet beskyttet af bevægeligt sikkerhedsudstyr. EN 12417-produktstandarden, der gælder for værktøjsmaskiner og bearbejdningsområder, kræver tillige, at åbningen af sikkerhedsudstyret forhindres, indtil den farlige bevægelse stopper. For at gøre dette skal maskinoperatøren bruge sikkerhedsudstyr med lås, hvorved en tidsstyring eller stilstandsovervågning skal sikre forsinket oplåsning. Sammenlignet med tidsstyringen har stilstandsdetektoren den fordel, at den farlige bevægelse rent faktisk kontrolleres. For først efter afbrydelsen og det langsomme stop af drevet genereres der et sikkert stilstands- eller enable-signal. Ved brug af tidsstyring kan sikkerhedsdøren åbnes efter et forud defineret tidsrum, dvs. at spindelen teoretisk set stadig vil kunne bevæge sig.

I modsætning til evaluering med eksterne sensorer er sensorfri overvågning på enkel vis integreret i vores maskinkoncept. Derudover har løsningen vist sig at være særdeles robust over for ydre påvirkninger.

Olaf Hartmann - Röders TEC, Elkonstruktion
De sensorfri stilstandsdetektorer PSR-MM25 i styretavlen på en højhastighedsfræsemaskine hos firmaet Röders TEC

Stilstandsovervågning uden sensor som løsning

Med sikkerhedsafbryderen PSR-MM25 fås der en sensorfri stilstandsdetektor, som overvåger1- og 3-fasede vekselstrømmotorer samt jævnstrømsmotorer. Måleindgangene på det 12,5 mm smalle modul tilsluttes direkte over motortilslutningsledningerne. Andre sensorer, såsom encodere eller nærhedsfølere, som ellers også skal anbringes ved bevægelsen, bortfalder dermed. I stedet for at behandle bevægelsessensorsignalerne analyserer PSR-MM25 den remanensspænding, der genereres i motorviklingerne. Hvis den spænding, der er induceret pga. resterende magnetisering, er under en variabel tærskel, signalerer modulet motorstilstanden ved at aktivere den sikre relæudgang. Da spændingstærsklen kan indstilles i området fra 50 til 500 mV, kan stilstandsdetektoren tilpasses til forskellige motorvarianter. Via en ekstra konfigurerbar forsinkelse tændes udgangene til PSR-MM25 først, når spændingstærsklen underskrides og forsinkelsestiden derefter er gået.
Med henblik på videre bearbejdning i HSC-maskinen sammenkobles det sikre stilstandssignal fra PSR-MM25-enheden med enable-signalet fra en nøglekontakt. Det deraf følgende signal styrer så magnetlukningen på en låseanordning, så operatøren kan åbne sikkerhedsdøren. For at forhindre en uventet start med åbent sikkerhedsudstyr, er spindelens motorkontaktor slukket, når sikkerhedsdøren er låst op.

Alt efter HSC-maskinens produktionsopgave findes der en bred vifte af hovedspindler. Da overvågningsfunktionen i stilstandsdetektoren fungerer uafhængigt af den anvendte spindeltype, er PSR-MM25 universelt anvendelig for os.

Olaf Hartmann - Röders TEC, Elkonstruktion
Kontakt (da)
Hovedkontor i København
PHOENIX CONTACT A/S
36 77 44 11
Overvågningsmoduler til omdrejningstal- og stilstandsdetektorer

Oplev endnu flere omdrejningstal- og stilstandsdetektorer

For høje hastigheder indebærer farer for både mennesker og maskine. Med omdrejningstal- og stilstandsdetektorerne kan du frakoble hurtigt og sikkert i nødstilfælde. Mere information kan hentes på: