Nødstopkontakt

Nødstopkontakt

Med vores TÜV-certificerede nødstopkontakter kan du straks sætte din maskine eller dit anlæg i sikker tilstand i en nødsituation. Vores kontrolenheder med hhv. nødstop- og nødfrakoblingsfunktion er velegnede til anvendelser iht. EN ISO 13850 og EN 60204-1.
Vælg vores driftsklare løsninger til din standardapplikation, eller sammensæt din egen nødstop-løsning skræddersyet efter dine behov.

Mere information

Dine fordele

  • Øget arbejdssikkerhed takket være lysende statusvisning aktiv/inaktiv
  • Hurtig diagnose på stedet gennem farvemæssig visning af koblingsposition
  • Beskyttelse mod montagefejl takket være selvovervågende nødstop-kontaktor
Nødstop-kontakt med lysende statusvisning

Lysende statusvisning aktiv/inaktiv

Øget arbejdssikkerhed

Maskiner og anlæg er i stadig højere grad modulært opbyggede. Ikke alle maskin- og anlægsdele er permanent i drift. For i tilfælde af fare pålideligt at kunne skelne mellem aktive og inaktive nødstop-enheder, kan der benyttes lysende knapper iht. standarden EN ISO 13850.

Er maskindelen for øjeblikket i drift, lyser den aktive nødstop-knap. Hvis maskindelen for øjeblikket ikke er tilsluttet, lyser nødstop-knappen ikke. Knappen er så tilsvarende inaktiv og fremstår visuelt ikke som nødstop/nødfrakobling, der er aktiv.

Passiv nødstop-kontakt med farvet kontaktstillingsindikator

Farvet kontaktstillingsindikator for en passiv kontakt

Hurtig diagnose på stedet

Især i store anlæg kan det nogen gange være tidsrøvende at finde frem til en aktiveret nødstop-kontakt. For at opnå en tidsbesparende diagnose på stedet er alle vores nødstopskontrolenheder forsynet med en farvet kontaktstillingsindikator. På den måde kan kontakterne, efter at de er aktiverede, tydeligt skelnes fra de passive kontakter.

Modulær nødstop-kontakt med selvovervågende kontaktor

Modulær nødstop-kontakt med selvovervågende kontaktor

Værn mod montagefejl

Forsyn vores modulære nødstop-enheder med selvovervågende nødstop-kontaktorer. Hermed sættes maskinen automatisk i sikker tilstand, hvis der ved montagen af nødstop-kontakter skulle opstå fejl eller skader mellem kontaktor og aktuator. Efter korrekt udført installation tages maskinen i brug igen som normalt.

Selvovervågende kontaktorer sørger således altid for, at dit anlæg standses/frakobles på pålidelig vis.

Produktprogram for driftsklare nødstop-løsninger

Produktprogram - driftsklare nødstop-løsninger

Driftsklare løsninger til din standardapplikation

Realiser din nødstop-anordning hurtigt og nemt ved brug af vores færdigkonfektionerede kontakter.

Vores produktprogram giver mulighed for en enkel og hurtig montage, alt efter hvilke funktionskrav der stilles: Installer løsningen direkte i felten eller i din maskines kontrolpanel eller styreskab. Som ekstraudstyr kan vi levere vores nødstop-knapper med 5-polet M12-tilslutning og installation via Plug-and-Play.

Kombinationsmuligheder for modulære nødstop

Kombinationsmuligheder for modulære nødstop

Modulært system til individuelle anvendelser

Vores modulære nødstopskontrolenheder muliggør økonomiske sikkerhedsløsninger efter dine behov.

Kombiner aktuator, modulholder og kontaktor efter ønske. Integrer tillægsfunktioner, såsom lysende antiblokeringsmanchetter, for ekstra høj sikkerhed.

Tilknyttet eksempel på modulært nødstop-system

Modulært nødstop-system

Yderligere information

Hvad er forskellen på nødstop og nødfrakobling?

Nødstop-funktionen bruges til at standse en maskine så hurtigt som muligt, hvis der skulle opstå en farlig situation for operatøren. Nødstop-kommandoen stopper en risikabel maskinbevægelse, f.eks. en mekanisk drejebevægelse.

Nødstop-funktionen er relevant i forbindelse med elektrisk energi. Nødstop-anordninger frakobler omgående energitilførslen til et system for at beskytte operatøren mod farer, f.eks. elektrisk stød.

Hvordan fungerer hhv. et nødstop og en nødfrakobling?

Et nødstop eller en nødfrakobling aktiveres manuelt. Den røde knap fastlåses ved aktivering og kan kun frikobles igen manuelt. På den måde sikres det, at anlægget forbliver i sikker tilstand, indtil faren er elimineret.