Widok budynku przemysłowego

Ochrona przed przepięciami do budynków przemysłowych

Przestój produkcji wiąże się często z wysokimi kosztami i problemami. Odpowiednia ochrona przed przepięciami pozwoli na zwiększenie dyspozycyjności linii produkcyjnych i systemów. Na dodatek bez odpowiedniego systemu ochrony odgromowej i ochrony przed przepięciami wiele obiektów nie zostanie ubezpieczonych i nie otrzyma pozwolenia na użytkowanie. Na co jednak trzeba zwrócić uwagę przy wyborze urządzeń zabezpieczających?

Wybór odpowiednich urządzeń zabezpieczających nie jest wcale tak trudny. Specjalnie do instalacji przemysłowych stworzyliśmy poradnik doboru, który pomoże Ci w znalezieniu odpowiedniego urządzenia zabezpieczającego do odpowiednich miejsc instalacji.

Dalsze informacje znajdziesz w naszych materiałach informacyjnych. Opisujemy tam, na co trzeba zwrócić uwagę przy wyborze bezpiecznika ogranicznika przepięć. W drugim opracowaniu dowiesz się, co wyróżnia naszą kombinację ograniczników T1+T2 special od innych ograniczników.

Interaktywny poradnik doboru do obiektów przemysłowych

Image Map Budynek przemysłowy: Interaktywny poradnik doboru do obiektów przemysłowych
Stacja transformatorowa
Wtykowa kombinacja odgromników z wbudowanym bezpiecznikiem (system TN-C) I+II / T1 + T2
Kombinacja ograniczników typu 1+2 - FLT-SEC-H-T1-3C-264/25-FM
Stacja transformatorowa
Podrozdzielnia
Wtykowy ogranicznik przepięć, (system TN-S, TT), z zestykiem komunikacji zdalnej
Ograniczniki przepięć typu 2 - VAL-SEC-T2-3S-350-FM
Podrozdzielnia
Rozdzielnica niskiego napięcia
Wykowa kombinacja odgromników (system TN-S, TT) I + II / T1 + T2
Kombinacja ograniczników typu 1+2 - FLT-SEC-P-T1-3S-350/25-FM
Rozdzielnica niskiego napięcia
Urządzenie końcowe, 3-fazowe
Wtykowa ochrona urządzeń z wbudowanym bezpiecznikiem (system TN-S, TT), z zestykiem komunikacji zdalnej III / T3
Urządzenie z ochroną przed przepięciami typ 3 - PLT-SEC-T3-3S-230-FM
Urządzenie końcowe, 3-fazowe
Urządzenie końcowe, 1-fazowe
Ochrona przed przepięciami do 1-fazowych sieci zasilających, z zestykiem komunikacji zdalnej, III / T3
Urządzenie z ochroną przed przepięciami typ 3 - PLT-SEC-T3-230-FM-UT
Urządzenie końcowe, 1-fazowe
System fotowoltaiczny
Ochrona odgromowa/przed przepięciami do systemów PV napięcia stałego, PV I + II / PV T1 + T2
Odgromnik/ogranicznik przepięć typ 1/2 - VAL-MB-T1/T2 1000DC-PV/2+V
System fotowoltaiczny
Stacja ładowania
Wtykowa ochrona odgromowa/przed przepięciami CHARX protect do stacji ładowania, z zestykiem komunikacji zdalnej, I + II / T1 + T2
Odgromnik/ogranicznik przepięć typ 1/2 - VAL-EV-T1/T2 264/12.5/3+1-R
Stacja ładowania
Ethernet z PoE
Ochrona przed przepięciami, class EA (CAT.6A), do sieci Ethernet (do 10 Gb/s), do PoE+ (60 V)
Ogranicznik przepięć - DT-LAN-CAT.6+
Ethernet z PoE
Sygnały cyfrowe
Ochrona przed przepięciami do dwóch pojedynczych przewodów ze wspólnym potencjałem odniesienia, z przyłączem Push-in i wskaźnikiem statusu
Ogranicznik przepięć - TTC-6P-2X1-F-24DC-PT-I
Sygnały cyfrowe
Sygnały analogowe, 0/4...20 mA, 0...10 V
Ochrona do 2-żyłowego obwodu sygnałowego bez bezpośredniego uziemienia, kompatybilna z HART, z przyłączem Push-in i wskaźnikiem statusu
Ogranicznik przepięć - TTC-6P-1X2-24DC-PT-I
Sygnały analogowe, 0/4...20 mA, 0...10 V
2-, 3- i 4-przewodowy pomiar temperatury (np. Pt 100)
Ochrona do maks. 4-żyłowego obwodu sygnałowego bez bezpośredniego uziemienia, bez rezystorów wzdłużnych, z przyłączem Push-in i wskaźnikiem statusu
Ogranicznik przepięć - TTC-6P-4-24DC-PT-I
2-, 3- i 4-przewodowy pomiar temperatury (np. Pt 100)