Zaciski ekranu do ochrony komponentów elektronicznych

Zaciski ekranu

Zaciski ekranu zabezpieczają systemy przed zakłóceniami elektromagnetycznymi. Zakłócenia te mogą prowadzić do nieprawidłowego działania poszczególnych funkcji, a nawet uszkodzenia całych urządzeń i systemów. Aby do tego nie dopuścić, zaciski ekranu są wykonane ze znormalizowanych komponentów. Poza ochroną urządzeń i systemów zaciski ekranu stosuje się w celu spełnienia wymogów dyrektywy EMC w ramach zgodności CE.

Więcej informacji

Korzyści

  • Optymalna kompatybilność elektromagnetyczna dzięki oprzewodowaniu EMC
  • Transmisja i przetwarzanie sygnałów bez zakłóceń
  • Optymalna tłumienność ekranu dzięki dużej powierzchni połączenia
  • Niska impedancja transmisji dzięki bezpośredniemu połączeniu o niskiej rezystancji przy montażu na szynie zbiorczej
  • Łatwy, kompaktowy montaż zacisków ekranu na szynie zbiorczej dzięki różnym uchwytom wspornika
  • Łatwe połączenie szyny zbiorczej do przewodu ochronnego szafy sterowniczej dzięki odpowiednim zaciskom przyłączeniowym
Zacisk ekranu na szynie zbiorczej przewodu neutralnego

Zacisk ekranu na szynie zbiorczej przewodu neutralnego

Profesjonalne ekranowanie przy użyciu zacisków ekranu

Zaciski ekranu są przeznaczone do ochrony EMC oprzewodowania sygnałów, zasilaczy i przewodów danych zarówno w szafie sterowniczej, jak i w systemach na terenie obiektu. Aby zapewnić bezpieczeństwo i kompatybilność elektromagnetyczną w środowiskach narażonych na zakłócenia elektromagnetyczne, konieczne jest skuteczne ekranowanie. Ochrona realizowana przez zaciski ekranu zabezpiecza zarówno przed zakłóceniami wejściowymi, jak i wyjściowymi. Główną przyczyną zakłóceń są silniki i falowniki, silne pola magnetyczne, promieniowanie radiowe oraz sprzężenia pojemnościowe i indukcyjne z innych przewodów. Producenci i użytkownicy maszyn oraz systemów muszą spełniać różne wymagania prawne i normatywne dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej. Przepisy te są również integralną częścią oznakowania CE.

Zacisk ekranu SCC z zaciśniętym przewodem na szynie zbiorczej przewodu neutralnego

Zacisk ekranu SCC

Zaciski ekranu SCC

Zaciski ekranu SCC zapewniają szybki i łatwy montaż oraz optymalne połączenie ekranu, które chroni skutecznie przez zakłóceniami. Wszystkie zaciski ekranu montuje się jedną ręką bez użycia narzędzi. Siła sprężyny jest tak dobrana w taki sposób, aby zapewnić możliwie jak największą powierzchnię połączenia bez nadmiernego odkształcenia przewodu. Gwarantuje to wysoką jakość połączenia i niską impedancję transmisji. Aby zapewnić skuteczne ekranowanie i ochronę przed zakłóceniami, zacisk ekranu obejmuje co najmniej 75% plecionki ekranującej przewodu. Duże powierzchnie na oznacznik umożliwiają czytelne oznakowanie podłączanych kabli, co zapewnia ich łatwą identyfikację. Zaciski ekranu SCC są dostępne w trzech wersjach: do montażu bezpośredniego, montażu na szynie DIN oraz montażu na szynie zbiorczej.

Zacisk ekranu SK z zaciśniętym przewodem na szynie zbiorczej przewodu neutralnego

Zacisk ekranu SK

Zaciski ekranu SK

Zaciski SK to wersja śrubowa z naszej oferty zacisków ekranu. Kable zaciska się za pomocą śruby radełkowanej. Rowek na górze śruby radełkowanej umożliwia uzyskanie wyższego momentu dokręcenia przy użyciu standardowego wkrętaka. Element dociskowy zacisków ekranu umożliwia optymalne zaciśnięcie kabli. Elastyczność i wynikająca z niej podatność gwarantują wysoką jakość połączenia. Duża powierzchnia połączenia zacisków SK, podobnie jak w zaciskach SCC, zapewnia optymalną tłumienność ekranu. Zaciski ekranu SK są dostępne w dwóch wersjach: do montażu bezpośredniego oraz montażu na szynie zbiorczej.

Zdjęcie tytułowe broszury na temat ekranowania

Nasze broszury poświęcone ekranowaniu i zaciskom ekranu

Ekranowanie to bardzo złożony temat. Do ochrony instalacji i systemów przed zakłóceniami oraz emisją zakłóceń niezbędne jest oprzewodowanie zgodne z EMC. Poniżej możesz pobrać bezpłatnie opracowania w formacie PDF poświęcone ekranowaniu. W pierwszej broszurze pt. „Ekranowanie” omówiono ogólnie tę tematykę. Tutaj omówiono różne rodzaje zakłóceń oraz metody, jak im skutecznie zapobiec. Druga broszura pt. „Zaciski ekranu SCC” zawiera różne informacje na temat tej serii naszych zacisków ekranu.

Zacisk ekranu SCC przed ilustracją przemysłu przetwórczego

Branże wymagające oprzewodowania EMC

Szukasz niezawodnego partnera? Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu, partnerskiej współpracy i dogłębnej znajomości różnych branż obsługujemy klientów z wielu różnych gałęzi przemysłu i rynków. Zaciski ekranu są używane wszędzie tam, gdzie niezbędne jest oprzewodowanie zgodne z EMC. EMC to kompatybilność elektromagnetyczna, oznaczająca zdolność urządzenia do pracy w środowisku narażonym na zakłócenia elektromagnetyczne. Również samo urządzenie nie może powodować zakłóceń elektromagnetycznych, które są niedozwolone dla innych urządzeń w tym środowisku. Z tego powodu zaciski ekranu odgrywają szczególnie ważną rolę w dziedzinie przetwarzania i przesyłania sygnałów.