Rozwiązania do monitorowania wyładowań piorunowych

Przegląd

Morska elektrownia wiatrowa podczas burzy  

Uszkodzenia spowodowane uderzeniami pioruna są kosztowne

  • Turbiny wiatrowe są często poddawane obciążeniom wynikającym z uderzeń piorunów. Dotychczas dokumentowanie wyładowań atmosferycznych i ich siły było bardzo trudne.
  • Kompleksowe rozwiązanie LM-S firmy Phoenix Contact umożliwia precyzyjny pomiar i analizę uderzeń pioruna w łopaty turbiny wiatrowej.
  • Dzięki ciągłemu zdalnemu monitorowaniu oraz kojarzeniu danych pomiarowych z parametrami eksploatacyjnymi turbiny wiatrowej możliwe jest lepsze planowanie konserwacji prewencyjnej.

Zastosowanie

Uderzenia pioruna mogą spowodować uszkodzenie łopat wirnika turbiny wiatrowej oraz awarię urządzeń elektronicznych. W większości przypadków nie da się jednak bezpośrednio wykryć ani rejestrować uderzeń.

Ponieważ urządzenia zabezpieczające mogą odprowadzić jedynie ograniczoną liczbę uderzeń pioruna, wymienia się je zapobiegawczo. Jest to czasochłonne i wiąże się z dużymi kosztami. Pomocne jest zastosowanie systemu monitorowania wyładowań piorunowych, który rejestruje istotne parametry udarowych prądów piorunowych. Pozyskane informacje pomagają w planowaniu przeglądów i konserwacji. Poza tym firmy ubezpieczeniowe coraz częściej wymagają wykazania, że piorun faktycznie uderzył w daną turbinę wiatrową.

Rozwiązanie

Schemat aplikacji LM-S w elektrowni wiatrowej  

Zastosowanie systemu LM-S w elektrowni wiatrowej

System monitorowania wyładowań piorunowych LM-S firmy Phoenix Contact rozpoznaje i analizuje wszystkie istotne parametry udarowych prądów piorunowych. Na ich podstawie można oszacować faktyczne obciążenie instalacji.

Czujniki systemu pomiarowego montuje się przy ogranicznikach przepięć. Przy uderzeniu pioruna prąd udarowy tworzy wokół przewodu pole magnetyczne, które jest mierzone przez czujniki. System wysyła wyniki pomiaru światłowodem do jednostki centralnej. Na podstawie uzyskanych wartości jednostka ta określa maksymalne natężenie prądu piorunowego, charakterystykę, ładunek oraz energię właściwą.

System LM-S można podłączyć do sieci za pomocą modemu lub zintegrowanego wejścia Ethernet. Integracja z istniejącym układem sterowania jest prosta i odbywa się poprzez wywołanie adresów IP. W celu poinformowania użytkownika turbiny o uderzeniu pioruna system LM-S może wysłać wiadomość SMS z alarmem. Uprawniony personel może sprawdzić szczegółowe informacje o uderzeniu pioruna z poziomu przeglądarki internetowej. Umożliwia to użytkownikowi wczesną diagnostykę stanu ograniczników przepięć oraz właściwe planowanie i przeprowadzanie przeglądów. Osiąga się w ten sposób cel: stabilną pracę turbiny.

Szafa sterownicza LM-S  

Kompleksowe rozwiązanie do pomiaru wyładowań atmosferycznych w turbinach wiatrowych

Łatwa integracja

Kompletne rozwiązanie umożliwia zintegrowanie systemu w istniejącej instalacji bez dużych nakładów. Dzięki zintegrowanemu zasilaczowi oraz ochronie przed przepięciami dla komunikacji implementacja jest niezwykle łatwa. Przewody czujników są dostępne w długościach od 10 m do 100 m. Wystarczy zamontować skrzynkę przyłączeniową i podłączyć przewody do urządzenia przez przygotowane przepusty. Nie są do tego potrzebne żadne specjalne narzędzia.

Korzyści

  • Zaawansowana diagnostyka dzięki natychmiastowemu pozyskaniu danych pomiarowych w czasie rzeczywistym
  • Pomoc w planowaniu przeglądów serwisowych dzięki zdalnemu monitorowaniu
  • Proste sprawdzanie danych i konfiguracja za pomocą zintegrowanego serwera WWW
  • Włączenie do standardowych sieci poprzez wejście RJ45

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Serwis


System monitorowania łopat wirnika

Kompletny system do całościowego monitorowania łopat wirnika

Wiecej informacji