Zdalne sterowanie przez sieć komórkową

Zdalne sterowanie przez sieć komórkową

Bezprzewodowo na całym świecie

Globalna sieć telefonii komórkowej zapewnia stały dostęp do maszyn i systemów z dowolnego miejsca i o każdej porze.

Do ciągłego rejestrowania danych procesowych firma Phoenix Contact oferuje urządzenia telefonii komórkowej obsługujące wszystkie technologie od wiadomości SMS po transmisję danych w sieci GPRS/EDGE (2G), UMTS/HSPA (3G) i LTE (4G). Dzięki ogólnoświatowej sieci telefonii komórkowej urządzenia stają się niezawodnym komunikatorem, nawet na obszarach o słabej infrastrukturze.

Zarówno najmniejsze stacje zewnętrzne, jak i całe obiekty, np. oddalone przepompownie, można połączyć z centralną dyspozytornią w zależności od wymagań komunikacyjnych za pomocą wiadomości SMS, protokołów zdalnego sterowania o niskiej przepustowości danych lub szerokopasmowego połączenia VPN.

Korzyści

  • Uniezależnienie od lokalizacji dzięki światowej sieci telefonii komórkowej
  • Duża skalowalność – od wiadomości SMS, poprzez wąskie protokoły zdalnego sterowania IP, po szerokopasmowe połączenie LTE
  • Pełne bezpieczeństwo sieci dzięki prywatnej nazwie APN, zaporze sieciowej i VPN
  • Routery telefonii komórkowej o rozszerzonym zakresie temperatur do zastosowań infrastrukturalnych
  • Kompaktowy moduł telefonii komórkowej do ekonomicznego podłączania najmniejszych elementów systemu

Połączenie szerokopasmowe do rozproszonych systemów

Elastyczna łączność Ethernet dla każdej aplikacji  

Elastyczna łączność Ethernet dla każdej aplikacji

W przypadku aplikacji o wysokiej przepustowości danych technologia komórkowa stanowi bezpieczne rozwiązanie komunikacyjne. W sieci LTE są udostępniane centralnej dyspozytorni zdjęcia z monitoringu i funkcje serwera.

Routery z funkcją VPN umożliwiają zamkniętą komunikację przez Internet. Dane mogą być przesłane do sterowni bezpośrednio przez VPN. Pozwala to na przykład na elastyczne podłączenie turbin wiatrowych za pomocą kamer lub połączenie z siecią oczyszczalni ścieków.

Komunikacja sterowana zdarzeniami

Wiadomości SMS umożliwiają dostęp do procesu dla serwisantów oraz układu sterowania  

Wiadomości SMS umożliwiają dostęp do procesu dla serwisantów oraz układu sterowania

Technologia SMS może być wykorzystywana w przypadku niewielu operacji łączeniowych lub dużej liczby różnych urządzeń wykonawczych. Przy użyciu karty prepaid'owej niewymagającej zawierania umowy z operatorem sieci można sterować odległym procesem za pomocą poleceń SMS.

Wersja SMS systemu zdalnego sterowania TC MOBILE I/O X200 pozwala na kontrolę dostępu poprzez aktywację blokady drzwi lub odłączenie systemów w przypadku awarii przy użyciu zwyczajnego telefonu komórkowego. Istniejący interfejs oprogramowania routerów sieci komórkowej umożliwia integrację wejść/wyjść sterownika poprzez SMS lub zainicjowanie tunelu VPN.

Sieć prywatna przez sieć komórkową

Bezpieczna komunikacja zdalna przez prywatną APN  

Bezpieczna komunikacja zdalna przez prywatną APN

W przypadku aplikacji newralgicznych, takich jak sieci dystrybucyjne wody, gazu, ropy naftowej i energii elektrycznej, obowiązują specjalne przepisy bezpieczeństwa. Komunikacja poprzez sieci publiczne jest często całkowicie wykluczona.

Wielu operatorów oferuje karty SIM, które wykorzystują prywatną nazwę APN (Access Point Name). Metoda ta umożliwia utworzenie sieci prywatnej wykraczającej również poza interfejs sieci komórkowej. W ten sposób powstaje rozproszona sieć LAN (Local Area Network). W przeciwieństwie do publicznej sieci komórkowej można używać stałych adresów IP i jest możliwa bezpośrednia komunikacja pomiędzy podstacjami. W przypadku aplikacji newralgicznych uniemożliwia to próbę ataku z Internetu.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410