Przykłady zastosowań

Przykłady zastosowań

Różnorodne możliwości do Twojego zastosowania

Odkryj nasze inteligentne rozwiązania do niezawodnego monitorowania stacji zewnętrznych.

Przesył i dystrybucja energii

Zastosowanie systemu zdalnego sterowania i automatyzacji smartRTU w sieci energetycznej  

Zastosowanie systemu zdalnego sterowania i automatyzacji w sieci energetycznej

Zastosowanie
Do efektywnej rozbudowy i niezawodnej eksploatacji sieci energetycznych niezbędne jest monitorowanie parametrów roboczych. Rosnąca popularność rozproszonych systemów wytwarzania energii oraz coraz większa liczba nowych odbiorców energii elektrycznej, np. w dobie rozwoju elektromobilności, prowadzą do nowych wyzwań. Należą do nich na przykład wahania produkcji energii oraz wzrost jednoczesnego zużycia przez pompy ciepła lub elektromobilność. Aby zapewnić niezawodne działanie w przyszłości, konieczna jest optymalizacja dystrybucji energii elektrycznej.

Rozwiązanie
smartRTU to rozwiązanie stworzone specjalnie do monitorowania i sterowania sieci dystrybucyjnych. Oprogramowanie umożliwia konfigurację złożonych aplikacji w czytelnym interfejsie webowym. Pozwala to na zaawansowaną parametryzację również bez umiejętności programowania. Komunikaty o stanie roboczym i wielkości pomiarowe są przesyłane do nadrzędnego węzła zdalnego sterowania lub układów sterowania z zachowaniem wszystkich obowiązujących przepisów o bezpieczeństwie IT. Dane są przesyłane przy użyciu różnych metod komunikacji za pośrednictwem standardowych protokołów zdalnego sterowania IEC 60870-5-101/104 w kierunku sygnalizacji i sterowania. Poza rozwiązaniami do monitorowania smartRTU wykonuje różne polecenia sterownicze, również zdalne, od prostych rozkazów pojedynczych, po kompleksowe rozkazy podwójne z blokadami. Pozwala to na przykład na zdalne sterowanie wyłącznikami poprzez łatwą parametryzację.

Podsumowanie
smartRTU firmy Phoenix Contact to rozwiązanie do zdalnego sterowania i automatyzacji wyróżniające się prostotą parametryzacji. Pomiar parametrów eksploatacyjnych i zdalne sterowanie siecią energetyczną zapewniają wsparcie przy optymalizacji i planowaniu inwestycji.

Energia słoneczna

Zastosowanie regulatora zarządzania dostawami energii do sieci w elektrowni fotowoltaicznej  

Zastosowanie regulatora zarządzania dostawami energii do sieci w elektrowni fotowoltaicznej

Zastosowanie
Również rozproszone systemy fotowoltaiczne muszą przyczyniać się do zwiększenia stabilności sieci. Operatorzy sieci określają w swoich warunkach przyłączenia dla systemów fotowoltaicznych wymagane zakresy częstotliwości sieciowej i napięcia sieciowego, jak również mocy biernej. Ponadto operator sieci musi być w stanie w razie potrzeby ograniczyć nadwyżkę energii. Operator sieci przesyła wymagane parametry regulacji za pomocą systemu zdalnego sterowania do odpowiednich regulatorów dostaw energii fotowoltaicznej do sieci.

Rozwiązanie
Nasz regulator dostaw energii do sieci posiadający certyfikat VDE­AR­N­4110/20 mierzy parametry w punkcie podłączenia do sieci. Przy użyciu specyfikacji operatora sieci obliczane są wielkości nastawcze, które są przesyłane następnie do falowników. Dzięki takiemu zamkniętemu obwodowi sterowania elektrownia fotowoltaiczna spełnia zadania wspierania sieci średniego lub wysokiego napięcia. Biblioteka bloków funkcyjnych Resy+ firmy Phoenix Contact rozszerza regulator w systemach fotowoltaicznych o protokoły zdalnego sterowania. W połączeniu z modułową techniką sterowania można realizować różne wymagania operatorów sieci.

Podsumowanie
Regulator dostaw energii do sieci firmy Phoenix Contact spełnia wymagania w zakresie testów i certyfikacji wg FGW­TR3 i ­TR8. Biblioteka bloków funkcyjnych Resy+ umożliwia niezawodną komunikację i transfer danych.

Gospodarka wodno-kanalizacyjna

Zastosowanie rozwiązania PumpControl w przepompowni ścieków  

Zastosowanie rozwiązania PumpControl w przepompowni ścieków

Zastosowanie
Przepompownie ścieków są ważnym elementem niezawodnej sieci kanalizacyjnej. Rozproszone przepompownie ścieków są rozmieszczone na obszarze całej sieci kanalizacyjnej. W razie potrzeby muszą one tłoczyć przez całą dobę ścieki do położonych wyżej systemów kanalizacyjnych i muszą działać niezawodnie. Aktualne dane eksploatacyjne są przesyłane do nadrzędnego układu sterowania.

Rozwiązanie
Gotowe do instalacji rozwiązanie szafy sterowniczej PumpControl realizuje wszystkie zadania związane ze sterowaniem i regulacją rozproszonych przepompowni. Poza kontrolowanym włączaniem pomp i zapisywaniem zmierzonych wartości system przesyła ważne komunikaty do nadrzędnego układu sterowania za pośrednictwem popularnego protokołu zdalnego sterowania (IEC 60870­5­104, DNP3, OPC UA) oraz do personelu obsługi za pomocą wiadomości SMS.

Podsumowanie
Za pomocą rozwiązania PumpControl można sterować i regulować przepompownie ścieków w zależności od aktualnych potrzeb. Umożliwia to obniżenie kosztów oraz optymalizację zasobów. Zintegrowany interfejs zdalnego sterowania umożliwia efektywną integrację z nadrzędnym układem sterowania.

Przemysł przetwórczy

Czujniki stacji pomiarowej rurociągu  

Czujniki stacji pomiarowej rurociągu

Zastosowanie
System technologiczny składa się często z setek zaworów, częściowo obsługiwanych nadal ręcznie. Monitorowanie tych zaworów poprzez późniejszy montaż łączników pozycyjnych poprawia bezpieczeństwo produkcji.

Rozwiązanie
W centralnym punkcie grupy zaworów umieszcza się mniejsze szafy sterownicze z systemem IO. Na każdym zaworze montuje się dwa czujniki, połączone kablem z szafą sterowniczą. Szafa sterownicza na terenie obiektu jest połączona bezprzewodowo z centralą za pomocą systemu Radioline firmy Phoenix Contact. Kompleksowe własne kodowanie zapewnia bezpieczną transmisję. Inteligentna sieć siatkowa zwiększa odporność systemu na zakłócenia.

Podsumowanie
Dzięki modułowej budowie i możliwej dużej liczbie urządzeń system ten może monitorować niezawodnie zarówno małe, jak i bardzo duże obiekty.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410